Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
BY MED SÆRPREG:

Foto: Arnt Ove Østebrøt

Ny fargepalett for Egersund: «Okka by» får «okka farger»

«Okka by», sier de i Egersund, med dialekten markerer de at dette er «vår by». Nå tar de også farger i bruk for å markere særpreg, og maler byen i «okka farger»

Bjørg Owren/ifi.no

Bjørg Owren/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Egersund er ofte omtalt som Sørlandsbyen på Vestlandet på grunn av sin hvite trehusbebyggelse. Det imaget skal bort. Mens sørlandsbyene dyrker «den hvite idyllen» som et strategisk element i markedsføringen, satser Egersund på å utvikle byens identitet og særpreg. Og i den strategien er farger et viktig virkemiddel.

En fargeveileder for byen

Det betyr ikke at det blir fritt fram for alt folk synes er «pent», yndlingsfarger og spreke innslag. Det er laget en egen fargeveileder for byen, kalt «Okka Farger», basert på stedets fargetradisjon og historie. Veilederen tar utgangspunkt i byens gågate som går gjennom Storgaten og Elvegaten. Da arbeidet med fargeveileren tok til var det ulike nyanser av hvitt og beige som dominerte, og gatebildet framsto monokromt og generisk.

– Vi har en unik trehusbebyggelse som vi ønsker å fremheve med stolthet. Som en levende by er Egersund i stadig utvikling. Vi har som mål å fremme byens egen identitet gjennom å ta vare på historien, lag på lag, og å bruke den aktivt som katalysator for utvikling, sier designer og interiørarkitekt MNIL Heidi Karlsen Aarstad.

Det er hun som har utarbeidet fargeveilederen og vært fagansvarlig. Prosjektet er initiert av Eigersund kommune, Muligheter i Eigersund ved Kjersti Søyland Bye. Byantikvar Tina Tønnessen har vært prosjektleder og bidratt til prosjektet.

«Okka farger» skal inspirere huseiere og berørte fagfolk til å tilbakeføre de historiske fargene og dermed styrke byens karakter og egenart og være en guide i valg av farger. Fargeplanen for de to utvalgte gateløpene er en start på endring. En endring som berører byens identitet og stolthet.

Se flere bilder
FARGEKOMPETANSE:

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

For å skape helhetlig fargesetting i et gateløp kreves det kompetanse på høyt nivå. Det holder ikke at fargene ser fine ut på et fargekart eller i et dataprogram. Fargene må forankres i en helhetlig plan og testes ut.

Se flere bilder
FØR OG ETTER:

Foto:

Til venstre er eksisterende palett i Storgaten. En sterk dominans av ulike nyanser av hvit gir et generisk og monokromt inntrykk. Gateløpets fargesammensetning oppleves som fragmentert og tilfeldig. Den nye paletten, til høyre, fremheves de historiske fargene, og settes i et harmonisk system. Fargestyrken er moderat. Det er noen innslag av sterkere kulører, for å få til en bedre harmonisk fargeklang i gateløpet som helhet.

Kraft og kontrast

Historisk var husene langs kysten malt i jordfarger med base i oker, brunt og jernoksid. Det hvite kom først som staffasjefarge, og ble populær som fasadefarge etter hvert som den ble tilgjengelig for vanlige folk. Ifølge Karlsen Aarstad holdt de historiske fargene seg lenger i Egersund enn i sørlandsbyene, mye takket være soting fra Fayancefabrikken som var i virksomhet fram til 1979. Men i de senere årene har den hvite fargetrenden forandret bybildet totalt.

– Egersund er ikke tjent med å sterilisere det historiske mangfoldet ved å bleke byen. Vi har et kraftfullt klima og kontrastfylte årstider, som til alle tider har preget både folk og arkitektur. Det kler ikke Egersund å ha humørløse gater, sier Heidi Karlsen Aarstad.

Se flere bilder
HVITE HUS:

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

Inntil ganske nylig var det sommerblomster og fargerike vimpler som sto for fargene i Egersunds gågate. Alle flaggene signaliserer tydelig at vi er i Norge. Og de hvite husene ga assosiasjoner til Sørlandet.

Identitet og karakter til hus og gate

Arbeidet med å gi byen nytt ansikt er godt i gang. Startskuddet gikk i begynnelsen av juni med kampanjen Event Pigment. Kommunen, huseiere, byens fargehandlere og skoleelever var med. Ordføreren satte det første penselstrøket, og allerede i løpet første uken ble flere hus med på fargeskiftet. Mange har i tiden etter også malt husene sine etter fargeveileder og rådgivning med Karlsen Aarstad.

– Det var en spennende uke der mange engasjerte seg, det er tydelig at farge engasjerer, sier Karlsen Aarstad. Aksjonen rettet seg i første omgang mot gågaten, men fargelysten smittet så huseiere i flere tilstøtende gater sluttet seg til. Når vi besøker byen en overskyet dag midt i ferien, er den ikke så hvit lenger. Det før så hvite gateløpet brytes av hus malt i farger som løfter fram både stil og karakter. Du nærmest kjenner det strutte av selvtillit. Flere steder ser vi hus med oppstrøksprøver, og farger som testes på panel, gerikter og vinduer.

Se flere bilder
STORGATEN:

Foto:

Husklyngen i Storgaten 35, 35B og 33 er tre av husene i Storgaten. De hadde tilnærmet samme panelfarge og fløt derfor inn i hverandre til et større volum og mistet sin karakteristiske dimensjon.I det nye forslaget anbefales det å framheve detaljene i Storgaten 35B. Storgaten 33 foreslås tilbakeført til originalfargen, en varm grønntonen som står i god kontrast til den dype rødfargen på Storgaten 35B.

Se flere bilder
FARGESATT:

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

Storgaten 33 malt etter fargeveilederen.

Faghandelen er med

Byens fargehandlere er med, nå vil de gjøre sitt for å sette planen ut i livet. De er svært fornøyd med fargeveilederen.

– De som har laget den er kanonflinke med farger, og gjort en kjempejobb for farger og bybildet, sier Geir Nævland fra Skeie Nordsjö Idé og Design entusiastisk. – Nå skal vi sette Egersund på kartet, og oss på fargekartet, sier han.

Fargerike og Maler'n Happy Homes er også i full sving. Alle tre bruker veilederen aktivt, og er i gang med flere jobber.

– Vi har bare så vidt startet. Kom igjen om et par år, så er nok mye endret her, sier Jan Skårland fra Maler'n, Happy Homes.

– Det er kjekt at det blir mer fokus på detaljer, det er viktig for å få fram husets karakter, sier Helge Rasmussen fra Fargerike Skadberg Hansen. De snakker alle med stolthet om byen sin, og nå skal de gjøre sitt til at den blir finere.

Se flere bilder
GRAND:

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

Byens mest fotograferte bygg er gule Grand Hotell. Ikke så rart. Nå får det dog følge av flere farger.

Farger er mer enn dekor

Prosjektet støttes av kommunen og inngår i satsingen på næringog byutvikling. Det er også koblet opp mot prosjektet «Attraktive Egersund», som jobber med byens profil utad.

Heidi Karlsen Aarstad er fornøyd med resultatet så langt. Gateløpet har blitt mer tydelig, men hun har ambisjoner langt utover det rent estetiske:

– Jeg ønsker å få fram at farger skaper rom, tilhørighet og atmosfære, sier hun og mener alle byer burde ha en fargeveileder som guide for arkitekter og byens befolkning. Dessverre er mye av fargekunnskapen glemt, slik at fargevalg ukritisk styres av globale og internasjonale trender, avslutter hun.

Se flere bilder
NASJONAL INTERESSE:

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

Egersund sentrum er på Riksantikvarens liste over viktige byområder som er av nasjonal interesse. I dag fremstår Egersund by med en av de best bevarte trehusbebyggelsene i Norge. Store deler av byområdet er nå regulert til antikvarisk spesialområde. Forretningsbygget ved siden av kirken og Grand Hotell er fargesatt av Riksantikvaren.

«Okka farger» – en konkret og faglig plan

Utgangspunktet for fargeprosjektet er Elvegaten og Storgaten; byens gågate. Stilmessig er de fleste husene bygget i senempire- og sveitserstil, men det er også også innslag av jugend og funkis. Målet med fargeveilederen å få fram stilen til det enkelte hus, samtidig som det avstemmes mot et helhetlig uttrykk for gateløpet. Veilederen viser skisser av før- og ettersituasjon, konkrete paletter med fargekoder og en faglig forklaring for forslagene. I forprosjektet er eksisterende palett kartlagt, det det er gjort fargeundersøkelser og skrapt fram fargetrapper på en rekke hus. Med basis i dette er det laget en palett for hvert hus. Forslagene er laget av +Ultra Designstudio ved Heidi Karlsen Aarstad i samråd med Byantikvar og Eigersund kommune.

Tørt tre råtner ikke
Teknisk

Tørt tre råtner ikke

Det er ikke malingens feil om kledningen råtner. Uansett type overflatebehandling gjelder at treverket skal være tørt. Er ytterveggen dessuten riktig konstruert, vil eventuell tilført...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.