Fargemagasinet logo
Se flere bilder

Foto: Kristian Owren/ifi.no

Annonse
Gerflor annons

Malingen som stopper brann

I takt med at bruken av tre i store byggverk øker, blir behovet for brannhemmende malinger også større. Et brannhemmende malingsystem gjør at antenning av treverk fordrøyes, slik at de som oppholder seg i et brennende bygg rekker å evakuere.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Dele

Å bygge med treverk i fasade og bærende konstruksjon anses for å være en miljøvennlig og stadig mer populær metode. Mange eneboliger, skoler, barnehager og hoteller oppføres med limtre eller massivtre som bærende konstruksjon eller i fasader.

Både ut- og innvendig vil synlige treoverflater på vegger og tak kunne føre til raskere overtenning enn ved bruk av ikke-brennbare overflatematerialer. For å sikre at slike byggverk har en tilfredsstillende brannsikkerhet stilles det i Byggteknisk Forskrift (TEK 17) krav til både brannhemmende overflater og begensning av røykdannelse og brannspredning, utover krav til bæreevne. Brannkravene skal sikre at mennesker som oppholder seg i bygget rekker å komme ut, før brannforløpet har gått for langt. En måte å oppfylle kravene på, er ved å bruke malinger som forhindrer rask brannspredning. 

Se flere bilder

Foto: Kristian Owren/ifi.no

DEKKENDE ELLER TRANSPARENT: Teknos FR Facade er et dekkende brannhemmende malingsystem for treverk ute. Teknos FR Panel er et transparent eller dekkende brannhemmende malingsystem for innvendig bruk.

Brukes både ute og inne

Brannhemmende malingsystemer brukes mest på store trebygg, hvor det er krav om at treverket skal ha ekstra gode branntekniske egenskaper. I privatboliger under to etasjer, stilles det normalt ikke noen brannkrav, og der brukes brannmaling foreløpig i liten grad, sier Roar Kopperud, teknisk sjef i Teknos, som leverer et godkjent system med brannhemmende malinger for utendørs og innendørs bruk.

Brannmalingen gjør at treverk ikke antennes og at brannen ikke spres til andre rom eller andre etasjer. Brannhemmende malinger kan derfor brukes på treoverflater og synlige bærende konstruksjoner, for å forsinke et brannforløp. 

Se flere bilder

Foto: Teknos

TO SYSTEMER: I systemet inngår alle produktene som benyttes for å lage et godkjent system; med grunningen Teknosafe, og toppstrøksbehandlingene Nordica Eco og Biora for henholdsvis utendørs og innendørs bruk på treverk. Systemene går under navnene Teknos FR Facade, Teknos FR Panel. Teknos har også brannhemmende produkter for innvendige platematerialer.

Se flere bilder

Foto: Kristian Owren/ifi.no

MASSIVTRE: Alle heis- og trappesjakter i det 18 etasjer høye Mjøstårnet er også i massivtre. Der det brukt store mengder brannmaling fra Teknos.


Riktig mengde viktig

De vanligste brannmalingene består av en grunning av typen «intumecent»-malinger, som ekspanderer og danner et skumlag i høye temperaturer. Skumsjiktet beskytter treverket og isolerer det.

– Denne typen brannmaling må ha et beskyttende toppstrøk over slik at egenskapene ikke svekkes. Disse toppstrøkene er testet i kombinasjon med selve grunningen, og branngodkjenningen gjelder derfor hele systemet, med brannmaling og toppstrøk bruk sammen. Derfor er det viktig å følge leverandørens anbefaling og krav til sjikttykkelse ved bruk, og å kun bruke de godkjente produktene, sier Roar Kopperud.

Et brannhemmende malingsystem kan brukes ovenpå de aller fleste typer maling, med unntak for linoljemaling som kan avgi gasser som danner blærer i det brannhemmende systemet ved økt temperatur. 

Se flere bilder

Foto: Teknos

ISOLERER TREVERKET: I tilfelle av brann sveller grunningen Teknosafe opp og danner et isolerende skumlag som forsinker brannspredningen i 20-30 minutter, slik at folk rekker å rømme bygget.

Se flere bilder

Foto: Kristian Owren/ifi.no

POP MED TRE: I takt med at treverk brukes i bærende konstruksjoner i stadig flere større bygg, øker etterspørselen etter malinger som utsetter eventuelle brannforløp. Brannhemmende maling er brukt på den bærende konstruksjonen ved byggingen av den nye piren på Gardermoen.


Brannhemmende malingsystem for fasade

Teknos FR Facade er et system med brannhemmende maling/grunning pluss et dekkende toppstrøk som oppfyller brannklasse K210, B-s1,d0. Den viktigste komponenten er den spesielle brannhemmende grunningen «Teknosafe 2407». Når den utsettes for varme, eser den opp og fungerer som et beskyttende lag av mikroporøst karbonskum som isolerer byggeelementet.

Systemet er testet og godkjent for bruk utendørs i mange år og brukes utendørs på kledninger av tre, og innendørs på paneler, tak og bygningsplater der det er ønsket en dekkende overflatebehandling.

– Et brannhemmende malingsystem gjør det mulig å bruke treverk i prosjekter der det er krav om ekstra høy brannsikkerhet i høye hus og i tettbygde strøk, sier Roar Kopperud. 

Dette er systemet:
 • Grunning: «Teknosafe 2407»
 • Mellomstrøk: «Nordica Eco 3330»
 • Toppstrøk: «Nordica Eco House Paint»
 • Brannhemmende malingsystem for innendørs treverk

  Innendørs, der det er ønsket en ikke-dekkende overflatebehandling som lar treverket beholde det genuine treutseendet, brukes det transparente brannhemmende systemet FR Panel. Teknos FR Panel er brannteknisk klassifisert B-s1,d0. Systemet bygger på den transparente grunningen «Teknosafe 2467», som er en klar lakk. Grunningen kan overflatebeskyttes med «Teknoclear Aqua».

  Hovedsakelige bruksområder er paneler, tak og innvendige veggplater i korridorer, trappehus og andre rømningsveier. FR Panel-systemet kan også benyttes på utvendig treverk som ikke står værutsatt til. 

  Dette er systemet:
 • Grunning: «Teknosafe 2467-00» 
 • Toppstrøk: «Teknoclear Aqua» 
 • Sett underlag og gulv i system
  Teknisk

  Sett underlag og gulv i system

  Gevinsten med et godt valgt gulvunderlag er større enn mange gulvkunder er klar over. Hovedformålet med gulvunderlag er å øke komforten, beskytte gulvet og å forlenge gulvets levetid....

  Mal Proff i mål med roadshow
  Håndverk

  Mal Proff i mål med roadshow

  Nå er Mal Proff Roadshow kommet i mål etter å ha besøkt 14 steder rundt om i Norge. Sammen med 20 utstillere har de lokket mange besøkere med nye produkter, pizza og hamburgere. Flere...

  Nyhetsbrev
  Motta vårt nyhetsbrev!

  Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.