FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
Male utvendig-Foto-ifi.no.JPG

Foto: ifi.no

Snart er tiden ute!

Soltimene blir stadig flere, og i takt med at temperaturene stiger, trekker flere og flere ut av hus og hjem. Det er vår, og det er tid for utvendig oppussing!

Kåre Elnan/Prognosesenteret

Kåre Elnan/Prognosesenteret
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

I Prognosesenterets ByggMonitor-undersøkelser ser vi at 7-8 av 10 utvendige oppussingsarbeider gjennomføres i perioden april-august, og mer enn halvparten av de utvendige oppussingsarbeidene skjer i mai, juni eller juli! Nord-Norge skiller seg naturlig nok litt ut fra resten av landet, da det mange steder lengst nord er vinter langt ut i april.

Alt-i-alt svarte en femtedel av husstandene at de hadde utført utvendig oppussing av boligen i 2021. Det betyr at nesten 500 000 husstander utførte ett eller flere arbeider utvendig på boligen i fjor, hvilket er det høyeste som er registrert i løpet av de siste 7 årene.

De enkle utvendige arbeidene dominerer

Det er malerarbeider og/eller beising som er den vanligste formen for utvendig oppussing. Omtrent halvparten av dem som har pusset opp utvendig har utført denne typen vedlikehold/oppussing, der andelen er noe høyere i Midt-Norge og Nord-Norge enn i resten av landet. Vi registrerer også at de godt voksne og eldre er mer ivrige med malepenselen enn de yngre aldersgruppene.

Stadig flere bygger terrasse

I løpet av de siste 3–4 årene har vi registrert en markant økning i antall husstander som bygger ny terrasse, hvilket tyder på at stadig flere ønsker et mer «organisert» uterom ved boligen. Målingene blant norske forbrukere tyder på en nesten dobling i antall husstander som har bygget terrasse fra 2018 til 2021.

Koronapandemien isolert sett bidro til en betydelig vekst for oppussingsmarkedet generelt, og for de tiltakene husstandene selv kunne utføre spesielt. Bygging av terrasser var antagelig et av de utvendige arbeidene som fikk et løft i forbindelse med at Ola og Kari måtte holde seg mer hjemme. Pengene ble i større grad benyttet til oppussing enn på reiser og opplevelser. 

Se flere bilder
Mann snekrer terrasse

Foto: Kristian Owren/ifi.no

HOBBY: Bygging av terrasse har nærmest blitt en folkehobby. Målingene blant norske forbrukere tyder på en nesten dobling i antall husstander som har bygget terrasse fra 2018 til 2021.    

Fortsatt store planer

Til tross for økende energipriser og generell prisvekst, er det fortsatt mange som planlegger å pusse opp utvendig. Eneboligeierne i aldersgruppen 30-54 år har de største ambisjonene når det gjelder hva de skal gjennomføre av utvendige oppussingsarbeider, noe som antagelig vil bety at det kan bli kamp om terrassebordene i ukene og månedene som kommer.

Bygging av terrasse er på grensen av en folkehobby, der hobbysnekkeren virkelig kan skinne. Nesten 3 av 4 bygger terrassen selv eller med hjelp fra venner, mens 1 av 4 helt eller delvis søker hjelp hos håndverkere for å få terrassen på plass.

For byggevarehandelen er det på tide å fylle butikkhyllene, for når maivarmen brer seg over landet, kommer hobbysnekkeren ut med pensel, sag og batteridrill. 

Snart er utetiden, inne!

Mer informasjon
Les mer
OM PROGNOSESENTERET

Prognosesenteret er et frittstående markedsanalyseforetak som har spesialisert sine tjenester til å omhandle markedsproblematikk knyttet til de europeiske bygge-, anleggs- og eiendomsmarkedene.

De gir aktører på det nordiske byggemarkedet innsikt og forståelse som skal hjelpe til med å optimere lønnsomhet og ta kloke beslutninger.

Se flere bilder
Kåre Elnan, Prognosesenteret

Foto: Prognosesenteret

KÅRE ELNAN: Elnan er partner og leder for konsulentvirksomheten i Prognosesenteret AS. Han har jobbet i selskapet siden 1990 og har meget bred erfaring med alle typer analyser rettet mot bolig- og forbrukermarkedet i Norden.     

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.