FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
2-GJENNOMFØRINGSEVNE-Morten Aarhus-FotoCheraWestman-2.jpg

Foto: Chera Westman/ifi.no

Vil få flere til å ta gode valg

Hensyn til miljøet er kommet langt i byggebransjen. Det mener Morten Aarhus, daglig leder hos Forbo Flooring, som likevel tror at det fortsatt kan bli langt, langt bedre. Mindre bruk og kast, mer ombruk og materialgjenvinning er veien å gå.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Om ti år tror jeg vi vil se tilbake og tenke: Hvorfor våget vi ikke å gå tøffere til verks? Kravene kommer garantert til å bli kraftig skjerpet på mange områder, bestillerne vil bli mer bevisste og produsentene langt flinkere til å se på hele prosessen i fremstilling av materialer. Det er alt fra miljøledelse i verdikjeden til fokus på å minimalisere klimagassutslipp, overgang til fornybar energi, fokus på fornybare råvarer, materialgjenvinning og bruk av kjemikalier. Byggenæringen kan bidra i langt større grad til en lavere miljøpåvirkning enn det vi opplever i dag, sier Morten Aarhus.

Se flere bilder
Morten Aarhus, Forbo

Foto: Chera Westman/ifi.no

TUFTET PÅ MILJØ: Engasjementet for miljø og bærekraft sitter dypt hos Morten Aarhus, og har vært viktig nesten helt siden han ble spurt om å bli daglig leder i Forbo i 2001.  – Jeg kom inn i et konsern som allerede var tuftet på miljø, og som hadde et solid fokus på sammenhengen mellom bærekraft og økonomi. 

For lite krav

Som daglig leder i Forbo Flooring snakker han gjerne og ofte om miljø, bærekraft og om å ta gode valg. Mange beslutningstakere stiller ikke høye nok eller presise krav til materialer. Både myndighetskrav og kravene i de enkelte prosjektene kan bli langt bedre.

– Men byggebransjen i Norge er kommet godt på vei i forhold til mange andre land. Flere ønsker å forstå hva det betyr å være bærekraftig, og det er en vilje til å gjøre gode valg. Det er mange bevegelser på gang nå som trekker i riktig retning, blant annet økningen av antall miljøsertifiserte bygg, sier han. Sirkulær økonomi er på full fart inn i bransjen, og det vil innebære mer satsing på ombruk og materialgjenvinning. Jeg kan nevne prosjektet Kristian Augusts gate 13 i Oslo som et spennende eksempel. Istedenfor å rive 1950-tallsbygget, ble deler bevart og gjenbrukt sammen med andre brukte materialer fra andre bygg. Utrolig spennende.

Se flere bilder
Morten Aarhus, Forbo

Foto: Chera Westman/ifi.no

GJENNOMFØRINGSEVNE: – Min personlige step-up kom i 2010 da jeg ble spurt om å lede et globalt prosjekt for 2 700 ansatte i gulvdivisjonen. Alle ansatte fikk komme med innspill til hvordan gulvdivisjonen på alle nivåer kunne bli bedre. Vi fikk inn 1700 ideer fra hele verden, og gjennomførte 600 prosjekter i stort og smått. 

Fokus på sirkulær økonomi

Forbo har selvsagt valgt en miljøstrategi som fokuserer på sirkulær økonomi. Det innebærer blant annet  å tenke fornybart – både fornybare råvarer og fornybar energi, og optimalisere materialgjenvinning.

– Å redusere mengden avfall er sentralt, sier han og henviser til avfallspyramiden som illustrasjon for prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall.

Det viktigste tiltaket, toppen i den opp/nedvendte pyramiden, er å redusere den totale mengden avfall, fulgt av ombruk. Påfølgende trinn nedover i pyramiden er gjenvinning, energiutnyttelse, deponering – og forbrenning som siste løsning.

– Vi i Forbo er opptatt av materialgjenvinning, men vi ønsker også å finne løsninger sammen med bransjen der man kan gjøre seg nytte av avfallet lokalt, istedenfor å samle inn og kjøre det langt til fabrikker i utlandet. Vi ønsker å finne en løsning i Norge med aktører innen ulike industrier som kan gjør seg nytte av avfallet. Dette er et viktig tema for blant andre aktørene i Forum for gulvbransjen (FFG), og vi håper å finne en løsning så raskt som mulig, sier han.

– Inntil en slik løsning kommer på plass er det etter mitt skjønn bedre å samle inn installasjonsspill i Alta og kjøre det til Syd-Frankrike, enn å sende det til forbrenning.

– Vi må tenke nytt på mange områder. Vi har et ansvar for planeten, for å sørge for våre barn. Et ansvar for å la neste generasjon få oppleve vår fantastiske natur slik vi har det i dag. 

Se flere bilder
Morten Aarhus, Forbo

Foto: Chera Westman/ifi.no

MILJØARBEID: Forbo fikk allerede i 1995 ISO 14001-sertifisering, og siden midten av 1990-tallet jobbet selskapet med livsløpsanalyser (LCA), forgjengeren til dagens EPD-er. 

Flere miljøverktøy

Sammen med flere gulvprodusenter er Forbo medlem i Grønn Byggallianse, der Aarhus sitter i styret. Organisasjonen jobber for at miljøhensyn og bærekraft skal bli mer selvfølgelig i bygg- og eiendomsbransjen og har en sterk stemme inn mot myndigheter som definerer hvilke krav det skal stilles til leverandører til byggenæringen. Et av verktøyene organisasjonen har vært med å utvikle er ECOproduct, som skal gjøre det lettere å velge produkter som er bra for kloden, miljøet og inneklimaet. Systemet bygger på produsentenes egne spesifikke tredjepartsgodkjente miljødeklarasjoner, EPD-er. Innenfor seks ulike områder analyseres fakta fra EPD-en og gis en karakter etter fastlagte kriterier. For den som skal velge materialer til et prosjekt, er det da lettere å identifisere produktene med de beste karakterene på de områder som er viktige for dette unike prosjekt.

– Det er vanskelig å selv sammenligne ulike EPD-er, og ECOproduct viser på en enkel måte tall og resultater som kan sammenlignes, sier Aarhus. 

Se flere bilder
Morten Aarhus, Forbo

Foto: Chera Westman/ifi.no

GODE EKSEMPLER: – Noe av det vi har gjennomført er å bruke varme fra produksjonslokaler til å varme andre deler av anlegg, installasjonsspill materialgjenvinnes, bruk av solenergi og annen fornybar energi samt redusert vannforbruk er noen av tiltakene. I Norge har vi også gjort mange tiltak, og det fikk vi kred for da vi ble kåret til «Årets Miljøfyrtårn 2019». 

Grønnvasking forekommer

Morten Aarhus har tatt en aktiv rolle både globalt i konsernet, og nasjonalt mot byggenæringen og andre bransjer. Han er med i et bærekraftnettverk på tvers av ulike bransjer innen Asker næringsforening, og holder foredrag om bærekraft for arkitekter, byggherrer og entreprenører.

I verktøykassen for den som ønsker å ta «gode valg» finnes flere hjelpemidler som Morten Aarhus snakker varmt om: Miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn-sertifisering, miljøsertifisering av produkter med Svanemerket og BREEAM Nor-sertifisering av bygg og anlegg.

– Hvis vi alle gjør litt, kan vi sammen få til ganske mye, sier han.

En kombinasjon av tøffere krav til hva bransjen skal levere på, høyere vekting av miljøprofilen til materialene ved offentlige anskaffelser og en omforent holdning til hvordan miljøegenskaper skal dokumenteres vil hjelpe.

– Bærekraft må gå fra å være et konkurransefortrinn til en forutsetning for å få levere. Det er fortsatt mye grønnvasking der ute. 

Miljømal med ny butikk
Bransjenytt

Miljømal med ny butikk

25. april markerte Miljømal åpning av ny og større butikk på Etterstad i Oslo. Det var gode tilbud og anledning til å møte både lokale og nasjonale eksperter innen maling og bygningsvern. ...

Økt optimisme i overflatebransjen
Tall og prognoser

Økt optimisme i overflatebransjen

Fargemagasinet har nylig gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge forventningene i overflatebransjen. Resultatene viser en interessant utvikling, spesielt ute i butikkene, (byggevarehus/fargehandel)...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.