FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
videomakeriet.foto.obs.coop.norge.trondheim.oslo-8.jpg

Foto: Coop

Vi står sammen i kjøpsprosessen

Det er naturligvis mange forhold som påvirker husholdningene i deres vurderinger av og om man skal pusse opp i boligen. Her skal vi se litt nærmere på hva som skjer, fra ideen om oppussing oppstår, til man har handlet og er klar for å gjennomføre oppussingsarbeidene.

Kåre Elnan/Prognosesenteret

Kåre Elnan/Prognosesenteret
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Det vanligste utgangspunktet for oppussingsarbeider er at det foreligger et faktisk behov for oppussing, ved at noe oppleves som slitt eller må erstattes i boligen. Mer enn en tredjedel av husholdningene oppgir dette som den viktigste inspirasjonen for å pusse opp, mens litt over en fjerdedel oppgir at egen smak eller egne ideer er utgangspunktet for at man vil pusse opp.

Andelen som pusser opp på grunn av slitasje eller behov for oppussing øker med stigende alder, samtidig som vi registrerer at andelen som oppgir behov for oppussing som inspirasjon, har falt noe fra 2016 frem til i dag. Isolert sett kan det tyde på at en større del av oppussingsarbeidene er følelsesstyrt, basert på egen smak og egne ideer.

Se flere bilder
inspirasjon i butikk

Foto: Chera Westman/ifi.no

INSPIRASJON: At vi er blitt inspirert til å fornye hjemmet, eller har endret smak er en viktig begrunnelse til å pusse opp. 

Hvem tar initiativet og beslutningene?

På generell basis står kvinnen og mannen sammen om å ta initiativ og beslutninger om å pusse opp boligen. Det gjelder både de innvendige og utvendige arbeidene.

Det er imidlertid ikke slik at det tradisjonelle kjønnsmønsteret er helt visket ut. Det er fortsatt kvinnene som i størst grad tar initiativ til de innvendige oppussingsarbeidene, uavhengig av alder. For de utvendige arbeidene er forskjellene mellom kjønnene enda tydeligere, ved at mennene i betydelig større grad tar initiativ og beslutninger om utvendig vedlikehold.

Det er relativt små forskjeller mellom de ulike delene av landet når det gjelder hvem som ta initiativ til, og beslutninger om, oppussingsarbeider. Vi registrerer likevel at likevekten mellom kjønnene har kommet lengst i Oslo-regionen.

Se flere bilder
gulvlegging

Foto: Pergo

DAMEINITIATIV: Likestillingen på idestadiet er kommet langt i oppussingsprosessen. På generell basis står kvinnen og mannen sammen om å ta initiativ og beslutninger om å pusse opp boligen. Men kvinnene tar oftest initiativ til de innvendige oppussingsarbeidene. 

Hva påvirker valgene våre?

Uavhengig av alder, kjønn og bosted svarer de fleste at det er egen smak og egne ideer som i størst grad påvirker valgene når det gjelder innvendig og utvendig oppussing.

For den yngste aldersgruppen (< 30 år) svarer 1 av 10 at venner og bekjente påvirker oppussingsprosessen, mens de øvrige aldersgruppene i betydelig mindre grad påvirkes av venner og bekjente.

Aldersgruppene 55-64 år og 65-74 år oppgir i størst grad at butikkutstillinger påvirker valgene deres når det gjelder oppussing, mens de yngre aldersgruppene i mindre grad påvirkes av butikkutstillingene.

Se flere bilder
inspirasjon i butikk

Foto: D Nysted

BUTIKKINSPIRASJON: Inspirerende utstillinger i butikk er en viktig påvirkningsfaktor i faghandelen. Her fra D. Nysted i Sandnes.

Valg av kjøpskanal

2 av 3 husholdninger svarer at de handler byggevarer i fysisk butikk, mens litt over en femtedel oppgir at de handler via håndverker. Resterende andeler handler enten i nettbutikk, brukt eller i andre kanaler.

Sett over perioden fra 2016 – 2022, ser vi at handlemønsteret gradvis endrer seg. Andelen som handler i fysisk butikk, har gått ned fra 71 prosent i 2016 til 65 prosent i 2022. I samme periode har netthandelen økt fra 4 prosent til 7 prosent.

Andelen som handler varer til oppussing via nettbutikk er høyest i de yngste aldersgruppene, og avtar med stigende alder. Motsatt mønster ser vi når det gjelder andelen som handler via håndverker, der andelen øker med stigende alder.

Se flere bilder
netthandel

Foto: Mikhail Nilov/Pexels

NETTHANDEL: Å gjøre innkjøpene på nett istedenfor i en fysisk butikk er mest populært hos den yngre målgruppen. 

Hva legger vi vekt på når vi skal velge produkter til oppussing?

Totalt sett, svarer 26 prosent at kvaliteten er avgjørende for valg, mens 21 prosent oppgir pris, 19 prosent funksjon og 18 prosent design. Det er med andre ord et relativt fasetert bilde, når det gjelder hva forbrukerne legger vekt på ved valg av produkter til oppussing.

Når det gjelder valg av produkter i oppussingsprosessen, ser vi imidlertid at det er visse forskjeller mellom ulike befolkningsgrupper i hva de vektlegger i sine produktvalg.

Menn er i noe større grad enn kvinner opptatt av teknisk kvalitet og pris, mens kvinner på sin side er mer opptatt av design og funksjon.

Vi registrerer også betydelige forskjeller mellom aldersgruppene, der pris og design er viktigst for de yngre aldersgruppene, mens andelen som vektlegger kvalitet øker med stigende alder.

Se flere bilder
OPPUSSING UTE

Foto: Chera Westman/ifi.no

KJØNNSFORSKJELLER: Menn er i noe større grad enn kvinner opptatt av teknisk kvalitet og pris, mens kvinner på sin side er mer opptatt av design og funksjon.

Mer informasjon
Les mer
KÅRE ELNAN
Se flere bilder
Kåre Elnan, Prognosesenteret

Foto: Prognosesenteret

LIKESTILLING: Samlet sett tar mann og kone sammen beslutningene om å pusse opp boligen. Men kvinnene tar i størst grad initiativ til de innvendige oppussingsarbeidene og mennene til de utvendige arbeidene.


Kåre Elnan er partner og markedsdirektør i Prognosesenteret AS. Han har jobbet i selskapet siden 1990 og har meget bred erfaring med alle typer analyser rettet mot bolig- og forbrukermarkedet i Norden.       

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.