Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
UNIVERSELL MILJØ:

Foto: Kristian Owren/ifi.no

Inkluderende gulvdesign

Bevisste valg av farger, kontraster, overflater og teksturer hjelper mange med funksjonsnedsettelse.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Kategorier

Teknisk
Dele
Annonse
Fargemagasinet.no annons

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved å utforme bygg og miljøer slik at de blir så enkle å bevege og orientere seg i som mulig for så mange som mulig, oppnår man en universell utforming som ikke diskriminerer personer på grunn av alder eller ulike funksjonsnedsettinger.

Bevisste valg av blant annet farger og kontraster, overflater og teksturer vil gjøre hverdagen enklere for mange. I Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven stilles overordnede krav til funksjoner, uten å begrense friheten til utforming av bygninger og deres omgivelser. Kravene omfatter alle publikumsbygninger og arbeidsbygninger, og typiske områder det stilles krav til er inngangspartier, trapper, våtrom og fellesarealer.

Når det kommer til gulv vil dette kunne innebære at gangsoner bør utstyres med taktile og visuelle veivisere, risikoområder foran trapper og heiser bør ha advarselsmarkeringer, og lyshetskontraster bør benyttes på våtrom for at WC og vask skal være enkelt å oppdage. Samtidig må ikke ledelinjer og advarselfelter utformes på en slik måte at de representerer en fare og et hinder for andre.

Se flere bilder
LEDELINJER:

Foto: Tarkett

Taktile ledelinjer kan vise vei til gangflater, trapper, informasjonsområder, heiser og toaletter for personer med nedsatt orienteringsevne.

Taktil merking av gulv

Loven sier ikke noe om hvordan ledelinjer og varselflater i gulv skal utformes. Det er opp til beskrivere og bestillere å løse utformingen slik at funksjonen ivaretas. Taktil merking står i relieff mot den øvrige flaten, slik at den oppfattes ved normal gange, og kan bestå av et avvikende materiale og farge- og lyshetskontrast.

Taktile ledelinjer med langsgående spor og oppmerksomhetsfelt med opphøyde knotter eller profiler, samt trappeneser med luminanskontrast kan installeres i gulv og trapper for å vise vei og gjøre oppmerksom på hindre eller risikoområder.

Se flere bilder
KNOTTER:

Foto: Chera Westman/ifi.no

Taktil merking kan utføres med ulike knotter og staver som festes i gulvet.

Kontrastmarkeringer

Når viktige bygningsdeler får veiledende merking, kontrasterende farger eller gråtoner, blir de lette å få øye på. For mange og store variasjoner vil lett virke forvirrende, forstyrrende og villedende. Det samme gjelder blanke overflater og speil.

Kontrastmarkeringer ...

… viser kommunikasjonsveier gjennom store, åpne rom.

… markerer forskjell mellom gulv, vegg og andre bygningsdeler.

… markerer viktige installasjoner og funksjoner ved bygningen.

… skiller på dørblad, gerikter og dørvridere.

… gjør oppmerksom på nivåforskjeller.

… fremhever manøvreringspaneler.

… markerer trappeneser.

Se flere bilder
UNNGÅ FALL:

Foto: Tarkett

Trapper i offentlige miljøer bør være godt merket for å unngå knall og fall.

LRV

Ulike flater og farger reflekterer forskjellig mengde lys. LRV-tallet er en indikator som forutsier hvor lys eller mørk en farge vil se ut, og måles i prosent fra 0 til 100, der 0 står for en fullstendig sort flate, og 100 er en antatt perfekt reflekterende hvit flate. I praksis varierer LRV for vegger, tak og gulv fra 5 prosent til 85 prosent. Lysrefleksjonsverdien brukes for å beregne luminanskontrasten i en flate.

Luminanskontrast

I Teknisk forskrift og NS 11001-1:2009 «Universell utforming av byggverk» stilles det krav til luminanskontrast. Luminanskontrast defineres som forskjell i lyshet, altså lysstyrken som stråler ut av en flate. Det trenger ikke å være en gråtonekontrast, men kan være en kontrast mellom ulike farger.

Økt luminanskontrast øker synligheten av objekter uten at belysningsstyrken økes, og er svært viktig for dybdesynet og evnen til å fokusere.

 

Tørt tre råtner ikke
Teknisk

Tørt tre råtner ikke

Det er ikke malingens feil om kledningen råtner. Uansett type overflatebehandling gjelder at treverket skal være tørt. Er ytterveggen dessuten riktig konstruert, vil eventuell tilført...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.