FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
1-produktlevering-MER ANSVAR-FotoCheraWestmanIFIno.jpg

Foto: Chera Westman/ifi.no

Med produktlevering følger ansvar

Interiørkonsulentens rolle har utviklet seg fra å velge farger og materialer til kundenes prosjekter, til også selv å kjøpe inn og levere interiørproduktene til kunden. Med dette følger et ansvar for produktet, noe som mange ikke er klar over.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Stadig flere interiørkonsulenter tilbyr kundene «full pakke» – altså både å sette sammen fargepaletter, stemninger og hele interiører, til også å levere de faktiske produktene som skal brukes i kundenes prosjekter. Når interiørkonsulenten kjøper inn tekstiler, tapeter, tepper og gulv for å videreselge det til kunder, får konsulenten ytterligere et økonomisk bein å stå på, og kan gi kundene bedre service.

Men med dette følger også et ansvar for produktet, og her må kunnskapen om kjøp, salg og produktansvar oppdateres mange steder, mener Jannicke Sveen, daglig leder hos Interiøragenturer J. Sveen, som er norsk importør av tepper, tekstiler, tapeter og gulv fra kjente produsenter som Omexco, Sanderson, Jacaranda, Création Baumann med flere.  

– Mange konsulenter kjenner ikke til at de da får samme ansvar for produktet som forhandleren har, sier Jannicke Sveen.

Se flere bilder
Jannicke Sveen

Foto: Robert Walmann/ifi.no

MOTTAKSKONTROLL:– Leveres produktet direkte til kunden, til prosjektet eller til en systue, må interiørkonsulenten som har bestilt det informere om at mottaker må åpne og sjekke produktet, sier Sveen.

For lite kunnskap

Hos Green Apple, som selger tekstil, tapet og møbler til interiørkonsulenter og prosjekter over hele landet, har de samme opplevelse. Daglig leder Ellen Lind og personalet hennes møter ukentlig nyetablerte interiørkonsulenter som må læres opp om ansvarsforhold ved bestilling av interiørprodukter:

– Dette jobber vi med hele tiden, å bygge kunnskap. Når interiørkonsulentene kommer ut av skolen, kan de ikke dette. Og de har ofte heller ikke tilstrekkelig kunnskap om ulike tekstilkvaliteter og hva de tåler, sier Lind. 

Se flere bilder
Ellen Lind

Foto: Chera Westman/ifi.no

KLIPT: – «If you cut it, you own it», heter det, og det gjelder også hos oss, sier Ellen Lind. 

Mottakskontroll er viktig

Kjøp og salg av tapet, tekstil og gulv mellom to handlende parter medfører et betydelig ansvar. Det første mottakeren av produktet må gjøre er å sjekke at produktet er kommet frem uten transportskader – dette gjelder uansett om det er kunden som tar det imot, om det leveres til interiørkonsulenten eller direkte til prosjektet.

For eksempel kan tepperuller være utsatt for transportskader, ved at teppespydet som sitter på gaffeltrucken går feil i rullen og skader teppet i midten av rullen. Men også enkelte tapetruller kan få skader dersom rullen for eksempel har falt i bakken eller esken har havnet under noe tungt. Slike skader er ofte synlige direkte ved mottak.

– Ved signatur på transportseddelen godkjenner du produktet. Har det synlige skader skal du ikke signere uten å notere dette, sier Sveen.

Etter mottak har man normalt syv dager på seg for å si fra om skader som synes først når varen er pakket opp.

– Leveres produktet direkte til kunden, til prosjektet eller til en systue, må interiørkonsulenten som har bestilt det informere om at mottaker må åpne og sjekke produktet, sier Sveen.        

Se flere bilder
gardinsøm

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

RULL UT: En rull med gardintekstil som leveres direkte til syersken, må åpnes ved mottak og rulles ut for kontroll. Oppdages ikke feil lenger inn på rullen før stoffet klippes til, er det ikke mulig å returnere det.

Pakk opp og pakk ut

Tepper og tekstiler må rulles ut og kontrolleres for skader, esker med tapetruller må åpnes og sjekkes mot bestilling. Transportskader er de vanligste av de feil som kan oppstå. Men produktet kan også ha produksjonsfeil som ikke er blitt fanget opp i fabrikkens egenkontroll, eller ha blitt plukket feil. Det er derfor viktig å kontrollere om riktig design og farge er levert, og om alle rullene har samme produksjonsnummer.

Importøren prøver selvfølgelig å hjelpe til der det er mulig, og ved kjøp av store mengder kan produsenten kanskje ta tilbake en feilbestilling.

– Ved kjøp av hele ruller kan feilbestillinger noen ganger returneres, men da mot transportkostnad og et administrasjonsgebyr, sier Sveen.

Når det kommer til tapet, kan det være umulig å oppdage en produksjonsfeil, for eksempel en mønsterforskyvning, før det settes opp. Da er det viktig at oppsettingen stanses umiddelbart, før mer tapet med feil settes opp. Fabrikken erstatter kun produkter med feil, de svarer ikke for kostnader for oppsettingen. En rull med gardintekstil som leveres direkte til syersken, må åpnes ved mottak og rulles ut for kontroll. Oppdages ikke feil lenger inn på rullen før stoffet klippes til, er det ikke mulig å returnere det.

– «If you cut it, you own it», heter det, og det gjelder også hos oss, sier Ellen Lind. 

Se flere bilder
tapetsering

Foto: Chera Westman/ifi.no

TA EN PAUSE: Ved oppsetting av tapet anbefales å sette opp noen høyder, for så å ta noen skritt bak og se på tapetet på veggen. Det kan nemlig være vanskelig å oppdage en produksjonsfeil før det settes opp. 

Bestillerkompetanse

Som interiørkonsulent er det viktig også å kunne velge riktig tekstilkvalitet, og å beregne mengder riktig. Her må man ta hensyn til hvordan gardinene skal henge, hvilken kvalitet som egner seg til møbler, hvor mye stoff som trengs og hvordan mønsteret tilpasses. Kanskje trengs dobbel bredde eller en spesiell backing?

– Det er interiørkonsulentens oppgave å velge riktig kvalitet, å måle og beregne mengder. Vi som importør kan gjerne hjelpe til, men det er fortsatt kunden som bestiller og har ansvar, sier Sveen.

Både Intag og Green Apple hjelper gjerne til med det meste, men hos begge gjelder at det fortsatt er kunden som bestiller:

– Vi tar heller ikke imot muntlige bestillinger, kun skriftlige, sier Ellen Lind og Jannicke Sveen.

Se flere bilder
tekstilprøver

Foto: Chera Westman/ifi.no

BEGRENSET RETURMULIGHET: En rull med gardintekstil som leveres direkte til syersken, må åpnes ved mottak og rulles ut for kontroll. Oppdages ikke feil lenger inn på rullen før stoffet klippes til, er det ikke mulig å returnere det.

Mer informasjon
Les mer
Kjøpers rettigheter og plikter

Kjøper du som konsument et produkt gjennom en app, på nett eller på andre måter utenom faste forretningslokaler, har du angrerett i henhold til angrerettloven. Denne lov gjelder dog ikke handel mellom profesjonelle parter. Her trer isteden kjøpsloven inn, og i den finnes ikke angrerett. I henhold til kjøpsloven har kjøperen isteden en reklamasjonsrett som er knyttet til en undersøkelsesplikt. Tiden man har på seg for å reklamere på et produkt med skader, starter når kunden burde ha oppdaget mangelen, altså ved mottakskontrollen. 

Miljømal med ny butikk
Bransjenytt

Miljømal med ny butikk

25. april markerte Miljømal åpning av ny og større butikk på Etterstad i Oslo. Det var gode tilbud og anledning til å møte både lokale og nasjonale eksperter innen maling og bygningsvern. ...

Økt optimisme i overflatebransjen
Tall og prognoser

Økt optimisme i overflatebransjen

Fargemagasinet har nylig gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge forventningene i overflatebransjen. Resultatene viser en interessant utvikling, spesielt ute i butikkene, (byggevarehus/fargehandel)...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.