Fargemagasinet logo
Se flere bilder
Fargerogkontrasteriskolebygg-omslag.jpg

Foto: Eli Haugen Sandnes

Annonse
Gerflor annons

Ny fargeveileder for skolebygg

Skolehverdagen påvirkes av hvordan skolen ser ut. Den nye fargeveilederen, «Farger og kontraster i skolebygg» viser hvordan bygg kan fargesettes slik at skoledagene blir bedre for elevene. Fargeveilederen er laget av Universell Utforming AS og KOI Fargestudio.

Bjørg Owren/ifi.no

Bjørg Owren/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Kategorier

Bransjenytt

Etiketter

Fargesetting
Dele

Hjelp til skoleeier og arkitekter

– Skolebygg har de siste årene sett mer ut som sterile kontorbygg, dominert av flater i hvitt, grått og sort. Bygninger og rom må fargesettes med fokus på funksjon for brukerne, forklarer Dagny Thurmann Moe, kreativ leder i KOI Fargestudio i en pressemelding. KOI har utformet veilederen sammen med Universell Utforming AS.

Fargeveilederen skal hjelpe arkitekter og byggherrer som rehabiliterer eller prosjekterer skolebygg til å skape rom som målrettet tilrettelegger for funksjonen, samtidig som kravet til kontrastbruk ivaretas.

Arkitektkontorene Bølgeblikk Arkitekter, Spinn Arkitekter, interiørarkitektkontoret lark, samt Undervisningsbygg Oslo KF med flere har sittet i ressursgruppen for prosjektet. Veilederen er støttet med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).    

Thurmann Moe understreker at kontraster, farge, fargetemperatur, materialer, lys og beplantning er elementer som spiller inn på hvordan vi har det i et rom. 


Se flere bilder
Hebekk skole_Klasserom 01.jpg

Foto: Eli Haugen Sandnes

Klasserom på Hebekk skole, Ski

Estetikk og funksjon

Det er på tide å rette mer oppmerksomhet mot material- og fargebruk. Fokuset har til nå vært på fysisk funksjonalitet, uten videre interesse for hvordan de estetiske valgene som blir tatt også påvirker byggenes funksjon. Et skolebygg skal tilpasses elevene og de forskjellige brukergruppene. Ulike rom stiller ulike visuelle krav, er budskapet i fargeveilederen.

“Det som gjør det spesielt viktig å ha en bevisst, målrettet fargesetting og fargeplan i en skolebygning, er at vi alle i stor grad blir påvirket av omgivelsene våre, men barn er særlig sårbare og mottagelige”, poengterer Thurmann-Moe.

— Vi blir bombardert med sanseinntrykk hver eneste dag og elever er ofte overstimulert. Dette gjør det særlig viktig å bruke farger som legger til rette for ro, overskudd og fokus i en læringssituasjon. Hvite vegger, som er standarden i dag, gjerne kombinert med sterk belysning er slitsomt for øynene og dermed også for hodet, sier fargerådgiveren.

“Vi ønsker å inspirere til bruk av farger som også tilfredsstiller krav til kontraster og bidrar til mulighet for likestilt deltakelse for alle som bruker skolebygg.” sier Trine Presterud, faglig leder i Universell Utforming AS.

Med det manglende fokuset på farger de senere årene, har kompetansen rundt dette feltet blitt redusert. Vi håper veilederen kan være til hjelp i kartlegging av eksisterende bygg og for prosjektering av nybygg. Veileder om farger og kontraster i skolebygg passer for arkitekter, rådgivere, leverandører, interiørarkitekter, eiendomsforvaltere, byggherrer, driftspersonell/vaktmestere, lærere og andre som ønsker økt kunnskap innenfor feltet.

Det anbefales at veilederen skrives ut profesjonelt for korrekt fargegjengivelse.

Se flere bilder
Hebekk skole_Naturfagsrom 01.jpg

Foto: Eli Haugen Sandnes

Naturfagsrom på Hebekk skole, Ski


Se flere bilder
Fargerogkontrasteriskolebygg-oppslag1.jpg

Foto: Fra veliederen

Faksimile fra fargeveileder

Sett underlag og gulv i system
Teknisk

Sett underlag og gulv i system

Gevinsten med et godt valgt gulvunderlag er større enn mange gulvkunder er klar over. Hovedformålet med gulvunderlag er å øke komforten, beskytte gulvet og å forlenge gulvets levetid....

Mal Proff i mål med roadshow
Håndverk

Mal Proff i mål med roadshow

Nå er Mal Proff Roadshow kommet i mål etter å ha besøkt 14 steder rundt om i Norge. Sammen med 20 utstillere har de lokket mange besøkere med nye produkter, pizza og hamburgere. Flere...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.