Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
2024-FLERE MULIGHETER-FotoPixabay.jpg

Foto: Pixabay

Hvordan ble 2023, og hva tror vi om ROT- markedet i 2024?

Det er utfordrende å skrive historien om 2023 før året er omme, men mye tyder på at våre nøkterne forventninger til ROT-boligmarkedet i år vil slå til på alle punkter.

Kåre Elnan/Prognosesenteret

Kåre Elnan/Prognosesenteret
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

I år har den økonomiske utviklingen vært svak, rentenivået stiger fortsatt, og byggevareprisene har stabilisert seg på et betydelig høyere nivå enn før pandemien. På toppen av dette preges nyhets-bildet av krig og elendighet i Ukraina og på Gaza, samtidig som vi ser en økende spenning mellom Kina og Taiwan. En økende polarisering mellom stormaktene USA og Kina gjør vondt verre. Med andre ord er det ikke akkurat feststemning.

Utfordrende ROT-marked også i 2024

Finans Norges siste forventningsindikator viser at husholdningenes forventinger til både landets økonomi og egen økonomi ligger på et meget lavt nivå, sammenlignet med tidligere år. I tillegg faller husholdningenes planer for større anskaffelser, om ikke som en sten, så ganske kraftig. Husholdningene vil betale ned på lån og spare mer, hvilket naturligvis betyr at man generelt vil bruke mindre penger på kjøp av varer og tjenester.

Med et høyt rentenivå som antageligvis vil holde seg godt inn i 2024, og fallende etterspørsel etter varer og tjenester, er det mye som tyder på at ROT-markedet vil være utfordrende også neste år.

Se flere bilder
maleverktøy og maling i rosa

Foto: Pixabay

UTFORDRINGER FOR ROT: Rentene ventes holde seg på et høyt nivå i 2024, med fallende etterspørsel etter varer og tjenester som resultat. Ser vi mot 2025, er utsiktene bedre. Da kan vi forvente lavere renter og en mer positiv økonomisk utvikling. 

Lavere flytteaktivitet

Det høye rentenivået rammer naturligvis dem som er i etableringsfasen hardest. Unge etablerere og barnefamilier med høy belåningsgrad vil merke at renteøkningene spiser av husholdningsbudsjettet hver måned. Dette vil påvirke ROT-boligmarkedet.

For det første vil økningen i rentekostnadene bety at husholdningene får mindre å rutte med, hvilket betyr at man vil bruke mindre penger på andre produkter og tjenester, herunder også ROT-arbeider på egen bolig. For det andre kan det høye rentenivået bety at flytteaktiviteten påvirkes negativt dersom husholdningene blir boende i dagens bolig i stedet for å flytte. Ettersom det er en klar sammenheng mellom flyttinger og ROT-arbeider, vil lavere flytteaktivitet påvirke ROT-boligmarkedet negativt.

En flytteprosess utløser oppussingsarbeider før boligen skal selges (for å gjøre den mer attraktiv i markedet), men også etter at en ny boligeier overtar og flytter inn. I løpet av det første året etter overtagelse gjennomføres betydelige innvendige arbeider i boligen, og i løpet av det andre året gjøres mye av de utvendige arbeidene.

Det høye rentenivået påvirker altså flytteaktiviteten negativt. Dette kan resultere i at færre barnefamilier flytter og dermed bruker mindre penger på oppussing, noe som vil trekke ROT-markedet ned i året som kommer.

Se flere bilder
målebånd formet som hus

Foto: Pixabay

FÆRRE FLYTTER: Det høye rentenivået gjør at flytteaktiviteten reduseres siden husholdningene blir boende i dagens bolig i stedet for å flytte. Ettersom det er en klar sammenheng mellom flyttinger og ROT-arbeider, vil lavere flytteaktivitet påvirke ROT-boligmarkedet negativt.

Det er alltid muligheter

Til tross for et relativt dystert bakteppe til våre forventninger for året som kommer, så finnes det også positive krefter i markedet. For det første øker boligmassen hvert eneste år ved at det bygges vesentlig flere boliger enn antallet boliger som forsvinner. Det betyr at vedlikeholdsbehovet øker over tid. Det er med andre ord en underliggende positiv driver i markedet. For det andre er andelen som har planer om å pusse opp stabil sammenlignet med andre større utgiftsposter.

Ser vi mot 2025, er utsiktene enda bedre. Vi kan forvente lavere renter og en mer positiv økonomisk utvikling. I tillegg kommer skjerpede krav til energieffektivisering av eksisterende boliger. Da kan det virkelig snu – i positiv forstand.

Hold ut, og lykke til!


Mer informasjon
Les mer
MARKEDSKOMMENTAR PROGNOSESENTERET

Kåre Elnan er partner og CCO (Chief Consulting Officer) Prognosesenteret AS. Han har jobbet i selskapet siden 1990 og har meget bred erfaring med alle typer analyser rettet mot bolig- og forbrukermarkedet i Norden.     

Se flere bilder
smilende mann med briller

Foto: Prognosesenteret

DYSTERT: Med et høyt rentenivå som antageligvis vil holde seg godt inn i 2024, og fallende etterspørsel etter varer og tjenester, er det mye som tyder på at ROT-markedet vil være utfordrende også neste år, skriver Kåre Elnan i Prognosesenteret. 

Fugeskum i mindre emballasje
Produktaktuelt

Fugeskum i mindre emballasje

Fugeskummet Sika Boom-157 All Seasons kommer nå i en ny, liten forpakning: 250 ml. Sika Boom-157 All Seasons er et selvekspanderende polyuretanskum som kan brukes året rundt –...

En helt naturlig maling
Produktaktuelt

En helt naturlig maling

Med Wibo Natura inngår du en pakt med planeten. Malingen er utviklet med naturen i tankene og er en linoljeemulsjon, fri for mikroplast og konserveringsstoffer, og er et naturlig...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.