Fargemagasinet logo
E-magasin
Annonsørinnhold
Se flere bilder
Andrea Hoftvedt-Eivind Handrum-Sika.jpg

Foto: Sika

Trygg liming, fuging og tetting – med og uten isocyanater

Sikas nye Purform-teknologi representerer neste generasjons polyuretanprodukter. Dette er trygge produkter med lavt innhold av helseskadelige diisocyanater. For deg som skal bruke eksisterende PU-produkter, arrangerer Sika sikkerhetskurs som alle profesjonelle brukere må ha gjennomført innen 24. august.

Hvert år rammes rundt 5 000 personer i Europa av astma, andre luftveissykdommer eller hudallergi etter å ha blitt eksponert for diisocyanater eller produkter som inneholder dette. Dette ifølge tall fra Arbeidstilsynet, som har ansvar for å følge opp lover og regler knyttet til helse og arbeidsmiljø. Diisocyanater finnes blant annet i polyuretanlim, fugemasser, belegg, skum, eller injeksjoner som brukes i industriell produksjon og byggearbeid.

For å redusere helserisikoen knyttet til disse kjemikaliene har det europeiske kjemikalieregelverket REACH skjerpet kravene til opplæring i risiko og forebygging. Fra og med 24. august i år må alle som bruker slike produkter i sitt arbeid ha gjennomgått et kurs i sikker bruk. Kravet omfatter kun profesjonelle brukere, gjør-det-selv-brukere er ikke berørt.

Se flere bilder
Sika Purform fugemasse

Foto: Sika

GODE ALTERNATIVER: Fra og med 24. august i år må alle som profesjonelt bruker produkter med diisosyanater i sitt arbeid ha gjennomgått et kurs i sikker bruk. Sika har utviklet gode produkter med lavt innhold av disse stoffene, som det ikke kreves kursing for å bruke.

Trygge produkter

– Sika som er en ledende leverandør av produkter for tetting, fuging og liming har utviklet en rekke bærekraftige produkter som ikke krever sikkerhetsopplæring. Disse er laget etter en ny teknologi som vi kaller «Purform», basert på polyuretaner med lavt innhold av diisocyanater, sier Eivind Handrum, teknisk produktsjef fug & lim i Sika Norge.

Purform er en nyutviklet teknologi som gir polyuretanprodukter bedre styrke og holdbarhet. Det lave innholdet av isocyanater sikrer også bærekraftige produkter som oppfyller nåværende og fremtidige miljø- og helseforskrifter. Purform-produktene inneholder mindre enn 0,1 prosent frie monomere diisocyanater og oppfyller derved REACH-forskriften uten krav til dokumentert opplæring.

– Sikas Purform-produkter har høy mekanisk slitestyrke og herder raskere, også ved lave temperaturer, fortsetter Handrum.

Disse produktene er basert på Purform-teknologien

Sika lanserte i 2022 produkter som er oppgradert til Sikas Purform-teknologi og har erstattet tidligere bestselgere:

  • Sikaflex-11 FC Purform, fugemasse og lim i ett
  • Sikaflex PRO-3 Purform, gulvfuging
  • Sika Boom-463 Evolution,  fugeskum


Miljøsertifisert

– Med Purform polyuretan-teknologien setter Sika nok en milepæl når det gjelder bærekraftig produktutvikling, sier Eivind Handrum.

– Den gjør det mulig å redusere innholdet av isocyanater i fugemasse, lim og fugeskum under 0,1 prosent. Dermed oppfyller Sika den nye REACH-forskriften om bruk av kjemikalier. Vi er opptatt av at produktene skal være trygge å bruke – ikke minst med fokus på folks helse, uten krav til spesiell opplæring, sier han.

Purform-produktene er også godkjent i henhold til en rekke miljøsertifiseringer; EC1plus- og M1-godkjennelse, ISEGA-sertifikat, samt godkjent for BREEAM-NOR prosjekter.

Se flere bilder
Eivind Handrum

Foto: Sika

KVALITETSPRODUKTER:  – Sika som er en ledende leverandør av produkter for tetting, fuging og liming har utviklet en rekke bærekraftige produkter som ikke krever sikkerhetsopplæring, sier Eivind Handrum, teknisk produktsjef hos Sika.

Gratis sikkerhetskurs

For deg som vil fortsette å bruke eksisterende PU-produkter, tilbyr Sika gratis sikkerhetstrening i form av et nettbasert kurs/webinar som varer i cirka to timer. Kurset er beregnet på profesjonelle og industrielle brukere av produkter som inneholder diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger. Innholdet oppfyller Arbeidstilsynets krav til opplæring i henhold til de nye reglene i REACH-forskriften, og deltakerne vil få tilsendt kursbevis etter å ha fullført en liten test på slutten av kurset.

–  Vi er i gang med webinarer om sikkerhetstrening om bruk av kjemikalier og bruk av riktig verneutstyr, i henhold til nye REACH-forskriften. Kursene er gratis for kunder og er meget populære. Mer info og påmelding finnes på sika.no. Vi har allerede gjennomført tre kurs, og det kommer flere i august. Målet er å redusere helserisikoen forbundet med diisocyanater ved å sikre at arbeiderne som skal håndtere disse stoffene er tilstrekkelig informert og opplært. Sika kan hjelpe til så du er forberedt innen fristen går ut, sier Eivind Handrum.

– Og vær klar over at krav til opplæring gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, avslutter han. 

Se flere bilder
Sika Purform

Foto: Sika

TRENGER IKKE KURSING: Purform-produktene fra Sika inneholder så lite isocyanater at det ikke kreves at brukeren går et kurs i risikoforebygging.

Mer informasjon
Les mer
Gratis kurs
Se flere bilder
webinar

Foto: Sika

WEBINAR: Sika har allerede kjørt tre webinarer, og vil komme med flere i august. 

For deg som vil fortsette å bruke eksisterende PU-produkter, tilbyr Sika gratis sikkerhetstrening i form av et nettbasert kurs/webinar som varer i cirka to timer.

Mer informasjon finner du på nettsidene til Sika.

Sikaflex-11 FC Purform
Se flere bilder
Sikaflex-11 FC

Foto: Sika

SIKAFLEX-11 FC Purform er et fuktherdende, elastisk fugemasse og lim. 

Brukes til liming ved trapper, gulv, vegg og tak – både ute og inne. Fuger interiørfuger, bevegelsesfuger og fuger rundt vinduer og dører. Kan også brukes som kombinert fugemasse og lim ved takstein, takrenner og nedløpsrør og ved vanntetting av metall. Finnes i seks farger. Bevegelseskapasitet ± 25 prosent.

Sikaflex PRO-3 Purform
Se flere bilder
Sikaflex PRO-3-2-FotoSika.jpg

Foto: Sika

SIKAFLEX PRO-3 Purform er en elastisk fugemasse for gulvfuging og fuger.

Brukes i næringsmiddelindustrien, renrom, lager- og produksjonslokaler, renseanlegg, tunneler, parkeringsplasser og gang- og trafikkområder. Har meget god korrosjonsstyrke, kryp- og rivemotstand samt god vedheft, og er bestandig mot hydrolyse og påvirkning fra vær og kjemikalier. Bevegelseskapasitet: ± 25 prosent.

Sika Boom-463 Purform
Se flere bilder
sika boom

Foto: Sika

SIKA BOOM-463 Evolution Purform er et hvitt, selvekspanderende polyuretanskum

Inneholder lite isocyanater, og er fri for klorparafiner, myknere og halogener. Fugeskummet påføres med pistol eller dyse og kan brukes inne og ute. Det er godt egnet for montering av vindu og dørkarmer, fylling rundt rør og rørgjennomføringer samt isolering av hulrom og sprekker. Det gir god varmeisolasjon og effektiv lyddemping. Skummet kan kuttes, trimmes, pusses og males. 

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.