FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
HappyHomes-FotoKristianOwren.jpg

Foto: Arkivfoto: Kristian Standli Owren/ifi.no

Økt optimisme i overflatebransjen

Fargemagasinet har nylig gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge forventningene i overflatebransjen. Resultatene viser en interessant utvikling, spesielt ute i butikkene, (byggevarehus/fargehandel) og grossistsektoren, som begge ser ut til å gå en lys fremtid i møte.

Kristian Strandli Owren/ifi.no

Kristian Strandli Owren/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

I februar 2024 var bare 13 prosent av aktørene i byggevarehus/fargehandel-sektoren optimistiske med tanke på økt omsetning. Dette tallet har skutt i været til 55,6 prosent i mai 2024. En økning på 42,6 prosentpoeng indikerer en økende optimisme og forventninger om vekst. Dette kan tilskrives flere faktorer, inkludert en stabilisering i økonomien og økt etterspørsel etter byggematerialer.

Grossistene viser også en imponerende positiv utvikling. I november 2023 forventet 50 prosent høyere omsetning. Dette tallet hadde økt til 75 prosent allerede i februar 2024, og har holdt seg stabilt til mai. Denne vedvarende optimismen blant grossister reflekterer en sterk tro på markedets etterspørsel og en robust forsyningskjede.

Se flere bilder
lastebiler ved lager

Foto: Mestergruppen

OPTIMISME: To tredeler av respondentene innen grossistleddet tror nå at omsetningen deres vil øke i tiden som kommer. (Arkivfoto)    

Stabilitet blant malermesterbedriftene

Malermesterbedriftene har vist en stabil, men forsiktig optimisme. I februar 2024 forventet 17,6 prosent av disse bedriftene en økning i omsetningen, et tall som holdt seg nesten uendret i mai med 17,5 prosent. Selv om dette ikke representerer en økning, viser svarene at sektoren opprettholder en jevn tro på stabilitet og moderat vekst.

Se flere bilder
malerklær

Foto: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no

HÅNDVERKERE: Malermesterbedriftene opprettholder en jevn tro på stabilitet og moderat vekst. (Arkivfoto)

Økning i ansettelser

Ansettelsesforventningene har også hatt en positiv utvikling. I februar forventet 30 prosent innen byggevarehus/fargehandel-sektoren en økning i antall årsverk, og denne andelen økte til 55,6 prosent i mai. For våre grossister var forventningene om økning i antall årsverk 50 prosent i februar, og 75 prosent i mai. Dette indikerer en økt tro på behovet for mer arbeidskraft for å møte den forventede veksten.

Økonomisk kontekst

Ifølge SSB har konsumprisindeksen (KPI) økt med 3,6 prosent fra april 2023 til april 2024, noe som indikerer en avtakende prisvekst, og potensiell stabilisering av prisnivåene. Høye prisnivåer på mat og drikke, påvirket av lavere energikostnader og en svakere norsk krone, har påvirket KPI betydelig. Matprisene steg med 10 prosent fra 2022 til 2023, den høyeste økningen siden 1982. Lavere energipriser i 2023, spesielt i andre halvdel, bidro til å moderere den samlede inflasjonen.

Se flere bilder
mann ved fruktdisken i butikken

Foto: Nanna Linnea Knudsen

PRISPRESS: Høye prisnivåer på mat og drikke, påvirket av lavere energikostnader og en svakere norsk krone, har påvirket KPI betydelig.

Fremtidige utsikter

Basert på disse funnene og økonomiske indikatorer, kan vi forvente et blandet, men forsiktig optimistisk utsyn for 2024. Den fortsatte stabiliteten i KPI-vekst antyder at selv om presset på inflasjonen er til stede, er den moderat. Dette kan gi et mer forutsigbart miljø for forretningsplanlegging og investeringer.

Den positive stemningen ute i butikk og hos grossistene kan indikere en bredere økonomisk oppgang, støttet av stabiliserende forbrukerpriser og kontrollerte energikostnader. Med økende ansettelsesforventninger og en stabil økonomi, ser fremtiden lys ut for oss i overflatebransjen.

Se flere bilder
kunde på vei ut av malingbuikken

Foto: Fargerike

HÅPEFULLT: Resultatene av IFI og Fargemagasinets forventningsbarometer peker på at vi går en lys fremtid i møte.  (Arkivfoto)     

Mer informasjon
Les mer
Forventningsbarometer

Fargemagasinet og IFI startet i november et forventningsbarometer, hvor vi kvartalsvis undersøker temperaturen og forventningene blant våre medlemmer. Undersøkelsen gir oss innblikk i hva de forskjellige sektorene forventer av tiden som kommer. 

Ekstra allergivennlig proffmaling
Bransjenytt

Ekstra allergivennlig proffmaling

Den første malingen som er godkjent i henhold til den felles skandinaviske merkeordningen for ekstra astma- og allergivennlige produkter heter Dekso Aïr og er utviklet av Flügger for...

Miljømal med ny butikk
Bransjenytt

Miljømal med ny butikk

25. april markerte Miljømal åpning av ny og større butikk på Etterstad i Oslo. Det var gode tilbud og anledning til å møte både lokale og nasjonale eksperter innen maling og bygningsvern. ...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.