Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
eksempel på utvikling over tid-Foto-Mette L'orange.jpg

Foto: Mette L'orange

Låver forever

På grunn av sommerens vekslende ferievær i Midt-Norge, ble det mange utfarter langs riksveier, bygdeveier og seterveier i år. Blikket søkte etter farger i kulturlandskapet. Det var da jeg virkelig forsto at distrikts-Norge er i ferd med å miste den tradisjonelle fargekulturen. Ikke bare i tettbebyggelsen, men også på gårdene. Det siste var spesielt trist å se.

Mette L'orange

Mette L'orange
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Den norske landsbygda preges fortsatt av store og små gårdsbruk omgitt av dyrka mark.

De fremstår i varierende materialiteter og farger. Mange tømmerbygninger, både våningshus og uthus, står fortsatt ubehandlet, men det meste av landbrukets bebyggelse er panelt og malt. Noen bygninger har til og med dekorerte portaler og forfinede detaljer. Det mest ikoniske bildet er imidlertid det hvite våningshuset og den røde låven, en fryd for øyet som bærer på lange tradisjoner og myten om «det gode liv på landet.» 

Se flere bilder
Gårdstun med rød låve.

Foto: Mette L'orange

FORANDRINGER: Låver får ny bruk, men må de miste rødfargen? Dette er et flott eksempel på verneverdig storlåve i rød tradisjonsmaling.

To verdener kolliderer

På mine turer kunne jeg konstatere at de røde låvene snart må bære tradisjonene alene, for gråfargen har sannelig begynt å gjøre sitt inntog både på bolighus, garasjer og andre småbygg i gårdstunet. Men heldigvis er mange av de store røde låvebygningene fortsatt å se. De klorer seg fast i kulturlandskapet sammen med uthus og sauefjøs. De siste skeive og værslitte, med gresstuster på taket. Alle disse driftsbyggene forteller om mange års nøysomhet og hardt arbeid på landsbygda.

Midt i denne sanselige historiefortellingen dukker det altså opp grå våningshus, det er ubegripelig. Det er som om to verdener kolliderer.

Vi har sett de triste byggefeltene og sørget over dem, men når landbruket mister fargeidentiteten sin, kan en viktigere skanse være tapt for alltid. Det er jo vår bondekultur som er bærer av arkitekturens polykromi. Den er dypt forankret og skulle inspirere og blomstre, ikke trendene fra interiørmagasiner og fargeindustri. Dog forteller jeg her fra én region; det kan, håper jeg, være et lokalt fenomen. Men det er en tendens.

Se flere bilder
Rundballer på jordet

Foto: Mette L'orange

NYE TIDER: Mange gårdsbruk er i endring, og mindre enheter må gi tapt i rasjonaliseringen og innføringen av ny teknologi. Boligfunksjonen blir etter hvert det viktigste på gården, og de gamle farge-tradisjonene er utsatt. 

Gårder i transformasjon

Mange gårdsbruk er i endring, og mindre enheter må gi tapt på flere fronter i rasjonaliseringen og innføringen av ny teknologi. I økende grad ser vi bønder livnære seg med tilleggsjobber. Boligfunksjonen blir kanskje det viktigste på gården, og det er den som oppgraderes. «Modernisering» er livsfarlig for fargetradisjonene.

Særlig virker det som om endring skjer når kårboligen skal oppføres, eller et nytt hus skal bygges til de unge på gården. Det er her trendene fra byggefeltene smitter over.

Den innvendige dekoren som finnes i så mange stuer og rom går ofte tapt i renovering og følges ikke opp i nybygg. 

Låveaksjonen

Omlegging av landbruket, blant annet innføring av rundballemetoden og satsing på nye fellesfjøs etc., har satt mange låver ut av drift.

Norsk Kulturarv har gjennom de siste årene ledet en nasjonal dugnad for å redde flest mulig av disse låvene og fylle dem med nye aktiviteter, som næringslokaler, utstillingsrom osv. Dette blant annet for å få fart på reiseliv og lokalt kulturliv. Millioner av kroner er stilt til disposisjon.

Ja, låvene utgjør en unik ressurs som bør reddes fra forfall. Det er vel og bra med ny bruk, men også her er det viktig at fargekulturen ikke endres for mye med nytt innhold. Vi må ikke synes det er stilig med gråskalaen i eksteriøret selv om arkitekturen innvendig får en minimalistisk designprofil. Se for deg en svart låve og et grått våningshus. Det blir som å skru av en bryter.

Vi bør minne om de røde låvenes tradisjonelle, bærekraftige materialitet, det kan inspirere til en snuoperasjon over hele «bondefjæla». 

Se flere bilder
Sortmalt låve

Foto: Mette L'orange

NY AKTIVITET:  Mange av de tradisjonelle låvene  fylles med nye aktiviteter, som næringslokaler, utstillingsrom osv.  Om arkitekturen innvendig får en minimalistisk designprofil, kan gjerne eksteriøret bringe videre tradisjonen med røde låver. 

Lokale farger

Når vi ser på slitte sølvgrå vegger med flater og spor av rødfarge, der været ikke har tatt så hardt, er de ofte malt med rød komposisjonsmaling. Det er den «hjemmekokte vassmalinga», som var vanlig før industrialiseringen og alkydproduktene, som slites så vakkert. Komposisjonsmaling var billig og selvsagt hovedgrunnen til at uthus ble røde. Hvitfargen var dyr og forbeholdt våningshus og andre viktige fasader. Se, der har vi igjen det ikoniske bildet.

Komposisjonsmalingen, som lages av melklister, fargestoff og vann, er helt løsemiddelfri og miljøvennlig. Man kan lage den selv, eller kjøpe ferdig. Den flasser ikke, men smitter av om du tar på veggen. Men hva gjør det?

Pigmentene til denne malingen var ofte restprodukter fra gruvevirksomhet, og fikk navn etter stedet de kom fra, som Røros-rød fra koppergruvene på Røros. Nordover hadde man gjerne litt tran i malingen for å gjøre den mer slitesterk.

Se flere bilder
landbruksbygninger og boningshus

Foto: Mette L'orange

IKONISK: Den røde låven og det hvite våningshuset  er ikonisk, en fryd for øyet som bærer på lange tradisjoner og myten om «det gode liv på landet".    

Estetikk og følelser

Det gjelder altså å bevisstgjøre om tradisjonelle materialer, dekor og farger som en gang florerte på landsbygda og passe på at det som ennå finnes ikke går tapt. «Låveløftet» med kursing i komposisjonsmaling brer om seg. Mens fokuset er der, sniker det seg altså inn grå industrimaling på andre elementer rundt gårdstunet.

Håper ikke det er et tegn på en begynnende resignasjon overfor dagens landbrukspolitikk, for å sette det på spissen? Et ubevisst ønske om å se seg selv i en ny kontekst? En slags «negativ hallusinasjon».

Farger er estetikk, men handler også om følelser.

Se flere bilder
Oddentunet i Østerdalen

Foto: Mette L'orange

ODDENTUNET: Mange tømmerbygninger, både våningshus og uthus, står fortsatt ubehandlet, men det meste av landbrukets bebyggelse er panelt og malt. Noen bygninger har til og med dekorerte portaler og forfinede detaljer. Bildet er fra Oddentunet i Østerdalen.      

Les mer
Mette L'orange
Se flere bilder
Portrett Mette L'orange

Foto: Bjørg Owren ifi.no

METTE L'ORANGE: Billedkunstner og sivilarkitekt     

Mette L'orange er tidligere professor i farge ved Kunsthøgskolen i Oslo og Universitetet i Bergen. Arbeider også med maleri, fargeplaner og er fagforfatter. Sitter i en ekspertgruppe som utarbeider fargeveilder for Oslo kommune. Forfatter av boken: Farger i arkitekturen - byen, stedet, gata. Styreleder i Forum Farge.

Hun er fast kommentator i Fargemagasinet.

Fuger og tetter med høy styrke
Produktaktuelt

Fuger og tetter med høy styrke

Bostik H750 SEAL’N’BOND PREMIUM er spesielt utviklet for en varig elastisk tetting av ekspansjonsfuger for kjøkken, bad, dusj samt industrielle bruksområder med varierende underlag...

Fugeskum i mindre emballasje
Produktaktuelt

Fugeskum i mindre emballasje

Fugeskummet Sika Boom-157 All Seasons kommer nå i en ny, liten forpakning: 250 ml. Sika Boom-157 All Seasons er et selvekspanderende polyuretanskum som kan brukes året rundt –...

En helt naturlig maling
Produktaktuelt

En helt naturlig maling

Med Wibo Natura inngår du en pakt med planeten. Malingen er utviklet med naturen i tankene og er en linoljeemulsjon, fri for mikroplast og konserveringsstoffer, og er et naturlig...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.