menu
Annonse

Øksnevad vgs: Interiørlek med strå og gress

Åkerlapper, sagflis, gress og strå er inspirasjonen til farge- og materialvalg på Øksnevad vgs i Klepp.

Chera Westman/ifi.no 03.01.2019 cloud_download

fullscreen
 • De små møterommene har vegger med glass og flerfargede trespiler. Spilene og glasset sørger både for dagslys og utsyn, samtidig som de skjermer for innsyn.

  Foto: Polyflor

 • Både det nye skolebygget og flerbrukshallen er oppført med passivhusstandard. Skolebyggene danner et tun som favner det større landskapsrommet, og flerbrukshallen Øksnevadhallen er lagt inn i skråningen i forlengelsen av tunet.

  Foto: Polyflor

 • Veggene i flerbrukshallen har samme type spiler som avgrenser møterommene i skolebygget.

  Foto: Asplan Viak

 • De små møterommene har vegger med glass og flerfargede trespiler. Spilene og glasset sørger både for dagslys og utsyn, samtidig som de skjermer for innsyn.

  Foto: Polyflor

 • Trinnene i trappen i auditoriet har ulike grønne farger. Polyflor har levert totalt 2 500 kvadratmeter av gummigulvet Kayar, i fire ulike farger, til prosjektet.

  Foto: Polyflor

 • Den oransjegule fargen i Kayar K71 gir energi og minner om høstgule kornåkrer. Møterommene har glassvegger og samme typen spiler som brukes i flerbrukshallen.

  Foto: Polyflor

 • Trinnene i trappen i auditoriet har ulike grønne farger. Polyflor har levert totalt 2 500 kvadratmeter av gummigulvet Kayar, i fire ulike farger, til prosjektet.

  Foto: Polyflor

 • De grønne, gule og brune stolene har hentet fargene fra landbrukslandskapet. Skolen er opprinnelig en stor landbrukseiendom på cirka 1 500 dekar, og består av mange bygninger.

  Foto: Polyflor

Annonse
INNENDØRS LÅVE:

Skolen driver en gård som brukes i opplæringen. Veggen i auditoriet er laget for å se ut som en låvefasade.
camera_alt (Polyflor)

Øksnevad videregående skole velger elevene mellom fag som blant annet anleggsmaskinfører, hovslager, gårdbruker og anleggsgartner.

Da skolen, som opprinnelig er fra 1940, skulle moderniseres og utvides, valgte arkitektene å fokusere på naturbruksfarger og -materialer.

– De underviser i naturbruks- og landbruksfag på skolen, og vi valgte en palett med det som inspirasjon. Fargene er blant annet hentet fra åkerlapper. Det er en form for lek med strå og gress, sier sivilarkitekt Per Ove Djønne hos Asplan Viak AS i Stavanger.

 

ÅKERFARGER:

De grønne, gule og brune stolene har hentet fargene fra landbrukslandskapet. Skolen er opprinnelig en stor landbrukseiendom på cirka 1 500 dekar, og består av mange bygninger.
camera_alt (Polyflor)


Hester og maskiner

ÅKERINSPIRASJON:

Den oransjegule fargen i Kayar K71 gir energi og minner om høstgule kornåkrer. Møterommene har glassvegger og samme typen spiler som brukes i flerbrukshallen.
camera_alt (Polyflor)

Øksnevad ligger i Klepp kommune på Jæren, og har plass til 400 elever og ansatte på utdanninger som både kan gi yrkeskompetanse og generell studiekompetanse. Her finnes både ridehall, veksthus og tradisjonelle gårdsbygninger i tillegg til mer vanlige undervisningsrom.

Skolen skulle utvides og fikk en fullstendig makeover. Det er bygd en flerbrukshall og nye skolelokaler, sier Djønne.

I prosjektet inngikk også bygg for anleggsmaskiner og et biobrenselsanlegg for skolens egenproduserte flis. Skolens profil gjenspeiles i miljøene – der noen bygg har fått torvtak, og der veggene inne i auditoriet ser ut som den utvendige fasaden til en låve.

Innvendig brukes tre ulike himlinger og hvitlaserte finérplater av furu på vegger, mens møterommene har glasskledde spilevegger der spilene har ulike gule og grønne farger.

Gulvene er belagt med gummigulv med kokosfibre fra Polyflor

Kokos som sagflis

FARGETRAPP:

Trinnene i trappen i auditoriet har ulike grønne farger. Polyflor har levert totalt 2 500 kvadratmeter av gummigulvet Kayar, i fire ulike farger, til prosjektet.
camera_alt (Polyflor)

– Spilene skal føre tankene til gress og strå, og fungere som et visuelt filter som slipper inn lys. Veggene er utformet etter en avveining mellom gjennomlysning og visuell skjerming, sier han.

Det samme spileverket finner vi også igjen på veggene i flerbrukshallen. Alle gulv i skolens undervisningsrom er belagt med gummigulvet Kayar. Totalt er det lagt 2 500 kvadratmeter med gulvet som har innslag av kokosfibre.

– Kokossponene  kan gi assosiasjoner til sagflis, og den lille «støyen» som kokosfibrene lager i over-flaten, gjør at gulvet skiller seg ut. Vi hadde brukt denne typen gulv i en barnehage tidligere, og hadde gode erfaringer derfra, avslutter Djønne.

AKTIVITETSBYGG:

Veggene i flerbrukshallen har samme type spiler som avgrenser møterommene i skolebygget.
camera_alt (Asplan Viak)


79556625-20b7-4fb6-913b-d3a19ab34229

 

ØKSNEVAD VGS

Videregående utdanning innen natur-, landbruk- og anleggsfag. Skolen er bygget med passivhusstandard og varmes med biobrensel fra egne eiendommer.

Byggherre: Rogaland fylkeskommune

BTA: 7700 kvadratmeter

Antall elever: Ca. 350

Antall ansatte: Ca. 105

Arkitektur, interiørarkitekter: Asplan Viak AS, Stavanger

Gulvlegger: Jæren gulv AS

 

Gulv i prosjektet:

Artigo Kayar K54: 1425 kvm

Artigo Kayar K38: 1045 kvm

Artigo Kayar K39: 114 kvm

Artigo Kayar K71: 114 kvm

Leverandør: Polyflor

 

Annonse
Annonse

Nyeste artikler

Annonse
Annonse