menu
Annonse

Presisering av postgrunnlag i NS 3420-T:2019

Krav om 45° sveising av oppbrett i inn- og utvendige hjørner gjelder kun i våtrom. Dette er en av flere viktige presiseringer av postpunkter i utførandestandarden.

Chera Westman/ifi.no 13.05.2020 cloud_download

fullscreen
 • VÅTROM: Krav i NS 3420-T:2019 til 45 graders sveising ved oppbrett, gjelder kun i våtrom.

  Foto: gulvfakta.no

 • Espen Josten, teknisk sjef hos Tarkett.

  Foto: Tarkett

 • YTTERHJØRNER: Ved ytterhjørner brettes belegget mot hjørnet, og kuttes ca 5 mm fra gulvet. Hjelpelinjene på bildet viser hjørnet «overført» til belegget og kuttet plassering i ca 45° vinkel. Slik fordeles materialet likt på begges sider av hjørnet.

  Foto: gulvfakta.no

 • INNERHJØRNER: Ved innerhjørner hjørner plasseres fugen 45 ° opp på veggen og avsluttes 5 mm opp fra gulv.

  Foto: gulvfakta.no

Annonse
innvendig hjørne våtrom

INNERHJØRNER: Ved innerhjørner hjørner plasseres fugen 45 ° opp på veggen og avsluttes 5 mm opp fra gulv.
camera_alt (gulvfakta.no)

Etter oppdatering av NS 3420-T i desember 2019, er det dukket opp utfordringer for gulvleggere som møter krav der standarden er blitt misforstått og postgrunnlag brukt feil. Derfor har nå MLF (Malermestrenes Landsforbund) og Fagforum for halvharde gulv og våtrom i Forum for Gulvbransjen presisert noen av postene i utførandestandarden.

– Etter at gulvleggeren er ferdig, har han i noen prosjekter møtt krav på endringer av utført arbeid, fordi de ulike postgrunnlagene er blitt brukt om hverandre, sier Espen Josten, teknisk sjef i Tarkett.

Et av postgrunnlagene som kan misforstås er krav om 45° sveising av oppbrett i inn- og utvendige hjørner.

– Krav på at inn- og utvendige hjørner skal sveises i 45° for å være utført i henhold til standarden, gjelder bare for våtrom. Vi har fått flere tilbakemeldinger der gulvleggeren møter dette krav også i tørre rom, sier Josten. 

Ikke i tørre rom

utvendig hjørne i våtrom

YTTERHJØRNER: Ved ytterhjørner brettes belegget mot hjørnet, og kuttes ca 5 mm fra gulvet. Hjelpelinjene på bildet viser hjørnet «overført» til belegget og kuttet plassering i ca 45° vinkel. Slik fordeles materialet likt på begges sider av hjørnet.
camera_alt (gulvfakta.no)

I tørre rom brukes i mange forskjellige belegg, ikke bare homogen vinyl som fint kan sveises i 45° med hulkil. Linoleum monteres ikke i hulkil, men med sokkel, og akustikkbelegg kan sveises rett opp, eller skjøtes med en kompakt vare i hulkil. I de tilfeller postgrunnlagene blandes sammen slik at det stilles samme krav til ut- og innvendige hjørner utført i akustikkbelegg eller kanskje til og med linoleum, får gulvleggeren følgelig problemer.

Også andre punkter er blitt presisert, blant annet toleransekontroll av eget arbeid inkludert i prisen for blant annet sliping og at det er slukprodusentens anvisning som skal følges ved tilpasning av gulvbelegg i sluk.

– Det er viktig å notere at denne presisering av postpunktene gjelder for prosjekter som prosjekteres etter NS 3430-T:2019 etter 1. desember, sier Josten.

Dette er presiseringene:

teknisk sjef Tarkett

FAGMANN: – Det er viktig å notere at denne presisering av postpunktene gjelder for prosjekter som prosjekteres etter NS 3430-T:2019 etter 1. desember, sier Espen Josten, teknisk sjef hos Tarkett.
camera_alt (Tarkett)

TA2.4 + TA3.46

Det er tydeliggjort at toleransekontroll av eget arbeid inkludert i prisen for blant annet sliping (TA2.4) og avrettingslag (TA3.46).

E1) Det skal kontrolleres og dokumenteres i henhold til NS4320-1, punkt 5, e at toleransekravene til eget arbeid er oppfylt.

 

TH C1.3

Nå presisert krav til temperatur og RF i luft på byggeplass hvis det ikke er angitt i leverandørens anvisninger.

C1.3) Temperatur i undergulv skal under og etter liming av gulvbelegg være på mellom 15° og 25°, og relativ luftfuktighet skal være mellom 35 % og 75 %.

 

TH Y1.6

Nå er informasjon om årsaken til at gulvvarme skal settes på før gulvbelegg monteres tydeliggjort i et Y-punkt.

Varmen skal stå på lenge nok til at fuktinnhold er kommet under kritisk nivå for å unngå fuktskader. Dette stod i forrige versjon som et informativt tillegg.

Punktet om at det er oppdragsgivers ansvar å stille tilstrekkelig tørt underlag til gulvleggerens rådighet til avtalt tid står nå som merknad 1.

  

TH8.32

Under punkt TH4 Vanntette gulv, postgrunnlag TH8.32 ble det gjort en endring c3) Belegg i oppbrett skal sveises i 45ᵒ i inn- og utvendige hjørner.

Presiserer at denne endringen gjelder kun poster som beskrives etter postgrunnlag TH8.32 Vanntette gulv

Endringen gjelder ikke for gulvbelegg som monteres i tørre rom som beskrives med andre postgrunnlag, for eksempel TH8.33, TH8.34.

 

TH8.4 punkt c1

Nå presisert at det er slukprodusentens anvisning som skal følges ved tilpasning av gulvbelegg i sluk.


Les mer om montering av gulv: gulvfakta.no

Annonse

Mer Informasjon

Annonse
Annonse
Annonse