FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
Klimaplan-FotoKlima- og miljødepartementet.jpg

Foto: Klima- og miljødepartementet

Regjeringens klimaplan får ris og ros i byggenæringen

Fredag la regjeringen fram en plan for hvordan Norge skal nå klimamålene og skape grønn vekst frem mot 2021. Klimaplanen får både ris og ros av aktører i byggenæringen.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Klima- og miljødepartementet presenterte fredag regjeringens plan for grønn omstilling frem til 2030. Klimaplanen viser hvordan Norge skal oppfylle klimamål i Paris-avtalen og avtaler med EU om utslippskutt, og samtidig skape tilvekst i samfunnet.

De viktigste tiltakene i planen er å innføre avgift på klimagassutslipp, regulering av utslipp, klimakrav ved offentlige innkjøp, samt økonomisk støtte til ny teknologi og en satsing på forskning og innovasjon. 

Se flere bilder
Sveinung Rotevatn

Foto: Klima- og miljødepartementet

ANSVARLIG: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (v) er fornøyd med klimaplanen, og kaller den for et «historisk taktskifte i norsk klimapolitikk». 

Venter på sirkulær økonomi

Regjeringen mener at omlegging til en sirkulær økonomi vil være sentral for å oppfylle klimamålene og at byggsektoren er en særdeles viktig del av dette.

– Det er BNL enig i, og problemstillingene knyttet til dette i meldingen er i overensstemmelse med hva BNL har kartlagt i egen analyse. Vi venter spent på regjeringens strategi for sirkulær økonomi som skal komme til våren, sier Jon Sandnes, adm.dir. i Byggenæringens Landsforening i en kommentar til klimaplanen.

Se flere bilder
Jon Sandnes

Foto: BNL

VENTER PÅ MER: Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening mener at en mer sirkulær økonomi er en forutsetning for å nå klimamålene. Han venter spent på regjerningens strategi for dette som skal komme senere i vår. 

Savner støtte til grønn oppgradering

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) mener at byggsektoren har et sort potensial innen utslippsredusering, som kunne ha vært utnyttet bedre:

– Det er mye bra i klimaplanen, men jeg savner at regjeringen tar tak i de lavest hengende fruktene først, som kan bidra betydelig til det grønne skiftet. Planen inneholder ikke tiltak som gjør det lønnsomt for boligeiere med grønn oppgradering og redusert energibruk, sier Bård Folke Fredriksen i NBBL.

Se flere bilder
Bård Folke Fredriksen

Foto: Nadia Frantsen

GRØNN OPPGRADERING: – Regjeringens klimaplan har stort potensiale, men tar ikke i bruk alle mulighetene den har til å kutte i klimautslippene, mener adm. direktør Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Lyttet til gode råd

Også Rådgivende Ingeniørers forening, RIF, har lest klimaplanen og mener den er et skritt i riktig retning og at regjeringen har lyttet til flere av deres råd:

– RIF er godt fornøyd med at klimaplanen som kom i dag, tar for seg offentlig innkjøpsmakt, klimarisiko, karbonfangst, fornybar energi inkludert havvind, arealbruk og ikke minst at BAE- næringen vies et eget kapitel, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF i sin kommentar.

Innovasjon Norge doblet i fjor støtten til prosjekter med positiv miljøeffekt.

– Regjeringens ambisjoner om en styrket grønn satsing innebærer store muligheter for norsk næringsliv, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. 

Se flere bilder
Liv-Kari Skudal Hansteen

Foto: RIF

LYTTET TIL: Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF, hadde et møte med departementet i mars i fjor, og kom da med ti gode råd til klimastrategien. Flere av disse har regjeringen lyttet til, mener Liv-Kari Skudal Hansteen, adm.dir. i RIF. 

Les mer
Regjeringen vil …

… bruke offentlige innkjøp til å bidra til at null- og lavenergiutslippsløsninger utvikles og tas i bruk i transportsektoren

… regulere utslipp fra transportsektoren gjennom utslippsstandarder

… legge fram en handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren

... at statlige etater skal legge stor vekt på miljøgevinstene ved gjenbruk av eksisterende bygg, fremfor nyetableringer

… at det ved fremtidig byutvikling legges vekt på fortetting og transformasjon fremfor utvikling av nye utbyggingsområder. 

Miljømal med ny butikk
Bransjenytt

Miljømal med ny butikk

25. april markerte Miljømal åpning av ny og større butikk på Etterstad i Oslo. Det var gode tilbud og anledning til å møte både lokale og nasjonale eksperter innen maling og bygningsvern. ...

Økt optimisme i overflatebransjen
Tall og prognoser

Økt optimisme i overflatebransjen

Fargemagasinet har nylig gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge forventningene i overflatebransjen. Resultatene viser en interessant utvikling, spesielt ute i butikkene, (byggevarehus/fargehandel)...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.