FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
Se flere bilder
GODE RESULTATER:

Foto: Kristian Owren/ifi.no

Unik miljøstudie av gulv

Forskjellene mellom gulvmaterialers miljøpåvirkning blir større jo lengre tidsperspektivet er. Det viser en ny sammenligning av ulike gulvmaterialers påvirkning på miljø og helse.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
IFI annons

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vugge-til-port er det vanligste tidsperspektivet å bruke ved spesifisering av miljøbelastning fra gulvmaterialer og andre byggevarer.

– Det er tall som er mulig å dokumentere og dermed verifiseres av en tredje part. Beregninger av hva som skjer etterpå er basert på scenarier, sier Morten Aarhus, daglig leder hos Forbo Flooring Norge, som leverer tepper, teppefliser, vinyl og linoleum til kontorer, butikker, hoteller og andre yrkesbygg.

– Forbo har jobbet med bærekraft i mange år og vært ledende innen miljødokumentasjon med livssyklusanalyse allerede på 1990-tallet. Over tid vil forskjellene mellom ulike produktgrupper bli store fordi materialene har ulik levetid og dermed vil noen produkter måtte skiftes ut oftere. I tillegg kommer kostnader knyttet til renhold og vedlikehold, sier han.

Fire kategorier

Med det og den nye standarden NS 3720, som vurderer hele levetiden for et bygg til 60 år som bakgrunn, ba han Bergfald Miljørådgivere om å sammenligne miljøbelastningen for ulike gulvmaterialer i et livsløpsperspektiv. Bergfald Miljørådgivere er et uhavhengig konsulentselskap som hjelper bedrifter med miljøstyring, analyser, sertifisering og andre miljøforbedringer.

– De har laget en vitenskapelig rapport som ser på energiforbruk, bidrag til global oppvarming, livsløpskostnader og mulig påvirkning på brukerens helse for ulike gulvmaterialer. Resultatene for hver av disse fire sammenligningspunktene presenteres i to ulike tidsperspektiver: 1 år og 60 år, sier Aarhus.

Se flere bilder
KATEGORIENE:

Foto: Illustrasjon: Bergfald Miljørådgivere

Energiforbruk, global oppvarming, helse og livsløpskostnad er kategoriene som blir vurdert.

Ulike produktgrupper

I 60-årsperspektivet spiller vedlikehold, utskifting og avhending en rolle, sammen med miljøeffektene fra produksjon, transport og installasjon.

Rapporten tar utgangspunkt i et yrkesbygg på 10 000 kvadratmeter som i sin helhet belegges med ett og samme gulvmateriale. Gulvmaterialene som er sammenlignet er de mest vanlig brukte i yrkesbygg: linoleum, homogen vinyl, heterogen vinyl, gummi, PVC-frie belegg, vevde og tuftete teppefliser samt vevet og tuftet banevare. Sammenligningene er basert på offentlig tilgjengelige, generiske EPD-er laget etter EN 15804. Der det mangler, brukes et gjennomsnitt av EPD-er fra de markedsledende produsentene.

– For ikke å lage et partsinnlegg, har vi latt en upartisk tredjepart se på tallene for ulike gulvmaterialer. Forbos produkter er representert sammen med produkter fra andre leverandører som gjennomsnitt av generiske miljørapporter, sier Morten Aarhus.

Gode resultater

I tillegg til sammenligningen av EPD-er har Bergfald sett på kostnadene for installasjon, renhold og utskifting av gulv etter forventet levetid for hver produktgruppe.

Som beregningsgrunnlag brukes både anbefalt frekvens og tidsbruk og det som kundene normalt er villig til å betale for, ifølge de ni renholdsselskapene som satte pris på oppgavene.

– Denne miljørapporten er et uavhengig bevis for det vi allerede visste – at linoleum er et meget godt valg for både miljø, helse og lommeboken. Linoleum som produktgruppe kommer særdeles godt ut av denne form for sammenligning, avslutter Morten Aarhus.

Se flere bilder
GODE RESULTATER:

Foto: Kristian Owren/ifi.no

– Linoleum som produktgruppe kommer særdeles godt ut av denne form for sammenligning, sier Morten Aarhus hos Forbo Flooring, som i tillegg til linoleum også leverer tepper, teppefliser og vinyl til prosjektmarkedet.

Mer informasjon
Les mer
Rapport

Bergfald Miljørådgivere har sammenlignet miljødata for en rekke ulike gulvmaterialer med fokus på energiforbruk, bidrag til global oppvarming, livsløpskostnader og brukerhelse.

Rapporten «Gulv og miljø» finnes tilgjengelig på nettsidene til Forbo Flooring: Rapporten finner du her.

Med produktlevering følger ansvar
Økonomi

Med produktlevering følger ansvar

Interiørkonsulentens rolle har utviklet seg fra å velge farger og materialer til kundenes prosjekter, til også selv å kjøpe inn og levere interiørproduktene til kunden. Med dette følger...

Tømrer selger listverk
Nytt om navn

Tømrer selger listverk

I starten av august startet Øyvind Rygh som salgsansvarlig for region Vest-, Nord- og Midt-Norge i Deco Systems. Rygh har fagbrev som tømrer og har en lang yrkeskarriere innenfor...

Annonse
NCS annons
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.