Hvem pusser opp hva, hvor ofte og mye?

Med utgangspunkt i medienes søkelys på oppussing, kan man fort få inntrykk av at enhver nordkvinne og -mann med respekt for seg selv, til enhver tid har et eller flere oppussingsprosjekt på gang. Slik er det naturligvis ikke. Det er imidlertid helt riktig at oppussing av boliger er et område mange husholdninger bruker mye tid og ressurser på.

Av Kåre Elnan/Prognosesenteret  |   Oppdatert   |   Publisert

Dele på Pinterest
Se flere bilder
Hvem pusser opp hva, hvor ofte og mye?

Foto: FunkyFunkis

Av landets 2 475 000 husholdninger, har 37 prosent at de hadde foretatt en eller flere oppussingsarbeider, i eller på egen bolig i løpet av siste 12 måneder, viser Prognosesenterets undersøkelser. Det betyr at det var mer enn 110 000 husstander flere som gjennomførte oppussingsarbeider siste 12-månedersperiode enn perioden før. Mer påtvungen korona-tid hjemme, i kombinasjon med rekordlav rente kan være med på å forklare økningen i antallet husholdninger som pusser opp. 

Hvem?

Det er store forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder andelen som gjennomfører oppussingsarbeider, der de mellom 30 og 39 år ligger på topp med mer enn 4 av 10 som pusser opp årlig. I den andre enden av skalaen finner vi de eldste aldersgruppene (65-74 år og 75 år+), der hhv. 3 av 10 og 2 av 10 foretar oppussingsarbeider i boligen. 

Hva?

En sterk økning i antall husholdninger som foretar oppussingsarbeider skulle isolert sett tyde på en vekst i markedet, men slik er det ikke, alltid. Prognosesenteret sine målinger viser at det er de mindre, enkle og rimelige tiltakene som øker, mens de store kostbare renoveringsprosjektene ikke blir gjennomført på samme nivå som tidligere. I sum betyr det at vi forventer en liten nedgang i totalt beløp benyttet på oppussing av boliger i 2020.

Dele på Pinterest Ungt par pusser opp

Foto: Jordan

30-39 ÅR: Det er flest med oppussingsplaner i aldersgruppen  30-39 år. I gruppen 65-74 år pusser 3 av 10 opp boligen sin i løpet av et år.

Hvor ofte

For å si noe om hvor ofte nordmenn pusser opp boligene, er det relevant å se på oppussingsfrekvensen over en lenger tidsperiode. Om vi legger til grunn resultatene av våre målinger for perioden 2015-2020, er det 36 prosent som pusser opp boligen hvert år, hvilket betyr en oppussingsfrekvens på 2,8 år i gjennomsnitt.

Hvor mye?

Sammenligner vi resultatene fra 2019 med årets resultater, får vi bekreftet at det er flere som pusser opp, men at de som pusser opp i gjennomsnitt bruker vesentlig mindre penger på oppussing.

Om vi fordeler verdien av alle ROT bolig-arbeider på alle norske husholdninger, har vi i gjennomsnitt brukt i overkant av 34 000 kroner per husholdning, eller 15 700 kroner per innbygger – for de som foretrekker å se det på den måten.

FLERE OG MINDRE

  • Det er flere som svarer at de skal pusse opp i 2020 enn i fjor.
  • 37% av landets husstander har planer
  • 4 av 10 er mellom 30 og 39 år
  • De enkle og små prosjektene vokser mest
SISTE ARTIKLER
Flere artikler
 
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert!

Fargemagasinet har jevnlig nye artikler og en gang i uken sender vi ut nyhetsbrev med våre siste artikler. Registrer deg her for å abonnere på vårt nyhetsbrev.

Obligatorisk felt