FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
ESD-gulv-Sphera-FotoForboFlooring.jpg

Foto: Forbo Flooring

Verdt å vite om ESD-gulv

I mange spesialrom på sykehus og laboratorier og andre lokaler med sensitivt elektronisk utstyr, stilles det krav til at gulvet skal være elektrostatisk avledende. Gulvet må sikre at det ikke oppstår oppladninger som skader mennesker eller utstyr. Her forklarer gulvbransjens eksperter hva ESD-gulv er og hvordan de brukes.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

De aller fleste gulvmaterialer er antistatiske. Det betyr at de ikke vil bidra til at det oppstår statisk elektrisitet som utlades ved kontakt mellom mennesker og møbler og utstyr eller andre gjenstander. Likevel kan det ved unormalt tørr inneluft oppstå enkelte støt. Dette er normalt helt ufarlig, men kan være litt ubehagelig. I rom med utstyr for røntgen og dialyse, renrom og andre undersøkelsesrom på sykehus, i datarom og enkelte industrimiljøer kan et vanlig støt av statisk elektrisitet imidlertid skape farlige eller økonomisk kostbare skader eller til og med gi opphav til eksplosjon eller brann. Her kreves mer av gulvet enn at det er antistatisk: gulvet må være statisk isolerende eller elektrostatisk avledende, såkalte ESD-gulv.

– Ved prosjektering av gulv i miljøer der elektrostatisk utladning er problematisk, må det foreskrives gulv som er designet for å lede statisk elektrisitet til jord, forklarer Jan Åge Iversen, teknisk sjef hos Polyflor.

– De vanligste stedene hvor det brukes ledende gulv er i helsesektoren, elektronikkindustrien, kjemiindustrien, våpenindustrien og lignende, sier han.

Se flere bilder
Jan Åge Iversen

Foto: Robert Walmann/ifi.no

VELG RIKTIG: Alle gulv som skaper mindre enn 2 kV elektrisitet er å anse som antistatiske, etter standarden EN-1815. ESD-gulv må ikke forveksles med antistatiske gulv som er isolerende. Antistatiske gulv bidrar ikke til en oppbygging av statisk elektrisitet mot kroppen, men de leder heller ikke bort den statiske oppladningen som er bygget seg opp, sier Jan Åge Iversen. 

Ulike typer ESD-gulv

Denne typen gulv går under benevningen ESD-gulv, også kalt avledende, ledende, halvledende eller jordet gulv. ESD er en forkortelse for Electro Static Discharge, altså elektrostatisk avledende. ESD-gulv finnes i form av ulike vinylbelegg, gummigulv og linoleumgulv som defineres av felles standarder og Europa-normer; EN-1081, EN-1815 og EN/IEC-61340. Gulvene benevnes med forkortelsene SD (Semi Dissipative), SC (Semi Conductive), EC (Electric Conductive) eller EL (Elektrisk Ledende).

– I områder hvor det benyttes ESD-gulv benyttes det ofte også andre metoder for å avlede statisk elektrisitet som ESD-sko, ESD-armbånd som kobles til jord, ESD-skrivebordsmatter med mer, sier Espen Josten, teknisk sjef hos Tarkett Norge.

I Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg stiller loven krav til gulv i rom i medisinske områder hvor elektrostatiske utladninger kan være forbundet med fare for pasienter eller omgivelsene.

–  I alle andre tilfeller hvor gulvet må ha avledende egenskaper, er det aktivitetene som skal foregå i rommet og leverandøren av utstyret til dette, som angir hvilken øvre og nedre grense for resistans som gulvet må oppfylle, sier Markus Lia hos Forbo Flooring.

–  Det er med andre ord ikke gulvlegger eller leverandør av gulvbelegg som prosjekterer eller avgjør hvilke ESD-egenskaper et gulv ved et prosjekt skal ha, sier Josten.

Se flere bilder
iQ granit SD

Foto: Tarkett

BEGRENSET FARGESPEKTER: De elektrostatisk avledende gulvene produseres med innslag av grafitt som gjør gulvet ledende. Derfor er de fleste belegg sortaktige i fargen. Jo sortere de er, dess mer grafitt inneholder gulvet normalt.

Mindre er bedre

De avledende egenskapene angis av gulvets evne til å lede vekk elektrostatiske ladninger og måles i enheten Ohm (Ω). Dette er måleenheten for resistans, altså motstand. Jo lavere motstand et materiale har, dess bedre leder det strøm. Og omvendt: jo høyere motstanden er, dess bedre isolerer materialet mot elektrisk strøm.

– Det kan virke motsigende at jo lavere Ohm-verdien er, jo bedre vil gulvet lede strøm til jord, sier Iversen. 

Se flere bilder
Espen Josten

Foto: Tarkett

PROSJEKTERINGSANSVAR: – Det er ikke gulvlegger eller leverandør av gulvbelegg som prosjekterer eller avgjør hvilke ESD-egenskaper et gulv ved et prosjekt skal ha, sier Espen Josten.

Krav til legging

Ved installasjon av avledende gulv er det spesielle hensyn som må tas. Disse angis av gulvleverandørens tekniske dokumentasjon. Det kan for eksempel være at gulvet skal legges i et lim med avledende egenskaper, eller kobles til jord med kobbertråd plassert i et spesifikt mønster under gulvbelegget.

– Ledende belegg skal aldri legges på sponplater og andre trebaserte materialer. Belegg som legges i ledende lim skal alltid legges vått, og er derfor avhengig av et sugende underlag. Tørketidene og vedheften er også annerledes for denne typen lim enn for hvitt lim, sier Frode Olaisen hos limleverandøren Sika.

– Ved legging av ESD-gulv er det viktig at anvisning fra valgt leverandør følges. Plassering av koblingspunkter til jord er ofte beskrevet og angitt på tegning, selve kobberbåndet kobles til jord av elektriker etter at gulvet er lagt, sier Josten.

Etter installasjon skal en sertifisert elektroinstallatør kontrollmåle resistansen i gulvet. Denne kontrollen gjentas også periodisk gjennom gulvets levetid for å sikre at egenskapene opprettholdes.

Se flere bilder
legging med tråd

Foto: Forbo Flooring

KOBBERTRÅD: Hvordan gulvet skal legges framgår av leverandørens monteringsanvisning. Det er viktig å bruke riktig lim, og at en elektroinstallatør kobler kobbertråd til jord plassert i et spesifikt mønster under gulvbelegget. 

Feil behandling kan ødelegge egenskapene

For at de avledende egenskapene skal opprettholdes over tid, finnes det også spesielle anvisninger for renhold og vedlikehold i bruksfasen og gjennom hele gulvets levetid. Det er viktig opprette gode rengjøringsinstrukser for rom med ESD-gulv, og at renholdspersonalet gjøres bevisst på hvilken type gulv de behandler slik at de tilpasser metoder og kjemikalier til dette. Derfor må all behandling av ESD-gulv avklares med gulvprodusenten i forkant, slik at gulvets egenskaper ivaretas og opprettholdes.

Mange ESD-gulv har ikke PUR-overflate og kan derfor oppleves ruere. Overflaten kan også være laget av en ledende PUR som stiller spesielle krav til renholdet.

– Det finnes egne rengjøringsmidler og polisher for ESD-gulv. Denne typen gulv skal ikke behandles med vanlig polish, voks eller annen coating uten at dette er kontrollert og godkjent av gulvprodusenten. Feil kan nemlig ødelegge funksjonen, sier Lia.

Se flere bilder
Frode Olaisen

Foto: Sika

ANNERLEDES LEGGING: – Belegg som legges i ledende lim skal alltid legges vått, og er derfor avhengig av et sugende underlag. Tørketidene og vedheften er også annerledes for denne typen lim enn for hvitt lim, sier Frode Olaisen. 

Mer informasjon
Les mer
Oversikt ulike typer - brukseksempler

SD, Static Dissipative, halvledende gulv:

R<106 OHM (Ω)-109 OHM (Ω): Kan møte krav til mindre sensitive miljøer som operasjonsrom, MR, etc.

EC/SC, Elektrostatic Conductive, ledende gulv:

R<104 OHM (Ω)-R<106 OHM (Ω): Kan møte krav i ulike deler av helsesektoren, og krav for områder for elektronisk arbeid, reparasjoner og annet sensitivt arbeid.

Fullstendig ledende gulv:

R<104 OHM (Ω): Fullstendig ledende brukes svært sjeldent. Disse har minst motstand. Kan møte kravene til meget sensitivt arbeid med f.eks våpen og ammunisjon, eksplosiver og lett brennbare materialer.

Les mer om ESD-gulv på gulvfakta.no.

Definisjoner:
  • Antistatiske gulv skaper ikke statisk elektrisitet som blir utladet mot overflater som vinyl, keramisk flis, betong og lignende.
  • Statisk isolerende eller elektrostatiske ledende gulv er spesielt designet for å lede statisk elektrisitet til jord.
  • Høy resistans betyr saktere/dårligere avledning (mindre ledende gulvbelegg)
  • Lav resistans betyr raskere/bedre avledning (mer ledende gulvbelegg)
Her kan stilles krav til bruk av ESD-gulv:
  • Sykehus: blant annet renrom, operasjonssaler, røntgenrom
  • Laboratorier
  • Industriell produksjon av blant annet elektriske komponenter, batterier, våpen og sprengstoff
  • IT-bedrifter
  • Serverparker
  • M.fl.
Gode arbeidsforhold sikrer gode hjem
Bransjenytt

Gode arbeidsforhold sikrer gode hjem

Søndag 28. april markeres den internasjonale arbeidsmiljødagen. – Ved å prioritere mennesket gjennom hele prosessen, fra fabrikk til ferdig hjem, med gode arbeidsforhold og trygge produkter,...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.