FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
1-Hamar-Jernbanerestaurant-STORE-MALERIER-FotoCheraWestmanIFIno-29.jpg

Foto: Chera Westman/ifi.no

Reversibel tilbakeføring av fredet restaurant

Etter at kinarestauranten med interiør i rødt og gult stengte, har Hamar jernbanerestaurant stått tom i en årrekke. Det fredete interiøret er nå blitt pusset opp og tilbakeført til 1920-tallets hvite og blå farger. Gulvet er av moderne LVT, men mønsterlagt slik det kan ha sett ut den gang.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hamar jernbanestasjon er et stort og staselig bygg, oppført i 1897 etter tegninger av NSBs daværende faste arkitekt Paul Due. Stasjonsbygningen og jernbanerestauranten vegg-i-vegg regnes som Dues viktigste arbeider og er oppført i en rikt utsmykket stil med elementer i flere stilretninger. Vinduene, dørene og interiøret i restaurantsalen i jernbanerestauranten er fredet etter kultuturminneloven.

I 2020 ble Jernbanerestauranten rehabilitert i tett dialog med Fylkeskonservatoren. Lokalene har stått tomme i flere år, men har tidligere rommet en rekke ulike bespisningssteder – sist var det en kinesisk restaurant der med interiør i rødt og gult. Også Narvesen-kiosk, og flere andre bespisningssteder har vært driftet fra lokalene. For Bane-NOR Eiendom, som eier bygningen, har det vært viktig å ta vare på restaurantbygningen med det helt spesielle interiøret.

Se flere bilder
veggmalerier av Jens Wang, Hamar jernbanerestaurant

Foto: Chera Westman/ifi.no

STORE MALERIER: Restaurantsalen i Hamar jernbanerestaurant er fredet etter kulturminneloven. De historisk interessante storformat-veggmaleriene er utført av teatermaler Jens Wang i forbindelse med en oppussing på 1920-tallet. Jens Wang lagde store scenografiske malerier av blant annet Domkirkeodden, Hotell Norge i Brumunddal og flere motiv med gårdstun, låver og andre scener fra kulturlandskapet rundt Mjøsa i den store restaurantsalen. I 2018 ble maleriene restaurert av Milnes Scharffenberg Malerikonservering, DHL avd. Fine Art.

Fra restaurant til kontor?

Ved hjelp av sivilarkitekt Frank W. Heiertz fra Plan1 AS er bygget tilbakeført til 1922. Da ble interiøret bygget om, renovert og tilført åtte storformat malerier langs med veggene og et større maleri i buefeltet under den hvelvede himlingen. Maleriene er utført av teatermaleren Jens Wang, og har motiver fra Hamar og kulturlandskapet rundt Mjøsa. Bane-NOR Eiendom leter nå etter nye leietakere. Ikke nødvendigvis innenfor restaurantsegmentet:

– Det er flere muligheter, blant annet for kontorlandskap. Det er mange som pendler til og fra Hamar, og beliggenheten er sentral på Innlandet, og like ved jernbane og busstasjon, sier Frank W. Heiertz.

Se flere bilder
Frank W. Heiertz

Foto: Chera Westman/ifi.no

FRANK W. HEIERTZ har vært arkitekt for tilbakeføringen av Hamar Jernbanerestaurant. – Vi har gjort dette med en følelse av ærverdighet og entusiasme. Det gjelder alle involverte, også håndverkerne, sier han.

Etterforskning

Tidligere farge- og bygningsteknisk undersøkelse tyder på at gulvet opprinnelig var belagt med okerfargede steinfliser. Ved ombyggingen i 1920 ble flisene påført et lag tjære og deretter et linoleumbelegg. Nå valgte arkitekten å bruke LVT-fliser fra Forbo Flooring.

– For å finne ut hvordan gulvet kan ha sett ut, studerte vi gamle fotografier og sammenlignet med gulvet i stasjonsbygningen. Vi har nå laget et gulv av moderne materialer, men med mønster som minner om noe som kan ha vært lagt her før, sier Heiertz.

Gulvleggerteamet hos Skancke AS har lagt vinylflisene i et i diagonalt rutemønster i to farger. Gulvleggingen er utført med perfekt tilpasning til døråpninger og nisjer i restaurantsalen.

Se flere bilder
Allura Flex

Foto: Chera Westman/ifi.no

MØNSTERGULV: Ved legging av LVT-flisene er tatt hensyn til dører og nisjer ved plassering av mønstret. Vinylflisene har en dempet tekstur i overflaten. Formatet er 50 cm x 50 cm, og det er brukt to farger. De sorte flisene er delt i to og brukt som raster i mønsteret.

God planlegging

– For å lykkes med mønsteret er det viktig å være nøye og gjøre en god jobb i forkant. Du må bruke god tid til å tenke og planlegge godt. Her fikk vi den tiden vi trengte, sier prosjektleder Morten Pettersen hos Skancke AS som også har malerarbeider i prosjektet.

Gulvkonstruksjonen i restaurantsalen er lagt flytende, og byggemåten har ikke skadet det originale gulvet under. Systemet som heter Forbo QuickFit Subfloor er egentlig et undergulv for akustikkløsninger, men i denne installasjonen med Allura Flex på toppen.

– Systemet består av forlimte paneler med MDF og foam som både fungerer som diffusjonssperre og trinnlydsdemping, sier Egil Flobergseter fra Forbo Flooring som har levert akustikkgulvsystemet.

Se flere bilder
gulvlegging i mønster

Foto: Chera Westman/ifi.no

NØYE PLANLAGT: Mønsterleggingen av LVT-flisene er godt planlagt og håndverksmessig utført. Mønsteret er tilpasset lokalets utforming. Gulvkonstruksjonen er reversibel, og løstlagt oppå det gamle gulvet. 

Ærverdighet og yrkesstolthet

I restaurantsalen har NIKU utført en fargeanalyse, og nå fremstår lokalet i hvitt og blått, som skal være så tett opp mot fargene fra 1922 som det går an å komme. Det var noe vanskelig å finne frem til den blå dekorfargen, men etter ekstra analyser landet prosjektet på en teknisk riktig farge.

Både arkitekt og byggherre melder om at entusiasmen og gleden over å jobbe med prosjektet strakk seg hele veien fra oppdragsgiver til utførende håndverker. Yrkesstoltheten hos alle involverte ble etter hvert tydelig.

– Vi har gjort dette med en følelse av ærverdighet og entusiasme. Det gjelder alle involverte, også håndverkerne, sier Frank W. Heiertz.

Gulvleggingen var det et eget team som sto for, mens malerarbeidet stort sett er utført av én og samme mann.

– Det er dessverre ikke mange slike prosjekter som vi kommer borti hvert år, men vi har en maler som er veldig flink til denne typen jobber og som er tålmodig og nøye. Han har stort sett vært der alene, til tross for at prosjektet egentlig er litt for stort for én person, sier Pettersen.

Se flere bilder
fredet interiør

Foto: Chera Westman/ifi.no

FREDET INTERIØR: Søylene i salen bærer opp taket, men er slankere enn de kan se ut. Innkassingen rommer en tynn søyle som ikke klarer mer vekt enn den har gjort. Derfor måtte arkitekten velge belysning som ikke veier stort. Valget falt på spotter med mulighet for RGB-lys.

Fra slitt til tipp-topp

Se flere bilder
Jernbanerestauranten_3d-illustrasjoner_interiørkonsept_collage.jpg

Foto: Frank W. Heiertz

FREMTIDSBILDE: For Bane-NOR Eiendom som eier bygget, er det viktig å ta vare på kulturskatten det representerer. Nå er de på leting etter nye leietakere. Slik tenker seg arkitekten Frank W. Heiertz at Hamar jernbanerestaurant kan se ut med nye leietakere.

Selve restaurantsalen er nemlig bare en del av oppussingen; de bakre rommene som har vært restaurantkjøkken, er tilrettelagt for både kontorer og videre kafé- eller restaurantdrift. Også i overetasjen er det utført forsiktig rehabilitering av kontorlokaler. Alle vinduer og dører er skiftet ut, og laget etter mal fra de originale profilene.

– Det var et litt krevende prosjekt, det var temmelig nedslitt fra starten. Men vi har fått god hjelp og er stolt av resultatet, sier Pettersen.


Se flere bilder
restaurantdrift

Foto: Hedmarksmuseet

I GAMLE DAGER: Det har vær ulike former for restaurantdrift fra lokalene gjennom årene.


Se flere bilder
rødt og gult interiør,

Foto: Frank W. Heierts

KINAFARGER: Lokalene sto tomme i mange år, etter at kinarestauranten ble lagt ned. 


Se flere bilder
antikvarisk undersøkelse

Foto: Frank W. Heiertz

HISTORISK ETTERFORSKNING: NIKUs detektivarbeid avslørte at restaurantsalen har vært malt flere ganger i ulike farger. Opprinnelig var veggene malt mørkt gråbrune, himlingen var ådret rødbrun i kjent dragestil. Ved en oppussing i 1922 ble det etablert ny himling, de opprinnelige brystningene ble fjernet og søylene pakket inn. Vegger, gesimser og brystning ble malt i ulike lyse, hvite og gulhvite farger, med dekorfelter i lyseblått.

Mer informasjon
Les mer
Hamar Jernbanerestaurant

Byggherre: Bane-NOR Eiendom

Arkitekt restaurering: Sivilarkitekt Frank W. Heiertz, Plan1 As, Elverum

Maling og gulvlegging: Morten Skancke AS, Gjøvik

Leverandør LVT: Forbo Flooring AS

Arkitekt ved oppføring: Paul Due

Kunstnerisk utsmykning: Teatermaler Jens Wang

Historisk fargeundersøkelse: NIKU

Malerikonservator: Milnes Scharffenberg Malerikonservering ANS, og DHL avd. Fine Art med konservatorene Helene Skoglund og Emma Vaagland

Byggeår: 1897

Restaurert: 2020, tilbakeført til 1922

Gulv i prosjektet:

Allura Flex, Forbo Flooring

Farger: Taupe Sand og Black Slate

5,0 mm tykkelse, 1 mm slitesjikt

14 dB trinnlydsdemping

Farger etter NIKU-rapport:

Himling: Hvit

Himling kassett: Hvit, S 1002-Y

Gesims: Hvit, lys gulhvit, S 1510-Y20R

Vegg brystningsfelt: Hvit, lys gulhvit, S 1510-Y30R

Vegg brystningsfelt-list, listverk: Hvit lys, S 1002-Y50R

Vegg nisje vest: Hvit, lys gulhvit, S 1510-Y20R

Panel, sokkelpanel: Blå, 4020-B30G

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.