FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
Maling og klima-FotoNordsjö.jpg

Foto: Nordsjö

Malearbeider krever godt nok klima

Er det for kaldt eller fuktig i luften innendørs og i underlaget som skal males, vil malearbeidene bli skadelidende. Med økte kostnader i byggebransjen og høye strømpriser, har motstanden mot å varme opp byggeplasser økt.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Kategorier

Håndverk
Dele
Annonse
Fargemagasinet.no annons

Hvis malingen ikke danner film, har dårlig vedheft, blir misfarget eller skaller av, kan det bero på at malearbeidene ble utført under dårlige klimatiske forhold. Både underlaget og luften i rommet skal ha tilstrekkelig temperatur og en relativ fuktighet som er innenfor de grenser som gjelder for det aktuelle produktet.

– Malerne blir ofte hardt presset til å gå videre før underlaget har tørket tilstrekkelig, sier Johnny Spangen hos Miljømal.

Se flere bilder
Johnny Spangen

Foto: Chera Westman/ifi.no

MALEPRESS– Malerne blir ofte hardt presset til å gå videre før underlaget har tørket tilstrekkelig, sier Johnny Spangen hos Miljømal.

Varmemotstand

– Her har det skjedd noe nå med de økte strømprisene. Vi opplever en motstand mot å varme opp bygget i god tid. Klimaet påvirker malingen – både luftfuktighet og temperatur spiller avgjørende roller for et godt resultat, sier Per Myhre, teknisk sjef hos Nordsjö.

– Vi må huske på at det handler om systembehandlinger med sparkel, papirstrimmel og maling i tre strøk. Alle disse momentene må få tilstrekkelig tørketid, sier han. 

Se flere bilder
Per Myhre, Nordsjö

Foto: Chera Westman/ifi.no

VARMEBEHOV:– Klimaet påvirker malingen – både luftfuktighet og temperatur spiller avgjørende roller for et godt resultat, sier Per Myhre, teknisk sjef hos Nordsjö.    

KONDENSGRENSE:

Unngå kondens på nymalte flater ved at overflatetemperatur og lufttemperatur er minst 3 °C over luftens duggpunkt.

Gardiner i trappa

Det er oppdragsgivers ansvar å se til at forholdene ligger til rette før malearbeider settes i gang. Maleren godkjenner ikke underlag og forhold ved å sette penselen mot underlaget.

– Vi ser problemer typisk i trappeoppganger, ganger og rom under bakkeplan. Her kan malingen faktisk renne av veggen, sier Åsa Schaanning, faglig ansvarlig malermester hos Jordan.   

Se flere bilder
Åsa Schaanning, Jordan

Foto: Chera Westman/ifi.no

GARDINER: – Vi ser problemer typisk i trappeoppganger, ganger og rom under bakkeplan. Her kan malingen faktisk renne av veggen, sier Åsa Schaanning, faglig ansvarlig malermester hos Jordan.   

Mer informasjon
Les mer
MALINGEKSPERTER

Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med IFI Fagforum Maling.


Akseptable forhold

Under pågående malearbeid innvendig stilles det krav til temperatur og relativ fuktighet for at maling og sparkelprodukter skal kunne herde og at maling kan danne film. Disse forutsetningene gjelder både for rommets temperatur og for overflatene som behandles. Normalt er det akseptabelt med temperatur i luft og underlag på +10-25 °C og RF 30-70 %. Tørketidene som produsenten angir er dog basert på optimale forhold for produktet: normalt cirka +23 °C og RF 50 %.

– Lavere temperatur gir dramatisk lengre tørketid, sier Per Myhre. 

Mulige skader

Både ved for lave og for høye temperaturer samt ved for lav eller for høy luftfuktighet, kan skader oppstå:

  • Malingens åpentid forlenges/forkortes
  • Tørketidene forlenges/forkortes
  • Risiko for sig øker
  • Manglende vedheft
  • Risiko for akselerert tørk og krakelering
  • Farge- og glansskjolder
  • Ufullstendig filmdannelse
  • Flaten får lettere skader ved bruk
Tørketider og gjenbehandling

Både tørketiden og gjenbehandlingsintervallet avhenger av luftfuktighet og temperatur, men også produkttype og sjikttykkelse spiller viktige roller. Generelt gjelder at en halvering av temperaturen fordobler tørketiden og forlenger gjenbehandlingsintervallet. Også økt luftfuktighet forlenger tørketidene.

Se flere bilder
trappeoppgang

Foto: Nordsjö

ØKT TØRKETID: Har underlaget lavere temperatur enn optimalt for produktet, tar det lengre tid før malingen tørker. 

Tvangstørking av underlag

Forsert tørking kan hjelpe hvis underlaget er for fuktig eller temperaturen for lav. Men dette medfører risiko for senere skader, ved at tvangstørking kun tørker ut overflaten av underlaget og at fuktgehalten lengre inn i underlaget ikke påvirkes. På sikt vil denne fukten bevege seg mot overflaten og kan få overflatebehandlingen til å revne, synke, delamineres eller krakelere. Det kan også gi grobunn for muggdannelse og gi dårlig inneklima. 

Miljømal med ny butikk
Bransjenytt

Miljømal med ny butikk

25. april markerte Miljømal åpning av ny og større butikk på Etterstad i Oslo. Det var gode tilbud og anledning til å møte både lokale og nasjonale eksperter innen maling og bygningsvern. ...

Økt optimisme i overflatebransjen
Tall og prognoser

Økt optimisme i overflatebransjen

Fargemagasinet har nylig gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge forventningene i overflatebransjen. Resultatene viser en interessant utvikling, spesielt ute i butikkene, (byggevarehus/fargehandel)...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.