FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
Tore Pedersen TEKNOS FotoRobertWalmann-IFI.jpg

Foto: Robert Walmann/ifi.no

Pressemelding fra Teknos om royalbehandlet kledning

Robert Walmann/ifi.no

Robert Walmann/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Kategorier

Bransjenytt

Etiketter

Teknos
Dele
Annonse
Fargemagasinet.no annons

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det var i desember i fjor det vakte oppsikt i den norske byggenæringen da et tilsyn viste at en royalbehandlet kledning med brannhemmende overflatebehandling hadde dårligere brannegenskaper enn oppgitt. Samtidig ble det kjent at vanlig royalbehandlet kledning ikke har vært tredjepartstestet.

Nå har malingsprodusenten Teknos kommet med en pressemelding om branntestet malt utvendig kledning som tilfredstiller kravene i Byggteknisk forskrift (TEK17).

Teknos-sjef Tore Pedersen skriver følgende:

«For at våre samarbeidspartnere skal ha riktig dokumentasjon for sin Ytelseserklæring, har vi gjennomført over 40 SBI tester av ubehandlet og malt kledning. Byggvareforordningen NS-EN 14915:2013+A2 (publisert 2020) legger til grunn at et produkt som forlater produksjonsstedet skal være branntestet i henhold til NS-EN 13823:2020 (SBI) og brannteknisk klassifisert i henhold til NS-EN 13501-1.

Branntestene og Exap klassifikasjonsrapport er utstedt av et Notified brannlaboratorium tilknyttet Egolf og anbefalt av Treteknisk – MeKA. Testprogrammet er gjennomført inneværende år og har bestått av å dokumentere de branntekniske egenskaper til gran og furu, gran og furu som er CU impregnert og som enten er bare grunnet, grunnet og malt eller malt med systemer med 10 års garanti hvor kledningen ikke trenger noen overflatebehandling etter montering.

I testene og rapportene på de malte systemene dokumenteres det at disse oppfyller brannklasse D-s2,d0 som er den samme brannklasse som for ubehandlet tre. Alle systemene viser en Figra verdi, (høyeste måle W/s i en glidende periode av 30 sekunder) ligger fra 463 til 725 W/s.

Grafen nedenfor viser en typisk utvikling for trevirke som er overflatebehandlet. Figra oppstår som en peakverdi innenfor de 3 første minutter i en branntest etter at hovedbrenner er aktivert.

Grafen nedenfor viser Figra verdien for Teknos sitt 10 års garantisystem der det blir påført hele 350 g maling pr m2.

Se flere bilder
En graf

Foto: Teknos


En produsent av malt kledning kan/skal kun dokumentere egenskapene i henhold til de egenskaper den har når den forlater produksjonsstedet. Det er helt umulig for en produsent å kontrollere hvordan kledningen blir håndtert før og under montering samt hva som skjer med kledningen etter at den er montert. Dette være seg valg av malingstype, antall strøk eller mengde påført. Det er byggherre sitt ansvar å påse at kledningen innehar de egenskaper som definert i Byggeforskriften.

Ubehandlet tre skal i Yteslseserklæring i henhold til produktstandard EN 14915: 2013 + A2: 2020 dokumenteres i system 4, men når ubehandlet tre er behandlet på en eller annen måte så skal produktet branntestes og dokumentasjonen skal være i henhold til kravene i system 3.

Tabell nedenfor viser hvilke produkter og systemer som foreløpig er ferdig testet og godkjent etter EN 13501-1:2018: Den branntekniske klassifiseringen gjelder for påføring på ubehandlet og CU impregnert gran og furu

Se flere bilder
En graf

Foto: Teknos


Alle våre foreløpige testede systemer er godkjent i henhold til kravene i Byggvareforordningen NS-EN 14915:2013+A2 (publisert 2020) hvor den legger til grunn at et produkt som forlater produksjonsstedet skal være branntestet i henhold til NSEN 13823:2020 (SBI) og brannteknisk klassifisert i henhold til NS-EN 13501-1

Vi har systemer til testing og vi vil komme med ny informasjon så snart dokumentasjonen på dette foreligger»

Gode arbeidsforhold sikrer gode hjem
Bransjenytt

Gode arbeidsforhold sikrer gode hjem

Søndag 28. april markeres den internasjonale arbeidsmiljødagen. – Ved å prioritere mennesket gjennom hele prosessen, fra fabrikk til ferdig hjem, med gode arbeidsforhold og trygge produkter,...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.