menu
Annonse

NIL feirer 75 år med jubileumsårbok

I år er det 75 år siden Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) ble grunnlagt, og jubileet feires med en årbok spekket med viktige prosjekter og historiske linjer.

Elna Høyer-Dahl/ifi.no 28.07.2020 cloud_download

fullscreen
 • JUBILEUMSBOK: I år er det 75 år siden Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) ble grunnlagt, og jubileet feires med en årbok spekket med viktige prosjekter og historiske linjer.

  Foto: NIL

 • JORDAL FRITIDSKLUBB: Det kom tidlig i prosessen et ønske om
veggmalerier, og ungdommene hadde klare ønskemål. De ville ha legender og inspirational quotes på veggene. Sammen med en kunstner kom de frem til stil og plassering i rommet, og hvilke legender og quotes ble bestemt gjennom avstemning på klubben.

  Foto: Dreyer Hensley

 • LITTERÆRT KNUTEPUNKT: Deichman Bjørvika vil fungere som et knutepunkt med 450 000 medier og ulike fasiliteter tilgjengelig for store og små. Arbeidet med interiørarkitekturen har vært et komplekst prosjekt, som i 2020 står ferdig etter en prosess på ti år.

  Foto: NIL Årbok

 • SOSIALE SONER I 5. ETG: Gjennom arbeid i workshops med representanter fra Nasjonalmuseet kom det frem hvilke behov for komfort og funksjon møteplassene skulle dekke, ikke bare gjennom møblene, men også hvordan de skulle oppleves. Kuratorene fra Nasjonalmuseet ønsket helhetlige miljøer som viste omtanke for brukeren. Det skulle være en «intervensjon i kontormiljøet som varer og som har tydelige fargegrep ladet med individuelle tolkninger».

  Foto: Fin Serck-Hanssen

 • NIL-TETT PÅ: Fra de fleste arbeidssoner og fra gangbroer som krysser etasjene i Bodø rådhus får man utsikt til atriet med sin spennende utforming. Noen av de mange multirommene og møterommene i kontoretasjene stikker seg ut i atriet, og man kommer tett på det som skjer utenfor sin egen arbeidssone.
Foto: Marthe Mølster, Adam Mørk, Ingfrid Aasen

  Foto: Marthe Mølster, Adam Mørk, Ingfrid Aasen

 • ETT AV VERDENS STØRSTE: Arbeidet med det nye Munchmuseet har pågått siden 2013, og vil ved åpning i 2020 være ett av verdens største bygg dedikert til én og samme kunstner. Museet er prosjektert, løst planmessig og innredet av Scenario Interiørarkitekter med fokus på bevaring, konservering og formidling av Edvard Munchs svært omfattende kunstnerskap.

  Foto: NIL Årboken

 • VIGELANDSMUSEET: I forbindelse med Vigelandsjubileet og 150-årsmarkeringen, vant Torsteinsen Design oppdraget med å utvikle designkonseptet for jubileumsutstillingen, «Paralleller. Vigeland og hans samtidige», på Vigelandmuseet. En mettet farge- og materialpalett preger interiøreret. Hyllekonstruksjonen til venstre er fredet, men ble oppjustert med nye plater.

  Foto: Carsten Aniksdal

Annonse

Årets praktutgave inneholder fjorårets viktigste prosjekter, og i tillegg presenteres historisk stoff fremstilt på ulikt vis: En artikkel om fremveksten av profesjonen frem til etableringen av NIL, en tidslinje med milepæler frem til i dag, en artikkel om hvordan fagutøverne har profesjonalisert og posisjonert seg – og ikke minst en personlig og historisk innledning til hver kategori av prosjekter, skrevet av fagutøvere. 

Byggfruearkitekter

Interiørarkitektenes forening ble etablert 29. mai 1945, og skiftet senere navn til Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening. Men tanker om innredning oppstod lenge før dette. I fagartikler i årboken får vi lese historien om de første kvinnelige arkitektene som befant seg blant overklassens husfruer og ble kalt for «byggfruearkitekter». 1700-tallet kunne by på flere betydelige eksemplarer, blant annet Karen Toller som oppførte Ladegården i Oslo i 1725, og Cecilie Christine von Schøller som bygget Stiftsgården i Trondhjem.
Årboken gir videre en nyttig oversikt over viktige milepæler og personer med betydning for interiørarkitekturen med en inndeling i epokene 1945-1950, og deretter påfølgende tiår frem til i dag. 

Samhandling med andre faggrupper

Prosjektene som vises i årboken har vært gjennom en tøff evaluering av en faglig sterk jury over en periode på to uker, ifølge prosjektleder og daglig leder i NIL, Mona Lise Lien. Utvelgelsesmetoden gjør sitt til at NILs årbøker er det eneste mediet som dokumenterer utviklingen innen interiørarkitektur og møbeldesign over tid, ved å vise det ypperste som leveres – og utgjør en viktig dokumentasjon på en del av vår kulturarv. Tekstene som presenterer prosjektene gir innsikt i prosessene som ligger bak det endelige resultatet, både når det gjelder interiørarkitektens/møbeldesignerens bidrag og samhandling med andre faggrupper. Det er ofte i det tverrfaglige samspillet at de beste resultatene oppstår. 

Signalprosjekt og andre store prosjekt

Av de fem signalprosjektene som er plukket ut av juryen finner vi Britannia Hotel i Trondheim, Jordal fritidsklubb i Oslo, Bodø rådhus, «Paralleller: Vigeland og hans samtidige»/Vigelandsmuseet i Oslo og «Nye behov i historisk leilighet» i Oslo.

Mange hoteller, kontorplasser, serveringssteder, skoler, helsebygg og andre offentlige bygg presenteres blant de 53 prosjektene som er med i årets jubileumsårbok.

 

Et viktig og kjent prosjekt vi får gå i dybden på er Deichmann Bjørvika som er Oslos hovedbibliotek, fordelt på seks etasjer med mangfold, kunnskap og inspirasjon. Fire av etasjene har mesaniner, og takhøydene varierer fra 2,7 til hele 20 meter. Bygget inkluderer blant annet en stor flerbrukssal/scene, kino, verksteder, lydrom, lesesal, utstillinger, scenografiske rom, kursrom, møterom, stillerom og ulike sitteplasser, utleiearealer med restaurant, samt aktivitetsbaserte arbeidsplasser for 100 ansatte.

Annonse
Annonse

Nyeste artikler

Annonse
Annonse