FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
2-Fargeveileder Oslo-Sørenga- Foto-BjørgOwrenifi.no.jpg

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

Oslos politikere vil ha mer farger i byen – snart kommer fargeveilederen

I 2019 vedtok Oslos bystyre Arkitekturpolitikk for Oslo. Til høsten kommer fargeveilederen som skal inspirere til å bruke mer farger i arkitekturen og øke bevisstheten om fargens betydning for folks trivsel og velvære.

ifi.no

ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi ser for oss at veilederen blir levert til Byrådsavdeling for byutvikling rett etter sommeren. Akkurat tidspunkt for publisering er for tidlig å si. Antageligvis vil sluttproduktet foreligge i trykket versjon og tilgjengelig som nedlastbar PDF på nettet, sier prosjektgruppen som jobber med fargeveilederen.

Arbeidet med veilederen startet etter at Oslos politikere i 2019 vedtok Arkitekturpolitikk for Oslo. Der defineres klare mål for estetikk og livskvalitet i tillegg til klimamål, og det sies blant annet at «Oslo skal være en ledende by for nyskapende, mangfoldig og vakker arkitektur». Fargeveilederen er et redskap for å følge opp politikken.

Se flere bilder
Bjørvika og Sørenga, Oslo

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

INSPIRASJON: De fleste opplever at den nye bebyggelsen i Oslo som Bjørvika og Sørenga er temmelig grå. Den nye fargeveilederen er tenkt å bli et verktøy som både gir inspirasjon og konkret kunnskap om farge og materialitet på bygninger og i byrom. Den skal også motivere oss til å bruke farge, 

Farger i byen gir trivsel og velvære

– Veilederen skal vise at god arkitektur og vakre omgivelser er avhengig av en bevisst material- og fargebruk. Den skal gjøre oss mer bevisste på fargenes betydning i de bygde omgivelsene og hva de har å si for vår trivsel og vårt velvære. Den skal være et verktøy som både gir inspirasjon og konkret kunnskap om farge og materialitet på bygninger og i byrom. Den skal også motivere oss til å bruke farge, som i noen strøk kan være å videreføre en fargekarakter og i andre tilføre nye, sier prosjektgruppe Fargeveileder ved Ressurssenteret i Plan- og bygningsetaten.

Se flere bilder
Fargerikt gårdsrom på Sørenga i Oslo

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

FARGEOPPLEVELSE: Innenfor en moderne, stram og beskjeden fasade ytterst på Sørenga i Oslo skjuler det seg et frodig gårdsrom.

Tverrfaglig lyttepost

Prosjektet er ved en milepæl nå. Om kort tid skal det legges fram et råutkast for en fagressursgruppe. De representerer brukergrupper med praktisk interesse av veilederen og spenner fra fagfolk til utbyggere og bydeler. Prosjektledelsen anser denne gruppen som en viktig lyttepost for å kvalitetssikre veilederen.

Prosjektgruppen opplever at det er stor interesse for arbeidet, men det kan bli en utfordring å imøtekomme alles behov og forventninger.

–  Det er behov for mer kunnskap, og det er behov for praktisk veiledning. Men det er ikke mulig å lage en veileder som gir en uttømmende liste med konkrete råd til alle som skal fargesette huset sitt og er usikre på hvilken farge de skal velge. Vi kan heller ikke lage en veileder som gir borettslag og sameier målrettet rådgivning. En veileder som dikterer NCS-koder vil være juridisk betenkelig, sier prosjektgruppen.

Veilederen er heller ikke et juridisk bindende dokument som forplikter utviklere til å utarbeide reguleringsbestemmelser eller å fargesette sine prosjekter. Følgene av å favne vidt og generelt kan være en utfordring, heter det i en uttalelse fra prosjektgruppen. 

Hvordan skal veilederen brukes?

Veilederen skal gi basiskunnskap og retning til hvordan det er klokt å gå frem i store og små prosjekter.

–  Vi håper at den vil bli en døråpner for arkitekter, utbyggere og kommunal forvaltning og alle huseierne, borettslagene og sameiene. Den er bygget opp slik at den skal gjøre oss mer oppmerksomme på problemstillinger og muligheter. Med litt systematikk i forkant kan vi lære å fargesette mer bevisst. På denne måten kan alle opparbeide tro på eget skjønn og oppsøke fageksperter når det er nødvendig, sier prosjektgruppen. 

Hvilken rolle har faghandelen og malerfirmaer?

Prosjektgruppen håper at veilederen blir et nyttig verktøy for både malerfirmaer og fargehandlere.

– Vi ser gjerne at veilederen ligger fremme hos fargehandlere som kan hekte sine faglige råd til veilederens byperspektiv.

Det er også å håpe at malerfirmaene er imøtekommende hvis folk har ambisjoner om å få til noe fint i sitt nabolag. Veilederen legger opp til at tilnærmingen bør tilpasses områdenes karakter. Det er viktig at malerfirmaene også er opptatt av dette og er behjelpelige med å sette opp fargeprøver som kan bidra til å belyse at fargevalg og fargens materialitet blir riktig i situasjonen, avslutter prosjektgruppe Fargeveileder.  

Les mer
Hvem er involvert i arbeidet?

Fargeveilederen utarbeides av en tverrfaglig prosjektgruppe ved Ressurssenteret i Plan- og bygningsetaten under ledelse av Hanne Terese Støverud. De samarbeider med en ekspertgruppe der en fra Byantikvaren, en fra NAL og en fargefaglig freelanser er med. I tillegg skal en bredt sammensatt, ekstern fagressursgruppe medvirke. Veilederen skal kvalitetssikres ved å lytte til de ulike fagperspektivene og trekke veksel på den konkrete kompetansen i de to gruppene. En gruppe studenter bidrar med fargeregistreringer, og skal til sammen registrere hele 20 steder i Oslo. Det benyttes også konsulenttjenester med nødvendig spisskompetanse.   

Miljømal med ny butikk
Bransjenytt

Miljømal med ny butikk

25. april markerte Miljømal åpning av ny og større butikk på Etterstad i Oslo. Det var gode tilbud og anledning til å møte både lokale og nasjonale eksperter innen maling og bygningsvern. ...

Økt optimisme i overflatebransjen
Tall og prognoser

Økt optimisme i overflatebransjen

Fargemagasinet har nylig gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge forventningene i overflatebransjen. Resultatene viser en interessant utvikling, spesielt ute i butikkene, (byggevarehus/fargehandel)...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.