FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
Kuben-FotoCheraWestmanIFIno-28.jpg

Foto: Chera Westman/ifi.no

Lærlingsenter feiret 40 med kongelig nærvær

Med HKH Kronprins Haakon til stede feiret Lærlingsenteret for bygg- og elektrofag 40-årsjubileum på Kuben yrkesarena. – Opplæringskontorene her er et kraftsenter for fagopplæring og har gjort en god jobb for faglig opplæring gjennom 40 år, sa Anita Tjelta fra Utdanningsetaten.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Listen over prominente gjester var lang da Lærlingsenteret for bygg- og elektrofag i Oslo feiret 40-årsjubileum på Kuben yrkesarena. HKH Kronprinsen ble møtt av ordfører Anne Lindboe, og byråden for utdanning, Julie Remen Midtgarden, var en av flere som holdt innlegg ved foredragsprogrammet, før kronprinsen ble vist rundt hos elevene på fagutdanningen.

Lærlingsenteret er en forening med syv opplæringskontorer som medlemmer og ble etablert 10. februar 1984 på Hovin skole med den hensikt å sikre rekrutteringen til håndverksfagene. Da Kuben videregående skole sto ferdig som spydspissen for yrkesfaglig utdanning i Oslo i 2013, flyttet de inn der. Men historien bak Lærlingsenteret strekker seg langt tilbake, fortalte Eivind Andersen, adm.direktør Oslo Håndverk- og industriforening og Harald Hansen, direktør for kompetanse og utvikling i Byggmesterforbundet.

– Allerede i 1845, da spiret på Oslo domkirke ble restaurert, var byggmesterens største bekymring at ingen kom etter ham og lærte kunnskapen. Da var det 10 byggmestere i Oslo, og til sammen 18 svenner og læregutter, sa Harald Hansen.         

Se flere bilder
mann og dame i auditorie

Foto: Chera Westman/ifi.no

NYSGJERRIGE: Kronprins Haakon hadde selskap med Oslo ordfører Anne Lindboe på tilhørerplass under feiringen av jubileumet.

Langvarig uro for rekruttering

1838 ble Christiania Haandværkerforening stiftet for å verne om laugene og yrkeskunnskapen, og i 1949 ble Bygg og Tømrermesternes forening etablert med målsetning om å bedre rekrutteringen til faget, og i 1967 ble landets første opplæringskontor stiftet i Oslo.

Siden etableringen i 1983 har Lærlingsenteret spilt en avgjørende rolle i å utdanne og trene fremtidens håndverkere innen bygg- og elektrobransjen og fungerer som et bindeledd mellom næringslivet og fag- og yrkesutdanningen. Per nå er 70 lærlinger under utdanning bare i malerfaget i Oslo.

– Her har vi håndtert 2 700 lærekontrakter, og 1 150 lærebedrifter er tilknyttet opplæringskontorene på Lærlingsenteret. Målet er å forme selvstendige og løsningsorienterte håndverkere med en god bredde i kompetansen, sa Hansen. 

Se flere bilder
mann holder foredrag

Foto: Chera Westman/ifi.no

MÅLSETNING: Målet er å forme selvstendige og løsningsorienterte håndverkere med en god bredde i kompetansen, sa Harald Hansen fra Byggmesterforbundet.

«Et godt tilbud»

– Uten yrkesfagene stopper samfunnet opp. Vi må sørge for at vi får bygget og vedlikeholdt på mange områder også fremover. Derfor er det ekstra fint å feire Lærlingsenteret og den viktige rollen som senteret har spilt de siste 40 årene. For vi trenger at flere velger fagutdanning. Å velge yrkesfaglig utdanning er noe av det mest fremtidsrettede du kan gjøre som ung i Norge i dag, sa byråd for utdanning Julie Remen Midtgarden.

– Vi som politikere må sørge for at vi har nok attraktive skoleplasser og samarbeide med næringslivet. Her på Kuben har vi et utrolig godt tilbud. Byråden ønsker at flere får mulighet til både å få fagbrev og studiekompetanse gjennom et fireårig løp, og vi ønsker også et kommunalt lærlingtilskudd som skal gjøre det mer attraktivt for bedrifter å ansette lærlinger, sa hun.

Se flere bilder
dame holder foredrag

Foto: Chera Westman/ifi.no

SMART VALG: – Å velge yrkesfaglig utdanning er noe av det mest fremtidsrettede du kan gjøre som ung i Norge i dag, sa byråd for utdanning Julie Remen Midtgarden.

Viktig bindeledd

Rollen som Lærlingsenteret og opplæringskontorene spiller som bindeledd mellom næringslivet og Utdanningsetaten kan ikke overvurderes, fortalte Anita Tjelta, avdelingsdirektør for fagopplæring i Utdanningsetaten.

– Opplæringskontorene her er et kraftsenter for fagopplæring, og har gjort en god jobb for faglig opplæring gjennom 40 år. De har bidratt blant annet ved utprøving av nye utdanningsløp, innføringen av Oslomodellen for fag- og yrkesutdanning, og med å finne lærlinger til bedrifter og bedrifter til lærlingene, sa Tjelta.

Se flere bilder
dam i talerstol

Foto: Chera Westman/ifi.no

KRAFTSENTER: – Opplæringskontorene her er et kraftsenter for fagopplæring, og har gjort en god jobb for faglig opplæring gjennom 40 år, sa Anita Tjelta, avdelingsdirektør for fagopplæring i Utdanningsetaten.

Lite nevenyttig

Som avslutning på foredragsprogrammet fikk den regjerende norgesmesteren i malerfag, Jonas Eckholm, fra Malermester Eckholm AS, fortelle om sin reise mot valget av yrkesfag, og deretter lede kronprinsen med følge rundt til de ulike fagutdanningene. Kronprinsen tok seg god tid til å prate med lærlingene, der flere av dem var midt oppe i fag- og svenneprøver.

På grunn av plassmangel holder malerfaget sine kurs og svenneprøver på Stovner vgs., men i anledning jubileet og kronprinsens besøk hadde opplæringskontoret og MLF rigget en liten utstilling med verktøy, prøver på malearbeider, tapet og bilder fra fagutdanningen i et ledig rom på Kuben. Her fortalte Jonas Eckholm kronprinsen om de ulike arbeidsoppgavene som en maler kan utføre, ved hjelp av Christoffer Dalen fra Malermestrenes opplæringskontor og Rita Jeanette Hasanova, kontaktlærer for elevene på overflateteknikk på Stovner vgs.

– Hvor handy vil kronprinsen selv si at han er? spurte Fargemagasinet.

– Langt under middels, ble det kontante svaret. 

Se flere bilder
to menn og dame foran dør

Foto: Chera Westman/ifi.no

TILRETTELEGGER: Kari S. Wilsgård, Jonas Eckholm og Christoffer Dalen var spent før kronprinsen skulle komme. Eckholm fikk æren av å tale i auditoriet og lede omvisningen etter innspill fra Kari Wilsgård i MLF.


Se flere bilder
ung mann og kronpris Haakon

Foto: Chera Westman/ifi.no

MALERFAG: Jonas Eckholm viste kronprinsen eksempler på hva en maler kan komme bort i. Malerne har ikke utdanning og svenneprøver på Kuben, men på Stovner vgs. på grunn av plassmangel. 

Mer informasjon
Les mer
Oslo Lærlingsenter

Etablert 10. februar 1983

Lærlingsenteret er et samarbeid mellom ulike opplæringskontorer for å tilrettelegge for lærlinger som skal opp til fag- og svenneprøver innen byggfag, tekniske byggfag og elektrofag, og et bindeledd mellom næringslivet og skolen.

De syv håndverksfagene som er representert er maler, murer, rørlegger, tømrer, elektro, ventilasjon og blikk, samt kulde og varmepumpe. 

Gode arbeidsforhold sikrer gode hjem
Bransjenytt

Gode arbeidsforhold sikrer gode hjem

Søndag 28. april markeres den internasjonale arbeidsmiljødagen. – Ved å prioritere mennesket gjennom hele prosessen, fra fabrikk til ferdig hjem, med gode arbeidsforhold og trygge produkter,...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.