Økonomisk støtte til ny gjenbruksfabrikk for treverk

Forestia får 80 millioner i tilskudd fra Innovasjon Norge til etableringen av en fabrikk for gjenbruk av treverk.

Av Chera Westman/ifi.no  |   Oppdatert   |   Publisert

Dele på Pinterest
Se flere bilder
Økonomisk støtte til ny gjenbruksfabrikk for treverk

Foto: Per Ottar Walderhaug/Innovasjon Norge

Forestia får 80 millioner kroner til å bygge en ny fabrikk for sirkulær utnyttelse av trevirke. Fabrikken skal oppføres i Braskereidfoss i Innlandet der selskapet allerede har et eksisterende anlegg. Prosjektet går under navnet Forestia Carbon Sink, og består av et renseanlegg for treavfall, der tidligere brukt trevirke skal renses for metall, tungmetaller, plastfragmenter og kjemiske forbindelser og sluttproduktet skal være av tilnærmet samme kvalitet som nytt trevirke. Anlegget blir det første av sitt slag i Norge og anslås å kunne gi opp mot 100 nye arbeidsplasser.

Styret i Innovasjon Norge har bevilget finansieringsstøtte gjennom en kombinasjon av miljøteknologi-ordningen, distriktsrettet bedriftsutviklingstilskudd og grønt investeringstilskudd. En del av pengene kommer fra regionale utviklingsmidler fra Kommunal- og distriktsdepartementet via Innlandet fylkeskommune. Forestia planlegger å investere 250-300 millioner kroner i anlegget, og til sammen blir tilskuddet på inntil 80 millioner kroner.  

Dele på Pinterest Forestia Braskereidfoss

Foto: Per Ottar Walderhaug/Innovasjon Norge.

FABRIKKINVESTERING: Forestia får 80 millioner kroner fra Innovasjon Norge til å bygge et anlegg for rensing av tidligere brukt treverk slik at det får tilnærmet samme kvalitet som nytt treverk. Anlegget bygges i tilknytning til eksisterende fabrikk i Braskereidfoss.

– Det er viktig for oss å kunne bidra til at bedriften kan bygge den nye fabrikken, slik at treverk kan inngå i et kretsløp og brukes om igjen. Gjennom å støtte dette prosjektet bidrar vi til økt grad av sirkulær økonomi, samtidig som vi er med på å skape framtidsrettede arbeidsplasser i et område som virkelig trenger det, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli i en pressemelding.

– Alle i Forestia er svært glade for denne beslutningen som gir grunnlag for økte inntekter og arbeidsplasser. Den nye fabrikken for rensing av tre-avfall er også risikoavlastende for Forestia. Denne fabrikken gjør oss mindre avhengige av forsyningene av råstoff fra sagbrukene, sier konsernsjef Geir Drangsland i en pressemelding fra Byggma-konsernet der Forestia inngår.

Forestia er en av Skandinavias største produsenter av trefiberplater, med 45 prosent av omsetningen fra eksport. På sikt skal fabrikken kunne gjenvinne 100 000 tonn treavfall i året og bidra til vesentlig reduksjon av CO2-utslipp.

Dele på Pinterest Geir Drangsland

Foto: Byggma

MER UAVHENGIG: – Denne fabrikken gjør oss mindre avhengige av forsyningene av råstoff fra sagbrukene, sier konsernsjef Geir Drangsland i en pressemelding fra Byggma-konsernet der Forestia inngår.

SISTE ARTIKLER
Flere artikler
 
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert!

Fargemagasinet har jevnlig nye artikler og en gang i uken sender vi ut nyhetsbrev med våre siste artikler. Registrer deg her for å abonnere på vårt nyhetsbrev.

Obligatorisk felt