Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
MÅ TILPASSES-FotoTarkett.jpg

Foto: Tarkett

Riktig renhold sparer penger og miljø

Mange tusen kvadratmeter gulvbelegg rengjøres og vedlikeholdes årlig unødvendig eller på feil måte. Resultatet blir unødvendig høye renholdskostnader, økt miljøbelastning og stygge eller i verste fall ødelagte gulv. Årsaken er at viktig informasjon om produktet ikke når frem til dem som faktisk har bruk for den, mener gulvleverandørene.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Med et nytt gulvbelegg på en skole, et sykehus eller et eldreboende ligger alt til rette for mange år med problemfri bruk og lettvint renhold. Likevel går det mange ganger galt allerede fra starten.

– Vi ser altfor ofte at det går feil allerede ved byggrengjøringen, før bygget er overlevert. Starter du feil, fortsetter det gjerne feil også, sier Espen Josten, teknisk sjef hos gulvleverandøren Tarkett.

Se flere bilder
skadet gulv etter dårlig byggrengjøring

Foto: Lars Adrian Nilsson

FEIL BYGGRENGJØRING: Ved daglig rengjøring anbefales normalt et pH-nøytralt vaskemiddel. Men ved byggrengjøringen som utføres én gang før gulvet tas i bruk, må det brukes sure midler. Det er kun sure rengjøringsmidler som fjerner det alkaliske støvet fra gips og betong som er på en byggeplass. Ved feilaktig utført byggrengjøring lager det alkaliske støvet godt synlige spor på gulvet. 

Be om hjelp!

Ifølge gulvbransjen kan eiere av større bygg spare mange penger og redusere miljøbelastningen med riktig dimensjonert og planlagt renhold. Utfordringen er å få kunnskapen om hva dette er frem til dem som planlegger og utfører renhold og vedlikehold.

– Ta gjerne en telefon til oss, vi ønsker å informere, er den unisone oppfordringen fra gulvleverandørene.

– De gangene vi har holdt oppstartsmøter ser vi mye yrkesstolthet og gode kunnskaper, men det trengs mer informasjon for at gulvet skal få en god start og for å opprettholde utseende og egenskaper. Vi vil mye heller forebygge feil enn å komme inn med anbefalte rutiner for å gjenopprette gulvet til opprinnelig utseende, sier Jan Åge Iversen.

At det som gulvleverandør lønner seg å være aktiv for å forebygge skader etter feil rengjøringsmetode, bruk av feil kjemikalier eller for mye vann, har også Tarkett erfart:

– Vi er ofte ute på sykehjem og skoler og kurser sluttbrukere og renholdspersonale og følger dem opp i alt fra 6 måneder til flere år, sier prosjektselger Lars Adrian Nilsson, som også har fagbrev i renhold.

– Renholdslederne har mye å si og vet mye. Vi ser også at renholdere uansett nasjonalitet har stor yrkesstolthet, og til tross for at språkbarrierer kan stå i veien for mye, skjønner mange raskt når vi viser riktig metode, sier han.

Se flere bilder
tørrpolering vinyl

Foto: Harald Sola Berentsen/ifi.no

MINDRE KJEMI: Både vinylbelegg og linoleum av nyere dato har et toppsjikt med meget høy flekkmotstand og slitestyrke. Det gjør at hverken polish eller voks lenger er nødvendig på denne typen overflate, noe som er bra både for renholdsbudsjettet og for miljøet. Hvis leverandøren anbefaler det, kan gulvet ved behov tørrpoleres for å gjenopprette glansen.        

Viktig dokumentasjon

Hvordan det aktuelle gulvet skal tas om hånd i bruksfasen står å lese i gulvprodusentenes anvisninger for forvaltning, drift og vedlikehold, den såkalte FDV-en. Sammen med Teknisk datablad gir dokumentet oppdatert beskrivelse av produktets egenskaper, hvilke sertifiseringer det har, hvordan gulvet vil oppføre seg i startfasen, hvordan det vil bli over tid og hvordan det skal rengjøres og holdes ved like.

– Har du et nytt gulv? Les FDV-en! Informasjonen finnes i ulike databaser, på våre nettsider og sikkert i en prosjektmappe tilhørende prosjektet. Men den kommer for sjelden frem til dem som faktisk har bruk for den, nemlig renholdslederne og renholdspersonalet, sier Espen Josten.

På gulvbransjens felles oppslagsverk – gulvfakta.no – har bransjens leverandører publisert felles anvisninger for renhold og vedlikehold av en rekke ulike gulvmaterialer: LVT, linoleum, vinylbelegg og tregulv. Her er det samlet anbefalinger og råd som bransjen samlet står bak. I tillegg til denne generelle informasjonen har alle gulvprodusenter egne spesifikke anvisninger for de unike gulvproduktene på sine nettsider. Samtidig er det bare å innrømme at ikke all informasjon kan finnes der: hvordan gulvet skal behandles må styres av hvor det brukes.

– Samme gulv kan være brukt på en flyplass og på et kontor – steder med helt forskjellig belastning. Slike områder vil og må ha unikt oppsett for renhold. Både frekvens og metode må justeres i forhold til bruken, sier Jan Åge Iversen, teknisk sjef hos Polyflor.

– Også i ett og samme bygg er forskjellene store. Forutsetningene i første etasje er helt andre enn i andre og tredje etasje, sier han.

Se flere bilder
linoleumgulv med Topshield pro

Foto: Forbo Flooring Systems

OPPDATERT KUNNSKAP: Måten gulvet skal holdes rent og pent på i det daglige må tilpasses både aktuell gulvtype og belastningen det utsettes for. Gulvleverandørene deler gjerne med seg av den kunnskap de har om gulvet og dets overflate. 

Nye produkter – nye metoder

Til daglig rengjøring anbefales fortrinnsvis tørre metoder som mopping med tørr eller lett fuktet mikrofibermopp eller bruk av kombimaskin. Feil som gulvleverandørene ofte ser er at det brukes for mye vann og rengjøringsmidler, at gulvet ikke ettertørkes godt nok, feil valg av mopp/pad, eller at disse ikke skiftes ut ofte nok. Det brukes mykvoks og polish unødvendig.

– Renhold er et fag, og renholderne har med rett stor yrkesstolthet, men vi ser at de for ofte tar med seg renholdsrutiner fra gamle og eldre gulv, selv om de skal behandle helt nye gulv. Ved å gjøre dette vil en få tunge og unødvendige rutiner med større kjemikaliebelastning enn nødvendig. Det er viktig å holde seg oppdatert, og vi ønsker å informere, sier Jan Åge Iversen. 

– Med de nye overflatene er det små forskjeller i renholds- og vedlikeholdsanvisningene mellom beleggtypene. På et nytt vinyl- eller linoleumgulv av høyere kvalitet er det i fabrikken påført et toppsjikt med meget høy flekkmotstand og slitestyrke. Hverken polish eller voks er lenger nødvendig på denne typen overflate, sier Egil Flobergseter hos Forbo Flooring

Se flere bilder
vask mopper og pads

Foto: Harald Sola Berentsen/ifi.no

GODT UTSTYR: Til daglig rengjøring anbefales fortrinnsvis tørre metoder som mopping med tørr eller lett fuktet mikrofibermopp eller bruk av kombimaskin. Overdosering av rengjøringsmiddel, bruk av for mye vann og at det står igjen vann på overflaten etterpå, og bruk av skitne mopper og pads er feil som kan skade gulvet. 

Spar penger og miljøet

Også fra et økonomisk perspektiv og ikke minst med hensyn til bærekraft er det en stor fordel når det går an å unngå å ha voks eller polish som en del av daglig og periodisk renhold og vedlikehold.

– Ved valg og innkjøp av gulv stilles det store krav til miljøegenskaper og bærekraft. Men det brukes mye kjemi i bruksfasen som ikke tas med i den beregningen, påpeker Flobergseter.

– Byggeiere kan spare penger ved at FDV-en følges, og ikke minst spares miljøet. For den som velger gulv til et prosjekt mener vi det er bedre å bruke noen kroner ekstra ved innkjøp av et nytt gulv, for så å spare penger og ikke minst slippe arbeid med voks og polish under gulvets levetid, sier Espen Josten. 

Se flere bilder
gulvvaskemaskin

Foto: Tarkett

MÅ TILPASSES: Gulvets FDV-dokumentet forteller hvordan det vil oppføre seg i startfasen, hvordan det vil bli over tid og hvordan det skal rengjøres og holdes ved like. Denne instruksen benyttes sammen med informasjon om belastningen som vil gulvet utsettes for til å lage gode renholds- og vedlikeholdsplaner. 

Mer informasjon
Les mer
Den gode starten

Hvordan byggrengjøring, førstegangsbehandling og daglig og periodisk renhold og vedlikehold skal utføres for det aktuelle gulvet beskrives i leverandørens anvisninger for forvalting, drift og vedlikehold, FDV. I FDV-en er Byggrengjøringen første punkt, og et meget viktig moment før et nytt gulv tas i bruk.  Smuss, sand og støv fjernes med støvsuger før gulvet moppes med lett fuktet mopp eller skures med kombimaskin med godt vannoppsug. Rester av alkalisk gips- og betongstøv må fjernes med et surt (pH 3-5) rengjøringsmiddel for at det ikke skal det dannes et belegg på overflaten.

Se flere bilder
dårlig rengjort LVT

Foto: Chera Westman/ifi.no

BYGGRENGJØRINGEN: En riktig utført byggrengjøring er et viktig moment som påvirker gulvets funksjon, økonomi og levetid. Ved forekomst av alkalisk betong- og gipsstøv bruk et surt rengjøringsmiddel. Start ved å støvsuge eller tørrmoppe for å fjerne sand og grus, benytt deretter maskin med børste/valse for å komme ned i overflatestrukturen og arbeid med mindre flater av gangen i produktets lengderetning. Skyll med rent vann og ettertørk eller bruk vannsuger slik at det ikke blir liggende vann i v-fuger og struktur. 

FDV – byggets bruksanvisning

FDV-en er byggets bruksanvisning. Den skal inneholde all informasjon som driftere og eiere av bygget trenger for å holde bygget i god stand gjennom dets levetid. Alt fra tegninger av fasade og bærende konstruksjon, fargekoder, brannsikringskonsept, ned til hvilken heis, toalett eller gulvbelegg som er installert hvor i bygget, kan inngå. Utover å være en «innholdsfortegnelse» med produktdokumentasjon, legges også FDV-en til grunn for de planer med rutiner for daglig og periodisk renhold samt metoder og intervall for vedlikeholdstiltak som prosjektet utarbeider.

Brukergrupper

Ved større prosjekter er det vanlig å etablere brukergrupper som får være med å ha meninger om valg og utforming i prosjektet. Der har renholderne en sterk og viktig stemme når det kommer til blant annet gulv. Det er viktig at denne stemmen baseres på oppdatert og aktuell kunnskap om de aktuelle gulvenes egenskaper. Også når stat, kommune eller fylke legger føringer for valg i prosjektet, er det viktig at disse er basert på oppdatert informasjon.

Tørt tre råtner ikke
Teknisk

Tørt tre råtner ikke

Det er ikke malingens feil om kledningen råtner. Uansett type overflatebehandling gjelder at treverket skal være tørt. Er ytterveggen dessuten riktig konstruert, vil eventuell tilført...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.