Fargemagasinet logo
Se flere bilder
Jordan_male_inne.jpg

Foto: Jordan

Annonse
Gerflor annons

Koronapandemiens bittersøte bakside

I kjølvannet av Covid-19-nedstengingen 12. mars ble mange av oss plutselig påtvunget å holde oss hjemme. Mange måtte som en følge av det etablere en kontorplass ved kjøkkenbordet, i stuen, i boden eller andre steder i boligen der det kunne være mulig å jobbe noenlunde i fred. Effekten av at mange tilbragte mer tid hjemme enn ellers viste seg snart ved at mange oppdaget at hjemmet kunne trenge en ansiktsløfting. Det var på tide å pusse opp!

Kåre Elnan/Prognosesenteret

Kåre Elnan/Prognosesenteret
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Etiketter

Kommentar
Dele

Foreløpige tall tyder på at det var en kraftig vekst i antall husstander som pusset opp boligen, innvendig så vel som utvendig. Alt-i-alt var det mer enn 790 000 husholdninger som foretok innvendig oppussing i 2020, mer enn 133 000 flere enn året før! Foreløpige tall viser et marked på cirka 84 milliarder kroner, sum varer og tjenester.

Vi venter fortsatt på de siste resultatene for 2020, hvilket kan bety at de endelige tallene blir noe justert ved neste oppdatering av våre makrotall.


Høyest aktivitet blant de unge

Andelen som pusser opp innvendig er høyest blant de unge befolkningsgruppene, med 34 prosent i aldersgruppen under 30 år og 42 prosent i aldersgruppen 30–39 år! Andelen synker deretter med stigende alder. En av hovedforklaringene til disse forskjellene kan være at de yngre bytter bolig betydelig oftere enn de eldre.

Hva skjedde i 2020?

Det faktum at så vel unge som voksne i større grad har måttet holde seg på hjemmebane, har gitt seg forskjellig utslag mellom aldersgruppene. De yngste sin oppussingsfrekvens har ikke endret seg nevneverdig, muligens fordi disse gruppene har hatt mer enn nok med å håndtere jobboppgavene i kombinasjon med hjemmeskole etc.

Blant de godt voksne aldersgruppene ser vi imidlertid at andelen som har pusset opp innvendig økte kraftig i løpet av koronaperioden. De godt voksne er i denne sammenhengen de mellom 55 og 64 år, samt 65-74 år, der andelen som har pusset opp innvendig har økt fra hhv. 23 prosent og 18 prosent i 2019 til ca. 39 prosent og 25 prosent i 2020!

Ser vi på hvor mye penger disse aldersgruppene i gjennomsnitt brukte på innvendig oppussing, betyr dette at de godt voksne har brukt over 2,5 milliarder kroner mer i 2020 enn de gjorde året før!

Se flere bilder
VOKSNE PUSSER OPP.JPG

Foto: Bjørg Owren ifi.no

Dame maler tak

Hvilke typer arbeider ble utført?

Veksten i oppussingsfrekvensen i kjølvannet av nasjonal nedstenging traff ikke alle typer arbeider likt. De store oppussingsarbeidene på kjøkken og bad som krever bruk av håndverker(e), viste en nedgang på 2–5 prosent, mens de enklere tiltakene som husstandene selv kunne utføre, viste en vekst i samme periode.

Størst vekst registrerte vi i andelen husstander som malte innvendig. Nesten 7 av 10 som pusset opp innvendig, utførte malearbeider. Dette betyr at hver femte husstand (20 prosent) malte boligen innvendig i fjor, mot 16,5 prosent året før. Alt i alt var det mer enn 495 000 husstander som malte innvendig i 2020!

Mer informasjon
Les mer
KÅRE ELNAN
Se flere bilder
Kåre Elnan -FotoRobertWalmannIFIno.JPG

Foto: Robert Walmann/ifi.no


Elnan er partner og markedsdirektør i Prognosesenteret AS. Han har jobbet i selskapet siden 1990 og har meget bred erfaring med alle typer analyser rettet mot bolig- og forbruker- markedet i Norden        

Sett underlag og gulv i system
Teknisk

Sett underlag og gulv i system

Gevinsten med et godt valgt gulvunderlag er større enn mange gulvkunder er klar over. Hovedformålet med gulvunderlag er å øke komforten, beskytte gulvet og å forlenge gulvets levetid....

Mal Proff i mål med roadshow
Håndverk

Mal Proff i mål med roadshow

Nå er Mal Proff Roadshow kommet i mål etter å ha besøkt 14 steder rundt om i Norge. Sammen med 20 utstillere har de lokket mange besøkere med nye produkter, pizza og hamburgere. Flere...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.