FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin

Om oss

OM FARGEMAGASINET

Fargemagasinet er det eneste rene fagtidsskriftet for alle som arbeider i farge- og interiørbransjen, det vil si ansatte i fargehandlerkjeder/byggevarehus/interiørforretninger og produsent-og leverandørbedrifter, samt interiør- og sivilarkitekter, husøkonomer, interiørkonsulenter og håndverkere.

Det redaksjonelle innholdet til både magasinet og nettsiden fargemagasinet.no produseres av IFIs egen redaksjon, og innholdet er en kombinasjon av tematikk som tas opp i IFIs forum, direkte medlemskontakt og aktuelle trender i tiden. Det vektlegges til enhver tid å gjøre bladet variert og alltid skape innhold som er relevant for de ulike målgruppene. Farger, trender, teknisk, økonomi, prosjekter og nyheter er tema som alltid er representert.

Fargemagasinet er et abonnementsblad, som de siste årene har blitt utgitt 6 ganger i året. Fra og med september 2019 oppdateres fargemagasinet.no med bransjenyheter hver uke. 

OM IFI

IFI er en privat non-profitt organisasjon som er bransjeambassadør, inspirator og pådriver for igangsetting av nye store og små oppussings-, og nybyggsprosjekter i Norge. Virksomhetens aktiviteter strekker seg fra forbrukerinformasjon til bransjearrangementer. 

Visjon

IFI-Informasjonskontoret for farge og interiør skal øke totalmarkedet og skape mersalg av medlemmenes produkter og tjenester.

Misjon – hvordan realisere visjonen

”Få flest mulig aktører innen offentlige og private bygg til å skape nytt og renovere kontinuerlig”.

Organisasjon

Virksomheten er privat og har status som organisasjon. IFIs medlemmer er bedrifter som leverer varer eller tjenester til farge- og interiørmarkedet (prosjekt og forbruker) i Norge.

Finansiering

Virksomheten finansieres gjennom medlemskontingent, produktavgift og salg av annonser. 

Målgrupper

IFIs arbeid retter seg mot medlemmer og ansatte i bransjen, forbrukere, prosjektmarkedet og journalister.

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.