FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
Se flere bilder
BAD-fotograf_jonas_ingstad-.jpg

Foto: Jonas Ingstad/Rørkjøp

Oppussing og vedlikehold eller bare ROT?

Vi kommer til å bruke 94,5 milliarder på renovering, ombygging og tilbygg av boligene våre i 2023, dersom de siste anslagene fra Prognosesenteret slår til. Dette er en vekst på 1,7 prosent.

Kåre Elnan/Prognosesenteret

Kåre Elnan/Prognosesenteret
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
IFI annons

Markedet for oppussingsarbeider inneholder vedlikeholdsarbeider og andre bygningsmessige arbeider, som bidrar til å bevare eller øke standarden i boligen. ROT-begrepet inneholder renovering, ombygging og tilbygg, som er vår benevning av denne delen av byggemarkedet.

Prognoser for 2023

Våre siste anslag for ROT-boligmarkedet, viser at «Ola og Kari» kommer til å bruke 94,5 milliarder kroner på slike arbeider i inneværende år, hvorav nesten 59 prosent løpende vedlikehold og 39 prosent er renovering (standardheving i boligen). Prognosene for ROT-boligmarkedet viser en vekst på henholdsvis 1,7 prosent i 2023 og 3,1 prosent i 2024.

Ser vi totalmarkedet målt i verdi opp mot alle husholdninger, og mot de som pusser opp, betyr dette at en norsk husholdning i gjennomsnitt bruker cirka 37 000 kroner årlig på oppussing, mens de som faktisk pusser opp bruker cirka 100 000 kroner på oppussingsarbeidene.

Innvendige ROT-arbeider

Nesten en tredjedel av husholdningene gjennomfører et eller flere innvendige oppussingsarbeider i egen bolig årlig, mens tilsvarende andel for utvendige ROT-arbeider ligger på en femtedel. For både innvendige- og utvendige arbeider, er det de som bor i eneboliger som i størst grad pusser opp, mens de som bor i leiligheter ligger i den andre enden av skalaen.

Hvilke rom pusser vi opp?

Stue, entre/gang og kjøkken er de rommene husholdningene i størst grad pusser opp. Dette kan dels forklares med at disse rommene brukes mye, og følgelig er utsatt for mer slitasje, dels at rommene er områder der gjestene også oppholder seg, hvilket kan bety at behovet for fornyelse og modernisering oppleves som større.

Oppussingsfrekvensen på disse rommene ligger i gjennomsnitt på henholdsvis 9, 10 og 12 år.

Se flere bilder
Store fliser på vegg og gulv

Foto: Norfloor

10 ÅR: Mange er overrasket over at gangen og entréen er det rommet vi pusser opp nest oftest, hvert tiende år. Nesten like ofte som stuen, den pusser vi opp i gjennomsnitt hvert niende år.

Hva med badet?

Baderomsoppussing medfører ofte betydelig høyere kostnader enn for de fleste andre rom i boligen, hvilket kan være en av forklaringene til at vi ikke pusser opp badet like ofte som for eksempel stue eller kjøkken.

Andelen som pusser opp badet er relativt stabilt, og hvert år er det omtrent 6 prosent av husholdningene som pusser opp badet. I norske boliger er det cirka 150 000 bad som pusses opp årlig, hvilket betyr en gjennomsnittlig oppussingsfrekvens på 16-17 år.

Nesten 6 av 10 som pusser opp badet, gjør det fordi det er nødvendig, mens cirka en fjerdedel gjør det for å få det finere. Til sammenligning svarer mer enn halvparten av de som har pusset opp stuen i år, at de har gjort det for å få det finere, mens bare 2 av 10 svarer at det var nødvendig å pusse opp i stuen.

Hvem er ivrigst i klassen?

Det er naturligvis flere forhold som påvirker om en husstand pusser opp eller ikke. En av de viktigste faktorene er at en bolig bytter eier. De som skal selge bolig pynter gjerne på overflater før boligen legges ut for salg, og de som kjøper gjennomfører vanligvis en del ROT-arbeider etter de har overtatt boligen. Først innvendige arbeider, deretter utvendige.

Flyttefrekvensen er høyest blant de yngre aldersgruppene, de som er i etableringsfasen. Det betyr at disse flytter mye oftere enn andre, som igjen kan forklare hvorfor aldersgruppen 30-39 år ligger på topp når det gjelder andelen som gjennomfører ROT-arbeider i boligen.

Disse (barnefamiliene) flytter i stor grad til eneboliger, og det faktum at nesten halvparten av boligmassen i Norge er eneboliger og at eneboligene i areal er større enn småhus og leiligheter, forklarer hvorfor 2 av 3 oppussingskroner havner i en eneboliger.

Håper dette var oppklarende, ikke bare ROT. 

Mer informasjon
Les mer
Kåre Elnan
Se flere bilder
Kåre Elnan Prognosesenteret

Foto: Robert Walmann

PARTNER OG MARKEDSDIREKTØR i Prognosesenteret AS. Han har jobbet i selskapet siden 1990 og har meget bred erfaring med alle typer analyser rettet mot bolig- og forbrukermarkedet i Norden.       

   

Slik pusser nordmenn opp i 2023:
  • Planlegger å pusse opp for 94,5 milliarder kroner
  • 59 % er vedlikehold
  • 39 % er standardheving
  • 1/3 vil pusse opp inne
  • Stuen tas hvert 9 år
  • Gangen hvert 10 år
  • Kjøkken hvert 12 år
  • Bad hvert 16-17 år
  • Mest aktive er folk i alderen 30-39 år

Kilde: Prognosesenteret

Tømrer selger listverk
Nytt om navn

Tømrer selger listverk

I starten av august startet Øyvind Rygh som salgsansvarlig for region Vest-, Nord- og Midt-Norge i Deco Systems. Rygh har fagbrev som tømrer og har en lang yrkeskarriere innenfor...

Fra Innedagen til Inneuken
Bransjenytt

Fra Innedagen til Inneuken

For andre år på rad arrangerer IFI - Informasjonskontoret for farge og interiør Innedagen – som nå er utvidet til Inneuken. Under Inneuken blir det høy aktivitet med filming og innholdsproduksjon...

Storeys kjøper Fantasi Interiør
Bransjenytt

Storeys kjøper Fantasi Interiør

Refurbia Group AS, som eier Storeys, har inngått avtale om oppkjøp av Fantasi Interiør AS. Ønsket er å bygge videre på det gode arbeidet som allerede er gjort, ved å kombinere erfaring,...

Annonse
NCS annons
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.