Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
Tørt tre-MAL HUSET TØRT-Fotoifino.jpg

Foto: ifi.no

Tørt tre råtner ikke

Det er ikke malingens feil om kledningen råtner. Uansett type overflatebehandling gjelder at treverket skal være tørt. Er ytterveggen dessuten riktig konstruert, vil eventuell tilført fukt ventileres ut før det fører til skader.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Overflatebehandlingen på en trefasade har tre viktige oppgaver: å beskytte treverket mot lysnedbrytning, forhindre fuktopptak og gi huset ønsket farge og glans.

Gjennom en intakt malingfilm vil ikke fukt i vannfase (vanndråper) trenge inn i kledningen. Derimot kan fukt komme inn i og bak en trekledning på andre måter. For eksempel kan kondens dannes ved overgang mellom varme og kalde soner i konstruksjonen bak kledningen, regn og vann fra snøsmelting kan finne veien inn gjennom sprekker i kledningen, manglende forsegling av endeveden kan føre til at fukt trekker kapillært opp i treverket, og ved for liten avstand mellom terreng og kledning kan slagregn fukte konstruksjonen. Sprekker og krakelering i malingfilmen vil også åpne veien for fuktinntrenging.

– Vann finner alltid en vei inn: ved endeved, kuttflater, detaljering ved vinduer og plattinger med kledningen helt ned til terrassegulvet, sier Per Myhre, teknisk sjef hos Nordsjö.

Se flere bilder
mann ved gul vegg

Foto: Chera Westman/ifi.no

FINNER VEIEN: – Vann finner alltid en vei inn: ved endeved, kuttflater, detaljering ved vinduer og plattinger med kledningen helt ned til terrassegulvet, sier Per Myhre, teknisk sjef hos Nordsjö.

Riktig byggemåte beskytter

Råtesoppen trives i fuktige omgivelser. Har den først etablert seg, kan den utvikles videre hvis den relative fuktigheten i treverket overstiger 20 prosent. For å unngå råte i trekledningen, må den derfor beskyttes mot fukt. Det gjøres ved å sørge for at treverket ikke tar opp fuktighet (overflatebehandling), og også sørge for at treverket kan tørke fort opp etter oppfukting (konstruktiv trebeskyttelse).

Den konstruktive trebeskyttelsen består i å gjøre tiltak som sikrer effektiv vannavrenning, skjermer utsatte bygningsdeler og sørger for at det ikke oppstår vannfeller. Det skal ikke dannes kondens bak kledningen, og luftspalten mellom kledningen og veggen skal være tilstrekkelig ventilert. Overflatebehandlingen skal være så tett att vann ikke trekker inn. Før overflatebehandling utføres skal treverket været tørt, 12-18 prosent RF, i henhold til malingprodusentens anvisninger for aktuelt produkt og konstruksjon.

– Hensikten med overflatebehandlingen er å hindre fuktopptak i treverket. Gjennom malingfilmen kan det diffundere ut noe fukt i dampform, men i all hovedsak skal eventuell fukt i treverket tørke ut fra baksiden gjennom den ventilerte luftspalten. Det er ikke hensikten at fukten skal diffundere gjennom malingen, sier Roger Fridheim, teknisk produktsupport hos Flügger.

Se flere bilder
mann ved vindu

Foto: Chera Westman/ifi.no

IKKE MALINGENS FEIL: – Er det fukt i kledningen betyr det at det er en feil i konstruksjonen. Det er aldri overflateproduktets feil at det råtner, sier Roger Fridheim, teknisk produktsupport hos Flügger. 

Maling er ikke potte tett

Fasademaling er – uansett type – altså i utgangspunktet diffusjonsåpen i noen grad.

– Det betyr at den slipper ut damp den ene veien, og stopper vann den andre veien. Men graden av diffusjonsåpenhet blir redusert med antall strøk. På et eller annet tidspunkt må all maling fjernes før det males igjen, sier Rune Nygaard hos Tikkurila PPG.

– Det kan høres veldig bra ut at en maling er diffusjonsåpen, eller i daglig tale «puster», men i utgangspunktet er et uten betydning om maling for treverk er diffusjonsåpen eller ikke. Er det fukt i kledningen betyr det at det er en feil i konstruksjonen. Det er aldri overflateproduktets feil at det råtner, avslutter Fridheim. 

Se flere bilder
mann ved balkongrekke

Foto: Chera Westman/ifi.no

GRADVIS TETTERE: – Graden av diffusjonsåpenhet blir redusert med antall strøk. På et eller annet tidspunkt må all maling fjernes før det males igjen, sier Rune Nygaard hos Tikkurila PPG.


Se flere bilder
tegning med kledning og vann

Foto: ifi.no

KONSTRUKTIV BESKYTTELSE: At det er tilstrekkelig avstand fra terrenget opp til kledningen, at kledningens nedre ende skråskjæres slik at vann lettere drypper av, og at kledningen er lektet ut slik at det blir en luftespalte bak, er eksempler på hvordan byggets konstruksjon bidrar til å forhindre råteskader.

Mer informasjon
Les mer
FORSKJELLER PÅ TRE OG MINERALSK UNDERLAG

I motsetning til ved maling for treverk, er graden av diffusjon viktig der den underliggende konstruksjonen har behov for tilførsel av CO2. Dette gjelder på mineralske fasader og kalkpuss som ellers vil forvitre og smuldre opp. På betong og lettbetong må overflatebehandlingen slippe ut CO2, samtidig som den må være tett nok til å beskytte armeringen inni betongen mot karbonatisering som får den til å ruste. For disse malingtypene angis i den tekniske dokumentasjonen et tall på Sd som er vanndampmotstand målt i meter, der Sd > 50 m er produktet CO2-bremsende.

Et annet viktig tall for denne typen behandlinger er vannopptak: kapillær absorpsjon og permeabilitet, w, med et vanlig minimumskrav w < 0,1 kg/m2· h0,5. For overflatebehandlinger for treverk angis sjelden w og Sd-tall, av den enkle grunn at det ikke har noen hensikt.

OVERFLATEBEHANDLING AV KLEDNING

Overflatebehandlinger for utendørs treverk inngår i komplette systemer, der de inngående produktene kombineres for beste resultat. De ulike malingprodusentenes systemer er bygget opp på noe forskjellig vis, der det kan anbefales at impregneringsolje, grunningsolje og/eller grunningsmaling påføres før toppstrøksbehandlingen for å nå beste mulige resultat på bart, fabrikkgrunnet eller tidligere malt eller beiset underlag. Ved all malebehandling gjelder at treverket må være tilstrekkelig tørt i henhold til anvisningen for aktuelt produkt og konstruksjon.

Som toppstrøk for trekledning kan brukes maling, beis eller dekkbeis. Tidligere beiset kledning kan påføres ny beis, dekkbeis eller maling. Tidligere dekkbeiset kledning kan dekkbeises eller males. Kledning som fra før er malt kan bare males.

De fire hovedtypene bindemiddel i toppstrøksbehandling for treverk utendørs er linolje, alkydolje, akryl eller en akryl/ alkyd-kombinasjon (hybrid).

Se flere bilder
mann maler garasje

Foto: ifi.no

KORT VENTETID: Grunning brytes ned på kort tid av sol og regn. Det bør derfor ikke gå lang tid før grunnet treverk overmales. Kledning som er malt på fabrikk kan trenge et ekstra grunningsstrøk. 

VELG RIKTIG MALINGTYPE

De fleste trefasader bygges med luftet kledning. Unntak kan være tømmerhus og andre bygg med massiv trekonstruksjon. Til overflatebehandling av disse bygningstypene anbefales normalt ikke dekkende produkter. Her anbefales å ta kontakt med malingleverandørens tekniske serviceavdeling for råd om produktvalg.

De fleste nye kledninger har ru overflate, men på eldre hus med høvlet kledning anbefales gjerne alkyd- eller linoljemaling som har god evne til å penetrere også høvlet treverk.

Fuger og tetter med høy styrke
Produktaktuelt

Fuger og tetter med høy styrke

Bostik H750 SEAL’N’BOND PREMIUM er spesielt utviklet for en varig elastisk tetting av ekspansjonsfuger for kjøkken, bad, dusj samt industrielle bruksområder med varierende underlag...

Fugeskum i mindre emballasje
Produktaktuelt

Fugeskum i mindre emballasje

Fugeskummet Sika Boom-157 All Seasons kommer nå i en ny, liten forpakning: 250 ml. Sika Boom-157 All Seasons er et selvekspanderende polyuretanskum som kan brukes året rundt –...

En helt naturlig maling
Produktaktuelt

En helt naturlig maling

Med Wibo Natura inngår du en pakt med planeten. Malingen er utviklet med naturen i tankene og er en linoljeemulsjon, fri for mikroplast og konserveringsstoffer, og er et naturlig...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.