FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
KLIMA-FotoAnnaShvets-Pexels.jpg

Foto: Anna Shvets/Pexels

Mer miljødata er et markedskrav

Lett tilgjengelige klimadata er et konkurransefortrinn og etter hvert en nødvendighet for leverandører til byggenæringen. En vei dit er NOBB Miljødata, som er en utvidelse av en produktdatabase som i 30 år har vært et viktig bindeledd mellom produsent og handel.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Bærekraft blir et stadig viktigere konkurransemiddel i bygg- og eiendomsbransjen. Eiendomsbesittere bruker byggets lave klimapåvirkning og ulike miljøsertifiseringer i kampen om leietakere. Det fører til økte krav til entreprenørene om å redusere klimagassutslippene fra materialer og i byggeprosessen. For leverandører av byggematerialer og andre innsatsvarer til byggebransjen kan tilgjengelige miljødata bli utslagsgivende for å bli den foretrukne leverandøren.

Både markedet og myndigheter på nasjonalt og europeisk nivå stiller stadig høyere krav til økt klimahensyn i byggenæringen. Fra og med i fjor sommer ble det et krav i Byggeteknisk forskrift om å utarbeide et klimagassregnskap, for at større boligblokker og yrkesbygg skal kunne få ferdigattest.

Samler og distribuerer data

Norsk Byggtjeneste AS har i 30 år samlet inn, systematisert og distribuert produktdata gjennom Norsk Byggevarebase, (NOBB), og har vært et informasjonsbindeledd mellom leverandører og handel. De siste årene har de også jobbet aktivt med miljødata.

– I 2021 ble vi kontaktet av flere boligprodusenter som ønsket å se på mulige systemer for innhenting av miljødata fra leverandører. Dette kom som et resultat av nye EU-direktiver som stilte krav til miljøregnskap, forteller Kristin Lindqvist hos Byggtjeneste.

Høsten 2022 ble NOBB Miljødata lansert, som en tilleggstjeneste til NOBB-databasen, og i dag består databasen av over 80 000 produkter med en EPD (Environmental Product Declaration) knyttet til seg. Store aktører som Holte, OBOS Block Watne og Gjensidige skadeforsikring er eksempel på selskap som i dag benytter seg av NOBB Miljødata for produkter som brukes i deres prosjekter. 

Se flere bilder
epd-side med tabeller

Foto: Fibo

EPD:  En EPD er en uavhengig, verifisert miljødeklarasjon som gir forbrukere sammenlignbar informasjon om ulike produkters miljøpåvirkning i et livssyklusperspektiv. EPD baseres på de prinsipper og regler som gjelder i den internasjonale standarden ISO 14025, og har bred internasjonal aksept. Eksemplet viser er en side fra en EPD for Fibo veggpaneler. 

Digitalisering av miljødeklarasjoner

Byggtjeneste har laget en løsning hvor leverandørene kan gjøre sine miljødata tilgjengelige digitalt via NOBB. Opprinnelig ligger kundens miljødata i en PDF, som Byggtjeneste nå kan skanne av digitalt.

– I dag har vi god dekning på gulv, maling, festemidler og takprodukter, men trelast er den desidert største varegruppen, sier Lindqvist.

For leverandører til byggenæringen vil det å ha norske, maskinlesbare og produktspesifikke EPD-er innebære både kostnader og en god del arbeid. Særskilt kjennbart er dette for de mindre leverandørene som kanskje mangler både egen ekspertise og ressurser på området. Men Kristin Lindqvist og Wenche Holtet-Lid i Byggtjeneste mener at innsatsen vil betale seg i det lange løp.

– Fokuset på miljødata øker, og antallet maskinlesbare EPD-er vokser for hver dag. Å ha produktspesifikke EPD-er er kjempeviktig. På sikt vil dette være avgjørende for å bli foretrukket som leverandør, sier Wenche Holtet-Lid.

For eksempel skal faktorer knyttet til klima og miljø fra og med i år vektes med 30 prosent ved offentlige anskaffelser. Og private aktører ønsker stadig oftere å miljøsertifisere bygg gjennom BREEAM-Nor, der en EPD gir konkrete poeng. 

Se flere bilder
pexels-thirdman-7655645.jpg

Foto: Thirdman/Pexels

MILJØ teller stadig mer i byggebransjen. 

Millioner ulike varer

Mengden dokumenter som håndteres i NOBB-systemet øker stadig. I tillegg til EPD-ene inngår varedetaljer, logistikkdata, markedsinformasjon, miljødata, tekniske egenskaper, dokumentasjon og produktbilder – til sammen kan et 40-talls ulike typer dokumenter inngå for en enkelt vare. Nylig er også en felles plattform for bygg og VA/VVS lansert, der brukerne har tilgang til over 2 millioner varer fra over 900 leverandører.

Byggtjeneste er allerede en sentral aktør i leddet mellom produkt og handel, og jobber aktivt for at databasen skal brukes i større grad i hele BAE-næringen, der arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører er nye målgrupper.

– Vi sitter på så mye data. Nå jobber vi med å finne ut hvordan vi kan tilby produktdata enklere og raskere til nye målgrupper. NOBB Miljødata er Norges største database når det kommer til klimadata, og vi merker økt etterspørsel i markedet. Ved å bruke NOBB Miljødata står du sterkere i møte med dagens og fremtidens krav til klimagassregnskap for byggeprosjekter, sier Wenche Holtet-Lid.

Mer informasjon
Les mer
IFI I NOBB

Fra nyttår skiftet IFIs produktavgift navn til IFIs bransjebidrag, forkortet IFI-bidrag. Samtidig har den blitt registrert i NOBB, NOBB nummer 60159241 og GTIN 7043010010631.

Slik henger LCA og EPD sammen

En EPD er en tredjeparts-sertifisert sammenfatning av en LCA (Life Cycle Assessment), en kartlegging og vurdering av hvilken miljøpåvirkning og ressursforbruk et produkt har gjennom hele livsløpet. Informasjonen brukes til å forstå produkters bærekraftegenskaper og miljøpåvirkning, og til å velge produkter som passer til prosjektets miljøprofil.

En viktig parameter i en EPD er GWP, som står for Global Warming Potential. Det forteller hvor mye klimagass som et produkts livssyklus gir opphav til. Karbondioksid er en av de vanligste drivhusgassene, og er valgt som grunnenhet. Hvis produktet isteden gir opphav til utslipp av metan, regnes dette om til ekvivalenter av karbondioksid, som er enheten som brukes i GWP: kg CO2ekv. Ett kilogram metan har samme klimapåvirkning som 25 kilogram karbondioksid.

Et produkts livssyklus består av fire stadier (Scope): produktstadiet (A1-A3), gjennomføringsstadiet (A4-A5), bruksfase (B1-B8) og livsløpets sluttstadium (C1-C4). Dette kan utvides med material- og energigjenvinning og energiproduksjon. Etter TEK 17 § 17-1 stilles det krav til klimagassregnskap fra materialer ved oppføring og hovedombygging av boligblokker og yrkesbygninger. Beregningen skal omfatte minimum følgende livsløpsfaser: A1-A3, A4, A5 (kun kapp og svinn), B2 og B4. Produktspesifikke EPD-er er basert på et spesifikt produkt fra én produsent. En generisk EPD eller bransje-EPD lages derimot av gjennomsnittlige data fra flere produkter og produsenter. I et klimagassregnskap gir generiske utslippsverdier et påslag på 25 prosent, hvis ikke dette allerede er regnet inn i verdiene. 

Se flere bilder
illustrasjon livsløp og ombruk

Foto: Grønn Byggallianse

LCA: Livsløpet til et bygg og ombrukskartlegging satt i system.

Gode arbeidsforhold sikrer gode hjem
Bransjenytt

Gode arbeidsforhold sikrer gode hjem

Søndag 28. april markeres den internasjonale arbeidsmiljødagen. – Ved å prioritere mennesket gjennom hele prosessen, fra fabrikk til ferdig hjem, med gode arbeidsforhold og trygge produkter,...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.