FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
Se flere bilder
YRKESFAG_FotoCheraWestman_IFI_no.jpg

Foto: Chera Westman/ifi.no

Yrkesfag bedre tilpasset arbeidslivet

De nye lærerplanene for yrkesfag har gitt mer praktisk opplæring og forbereder elevene bedre til arbeidslivet, viser en ny rapport. – Dette er del av en positiv trend vi ser for yrkesfagene, sier direktør Morten Rosenkvist hos Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Iver Valkvæ/ifi.no

Iver Valkvæ/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
IFI annons

– Det er svært gledelig at endringene i læreplanene både blir positivt mottatt av lærerne og øker elevenes motivasjon, uttaler Morten Rosenkvist.

Utdanningsdirektoratet evaluerer systematisk endringene i yrkesfagopplæringen etter innføring av nye læreplaner og strukturendringer i utdanningen.

– De nye læreplanene er ambisiøse og stiller store krav til elever, verksteder og utstyr. Det er derfor gledelig å se at mange elever nå er mer motiverte, samtidig som det er en tydelig sammenheng mellom det elevene lærer og det de trenger i arbeidslivet, påpeker Rosenkvist.

Motivert av praksisplass

Både lærere og elever har blitt intervjuet i Utdanningsdirektoratets evaluering av fagfornyelsen. Mer enn halvparten av elevene oppga at praktisk erfaring gjorde dem mer motiverte til å fullføre videregående skole.

– Elevene trives når de er ute i bedrifter og får prøvd seg i det virkelige arbeidslivet. Vi ser at det å være en del av et yrkesfellesskap er viktig for motivasjonen, sier Rosenkvist.

Skal sikre god undervisning

Utdanningsdirektoratets nyeste rapport utgjør en del av en omfattende evaluering av fagfornyelsen innen yrkesfag, som ble implementert fra høsten 2020. Evalueringen pågår parallelt med gjennomføringen av reformen i skoler og bedrifter, og forventes å bli avsluttet i 2025.

— Det er viktig for oss å følge med på implementeringen av læreplanene, slik at rammene for undervisningen kan forbedres og tilpasses. På den måten kan vi sikre at opplæringen blir så god som mulig for elever og lærlinger fremover. En viktig suksessfaktor har vært å utvikle innholdet i læreplanene i tett samarbeid med partene i arbeidslivet, sier Rosenkvist.

Kompetanse- og utviklingssjef hos Malermestrenes Landsforbund, Kari Wilsgård, mener det er positivt at det nå legges til rette for en mer praktisk tilnærming på skolen. Samtidig mener hun det litt for tidlig å kunne se den fulle effekten helt enda.

– Den nye læreplanen ble implementert i fjor, så jeg tror det fortsatt er litt tidlig å kunne dra paralleller mellom den og de nye tallene. Malerfaget har vært inne i en positiv trend over en lengre periode, og malere har generelt ikke hatt problemer med å gå fra skolebenken til arbeidslivet. Pandemien påvirket veksten ved å forårsake permitteringer i en utfordrende tid. Det er betryggende at vi beveger oss forbi dette nå, og ser en økning i positiv retning, sier Wilsgård.

Se flere bilder
Kari Wilsgård

Foto: Robert Walman/ifi.no

POSITIVT: Kari Wilsgård mener det er positivt at det legges til rette for en mer praktisk tilnærming på skolen.

Positiv trend for yrkesfagene

— At yrkesfagopplæringen har blitt mer tilpasset arbeidslivet er en del av et større bilde vi ser, med en positiv utvikling for yrkesfagene, sier Rosenkvist.

— Med et lite unntak for helsefag, er det flere som både søker seg til og som gjennomfører yrkesfagutdanning. Det er stadig flere bedrifter som ønsker å ta imot lærlinger og aldri har så mange inngått lærekontrakter som i 2022.

Ny statistikk viser at nesten 83 prosent av de som bestod fag- eller svenneprøven i 2021 og 2022 er i jobb ett år etter avsluttet utdanning. 

Kari Wilsgård sier at det også det blir stadig flere jenter som velger yrkesfag.

– Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at dobbelt så mange jenter oppnådde svennebrev i malerfaget i 2022 sammenlignet med 2021, som er veldig gledelige tall, avslutter Wilsgård.        

Se flere bilder
nordisk mesterskap malerfaget

Foto: Kari Wilsgård/MLF

FLERE JENTER: Det var en dobling i antall jenter som fikk svennebrev i 2022 sammenlignet med 2021. Her fra Nordisk mesterskap i malerfaget, hvor danske Kille Falkensten stakk av med seieren        

Tømrer selger listverk
Nytt om navn

Tømrer selger listverk

I starten av august startet Øyvind Rygh som salgsansvarlig for region Vest-, Nord- og Midt-Norge i Deco Systems. Rygh har fagbrev som tømrer og har en lang yrkeskarriere innenfor...

Fra Innedagen til Inneuken
Bransjenytt

Fra Innedagen til Inneuken

For andre år på rad arrangerer IFI - Informasjonskontoret for farge og interiør Innedagen – som nå er utvidet til Inneuken. Under Inneuken blir det høy aktivitet med filming og innholdsproduksjon...

Storeys kjøper Fantasi Interiør
Bransjenytt

Storeys kjøper Fantasi Interiør

Refurbia Group AS, som eier Storeys, har inngått avtale om oppkjøp av Fantasi Interiør AS. Ønsket er å bygge videre på det gode arbeidet som allerede er gjort, ved å kombinere erfaring,...

Annonse
NCS annons
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.