Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
2023-Prognosesenteret.jpg

Foto: IFI

Slik blir 2023 i tall og trender

Å jobbe i glasskulebransjen kan være krevende, og tiden vi nå står i gjør det ikke enklere. Vi skal likevel forsøke å trekke frem noen av de forholdene som vil påvirke hvilke tiltak husholdningene vil ta initiativ til i ROT-boligmarkedet i årene som kommer.

Kåre Elnan/Prognosesenteret

Kåre Elnan/Prognosesenteret
Publisert

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Da vi for omtrent et år siden kikket i glasskulen, så vi for oss et relativt stabilt marked for renovering, ombygging og tilbygg på eksisterende boliger, sammenlignet med de to foregående årene, det vil si ca. 94 milliarder kroner i 2022.

Mye har skjedd siden den gang.

Krigen i Ukraina, til dels galopperende strømpriser, betydelig prisvekst i samfunnet i kombinasjon med et rentenivå som kryper oppover, gjør at norske husholdninger får mindre penger å bruke på andre varer og tjenester. Summen av disse forholdene vil med stor sannsynlighet dempe aktiviteten i ROT-boligmarkedet også.

Den endelige fasiten for 2022 vil vi først få på nyåret, men når vi ser på salgsutviklingen for noen av de produktene som i stor grad retter seg mot oppussing av boliger, er det mye som tyder på at 2022 kan ende opp med en nedgang sammenlignet med 2020 og 2021.

Hva med 2023 og 2024?

Det er få ting som tyder på at hverdagen vår vil snu markant neste år, og vi bør være forberedt på fortsatt høyere renter, kostnadsvekst og generelt lavere kjøpekraft. Det er derfor liten grunn til å forvente feststemning i byggevarehandelen i året som kommer. Når det er sagt, skal vi heller ikke male fanden på veggen, men maling av vegger kommer vi helt sikkert til å fortsette med også i fremtiden.

De løpende vedlikeholdsarbeidene vil vi antageligvis fortsette med, og de tiltakene som ikke nødvendigvis koster altfor mye å gjennomføre, vil gå sin gang. Når det gjelder de store renoveringsarbeidene, er det mer sannsynlig med en betydelig nedgang i tiden som kommer. Unntaket i denne sammenhengen er tiltak som bidrar til å redusere klimaavtrykket, energiforbruket og oppvarmingskostnadene i boligene. Her forventer vi fortsatt vekst, godt støttet av Enova, som applauderer og støtter slike tiltak i boligene.

ROT i bolger

ROT-boligmarkedet inkluderer alle arbeider som gjøres på  eksisterende boliger.

ROT-bolig deles i Prognosesenterets modell inn i fire delsegmenter:

  • renovering (36,4 mrd. kroner i 2021)
  • vedlikehold (55,4 mrd. kroner)
  • boligtransformasjoner (2,5 mrd. kroner) 
  • naturskadereparasjoner (200 mill. kroner)

Markedet deles også inn etter boligtyper og fylker.


Styringsrenten styrer …

Utviklingen i rentenivået er viktig for oppussingsmarkedet på flere måter. For det første vil de med gjeld få mindre å rutte med, hvilket i størst grad rammer unge mennesker med gjeld, som er de samme som ligger på topp når det gjelder oppussingsarbeider. Renteutviklingen har også en indirekte effekt ved at økende rentenivå virker bremsende på boligomsetningene og flytteaktiviteten. Om folk ikke bytter bolig, vil oppussingsaktiviteten i boligmarkedet gå ytterligere ned.

I takt med at prispresset i norsk økonomi avtar i kjølvannet av gjentatte renteøkninger, vil behovet for ytterligere renteøkninger avta. Og, om den økonomiske aktiviteten avtar for mye, vil sentralbanken med stor sannsynlighet senke renten for å stimulere den økonomiske aktiviteten på nytt.

Alt er med andre ord ikke svart, og etter et nøkternt 2023 forventer vi igjen et godt marked i 2024!

Mer informasjon
Les mer
Kåre Elnan
Se flere bilder
Kåre Elnan Prognosesenteret

Foto: Robert Walmann/ifi.no

OM 2023: Vi må være forberedt på generelt lavere kjøpekraft i 2023, men det er ingen grunn til å male fanden på veggen, mener Kåre Elnan i Prognosesenteret. Etter et nøkternt 2023 tyder prognosene på at det blir et godt marked igjen i 2024! skriver han i denne kommentaren.

Kåre Elnan er partner og markedsdirektør i Prognosesenteret AS. Han har jobbet i selskapet siden 1990 og har meget bred erfaring med alle typer analyser rettet mot bolig- og forbrukermarkedet i Norden.        

Fugeskum i mindre emballasje
Produktaktuelt

Fugeskum i mindre emballasje

Fugeskummet Sika Boom-157 All Seasons kommer nå i en ny, liten forpakning: 250 ml. Sika Boom-157 All Seasons er et selvekspanderende polyuretanskum som kan brukes året rundt –...

En helt naturlig maling
Produktaktuelt

En helt naturlig maling

Med Wibo Natura inngår du en pakt med planeten. Malingen er utviklet med naturen i tankene og er en linoljeemulsjon, fri for mikroplast og konserveringsstoffer, og er et naturlig...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.