Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
Samarbeidspartnere-FotoChristerStenby.jpg

Foto: Christer Stenby/Bygg og Bevar

Ny avtale skal sikre god restaurering av kirker

I årene som kommer skal mange kirkebygg settes i stand. Nå går NHO Byggenæringen sammen med Hovedorganisasjonen KA i et prosjekt for å sikre at arbeidene blir utført skikkelig og av seriøse håndverksbedrifter.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Hovedorganisasjonen KA (tidligere kalt Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon) og NHO Byggenæringen inngår samarbeid om kompetent istandsetting av kirker. Avtalen skal sikre at arbeider i kirkens eiendommer utføres av seriøse og kvalifiserte håndverkere, skriver organisasjonene i en pressemelding hos Bygg og Bevar.

I samarbeidsavtalen forplikter partene seg blant annet til å «bidra til å styrke dialogen mellom kirkeeiere og byggenæringen og dermed løse sine oppgaver mer effektivt. Partene ønsker også å ta et ansvar for at samarbeidet gir positive samfunnsmessige ringvirkninger.»

Se flere bilder
to damer ved et rundt bord

Foto: Christer Stenby/Bygg og Bevar

SERIØST OG SKIKKELIG: Direktørene Nina Solli fra NHO Byggenæringen og Marit Halvorsen Hougsnæs fra Hovedorganisasjonen KA er overens om å samarbeide for at kirkeoppussing skal utføres skikkelig og seriøst.

Vil ha flinke fagfolk

– I disse dager hvor byggenæringen står overfor store utfordringer, er dette samarbeidet et viktig motkonjunktur-tiltak som kan gi små og mellomstore håndverksbedrifter viktige oppdrag i sine lokale markeder. Det er viktig å sikre at kompetansen til våre flinke fagfolk forblir i byggenæringen. Oppdrag med å istandsette kirkene vil medvirke til rekruttering til håndverksfag og sikre lokale arbeidsplasser, sier Nina Solli, administrerende direktør i NHO Byggenæringen.

– Vi ser fram til et tettere samarbeid med byggenæringen. Som medlems- og arbeidsgiverorganisasjon for kirkeeiere over hele landet, har vi en sterk felles interesse med NHO Byggenæringen både når det gjelder å fremme et seriøst arbeidsliv og god tilgang på høy byggfaglig kompetanse og kapasitet over hele landet, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA.

Se flere bilder
to hender skriver under på papir

Foto: Christer Stenby/Bygg og Bevar

SIGNERT AVTALE: Nina Solli og Marit Halvorsen Hougsnæs signerer avtalen som har som må l å sikre tilgang på kapasitet og kompetanse til planlegging og gjennomføring av restaureringstiltak og vedlikehold av alle typer kirkebygg samt oppføring av nye kirkebygg.

Omfatter også Kirkeløftet

Partene har inngått en avtale som omfatter alle kirkebygg. Målsettingen er å sikre tilgang på kapasitet og kompetanse til planlegging og gjennomføring av restaureringstiltak og vedlikehold av alle typer kirkebygg samt oppføring av nye kirkebygg. Samarbeidet vil også omfatte kirkebygg som vil inngå i det kommende bevaringsprogrammet for kulturhistoriske verdifulle kirkebygg som regjeringen lanserte i sommer med et fond på om lag 10 milliarder kroner, det såkalte «Kirkeløftet». 

Les mer
Bygg og Bevar får sentral rolle

NHO Byggenæringen samarbeider allerede med Klima- og miljødepartementet om programmet Bygg og Bevar, som skal bidra til at eldre bygninger blir brukt, forvaltet, satt i stand og utviklet på en god måte. Bygg og Bevar er et virkemiddel for bærekraftig bygningsforvaltning, redusere tap av kulturhistoriske verdier og et bidrag for det grønne skiftet i byggenæringen, og vil være en sentral aktør i samarbeidet.

Tørt tre råtner ikke
Teknisk

Tørt tre råtner ikke

Det er ikke malingens feil om kledningen råtner. Uansett type overflatebehandling gjelder at treverket skal være tørt. Er ytterveggen dessuten riktig konstruert, vil eventuell tilført...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.