FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
Veileder_for_fargebruk_i_byomraader_2.jpg

Foto: Fargeveileder for Oslo

Oslos nye fargeveileder - nyttig for hele landet

Den nye fargeveilederen for Oslo er lansert og har blitt mer enn en veileder for hovedstaden. Den kan inspirere til fargefaglig debatt og mer bevisst bruk av farger i stedsutvikling over det ganske land.

Bjørg Owren/ifi.no

Bjørg Owren/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

– En vet jo aldri hva en får når man mottar et bestillingsverk, men dette overgår alt vi forventet, sa Hanna E. Marcussen, Byråd for byutvikling i Oslo begeistret da veilederen ble lansert i slutten av november. Hun var en sterk pådriver i 1919 da byens politikere vedtok at det skulle lages en fargeveileder for byen, etter et økende fokus og mye kritikk av forgråingen av byen.

– Vi trenger fargene, de er så viktig for trivselen vår. Jeg tror veilederen vil bidra til at vi kommer oss bort fra den epoken vi har hatt med mye gråtoner, glass, betong, stål og litt lite farger. Jeg tror dette vil gjøre at vi vil bruke mer av de fine fargene som er i byen, sa hun.

Se flere bilder
side 26 i fargeveileder for Oslo

Foto: Fargeveileder for Oslo

INNFØRING: Kapittel 2. handler om farge og materialitet, sanselige kvaliteter som påvirker våre opplevelser av bygninger og bidrar til å gi steder egenart og identitet. Her introduseres nøkkelbegreper og prinsipper for farger i arkitekturen som gir et felles vokabular, nyttig i dialog om temaet.

Farger for ny og gammel arkitektur

Lanseringen skjedde på et miniseminar i regi av Plan og bygningsetaten i Oslo og Forum Farge, og veilederen ble tatt svært godt imot av deltagerne, blant dem mange arkitekter, malermestere, byplanleggere, prosjektledere og eiendomsutviklere. Tittelen «Veileder for fargebruk i byområder. Hvordan gjøre gode fargevalg.» viser at den inneholder mer enn fargeoppskrifter for Oslo. Den er med det aktuell for alle som er opptatt av farger og arkitektur.

– Vi ønsker å bevisstgjøre, skape diskusjon og debatt og vise muligheter. Veilederen er et hjelpemiddel til å ta gode fargevalg, og til å bli tryggere på eget skjønn uten at den gir fasitsvar, sa seniorarkitekt Thea Katharina Rynning fra Plan- og bygningsetaten i sin presentasjon av veilederen.

Veilederen henvender seg til alle som berøres av prosessene både fagfolk og byens innbyggere. Farge og materialitet er viktig hver gang det settes opp et nytt bygg, og når eldre bygg og byrom skal rustes opp.

– Nå har vi veilederen, det er ingen sluttstrek på arbeidet, men begynnelsen. Bruk den, oppfordret Hanna E. Marcussen. 

Se flere bilder
Bølerpaletten Oslo

Foto: Fargeveileder for Oslo

LOKALE FARGER: I det siste kapitlet presenteres paletter og eksempler fra utvalgte steder i Oslo. Her kommer det tydelig fram at Oslo er langt fra å være en grå by. Et av områdene som ble kartlagt er Bøler, og Bølerpaletten som vises her. På seminaret ble denne trukket fram spesielt, fordi den allerede er tatt i bruk av en utbygger for å forankre et prosjekt lokalt.

Bedre samtaler om fargebruk

Veilederen kan brukes både som inspirasjon, lærebok og oppslagsverk, og består av fem kapitler. De fire første gir basiskunnskap, og i det femte presenteres ulike områdepaletter. Som en del av prosjektet er fargene i 20 områder i Oslo kartlagt, faktisk den mest omfattende fargekartleggingen som er gjort i byen noen gang.

I arbeidet med veilederen har kommunen støttet seg på flere fagpersoner innen farge, arkitektur og bygningsvern, blant dem Mette L’orange tidligere professor i farge ved HIO, og Kine Angelo førsteamanuensis ved NTNU. Begge er også sentrale i Forum Farge og deltok i det faglige programmet på lanseringsseminaret. De mente begge at veilederen hadde verdi langt utover å inspirere til et større fargemangfold i Oslo.

Mette L’orange har kjempet for farger i arkitektur siden 1990-tallet, nå håper hun at veilederen vil bidra både til bedre fargebruk og til bedre debatt.

– Mange mener mye. Det er viktig at vi får en kunnskapsbasert debatt. Veilederen gir basiskunnskap for bedre samtaler og fargefaglig grunnlag for å snakke om farger, sa hun. 

Se flere bilder
Forsiden på Veileder for fargebruk i byområder

Foto: Fargeveilder for Oslo

VEILEDER: Oslos politikere mener fargene er viktige for å skape gode steder å være, og at en bevisst farge- og materialbruk i arkitekturen kan styrke omgivelsenes karakter og gi økt trivsel og velvære. Derfor har byen nå fått sin egen fargeveileder. Plan- og Bygningsetaten har i samarbeid med eksterne fagmiljø laget en Veileder for farge[1]bruk i byområder. Veilederen ble lansert på et miniseminar i Oslo i slutten av november.

Les mer
Fargeveilederen skal:
Se flere bilder
Hanna E. Marcussen

Foto: Sturlason/Oslo kommune

STOLT: Hanna E. Marcussen, Byråd for byutvikling i Oslo er begeistret over veilederen ble lansert i slutten av november. 

  • Være en inspirasjonskilde og formidle kunnskap om fargens betydning for mennesker og omgivelser
  • Brukes som grunnlag for samarbeid og dialog om farge og fargesetting
  • Vise fremgangsmåter som bidrar til å systematisere prosessen rundt fargevalget

  • Gjøre oss bevisste på farger i arkitektur og byrom
Veileder for fargebruk i byområder

Her kan du lese og laste ned Veileder for fargebruk i byområder

Miljømal med ny butikk
Bransjenytt

Miljømal med ny butikk

25. april markerte Miljømal åpning av ny og større butikk på Etterstad i Oslo. Det var gode tilbud og anledning til å møte både lokale og nasjonale eksperter innen maling og bygningsvern. ...

Økt optimisme i overflatebransjen
Tall og prognoser

Økt optimisme i overflatebransjen

Fargemagasinet har nylig gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge forventningene i overflatebransjen. Resultatene viser en interessant utvikling, spesielt ute i butikkene, (byggevarehus/fargehandel)...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.