Fargemagasinet logo
Se flere bilder
Høyres hus-FotoIverValkvæ.c.jpg

Foto: Iver Valkvæ/ifi.no

Annonse
Gerflor annons

Hva skjer med boligmarkedet?

De siste årene har det skjedd store omveltninger i økonomien. Samtidig har boligprisene steget med rundt 20 prosent på to år, og arbeidsmarkedet er rekord sterkt. Nå møtes vi av renteoppgang, økende byggekostnader og usikkerhet rundt fremtidsutsiktene.

Iver Valkvæ/ifi.no

Iver Valkvæ/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Dele

Tirsdag var det frokostmøte i regi av NBBL i Høyres hus. Temaet? – Boligmarkedet. På talerstolen var representanter fra SSB, SpareBank 1 Markets, OBOS og NBBL. De la frem sine tanker og prognoser om hvor markedet er på vei.

Boligmarkedet og makroøkonomi

Thomas Von Brasch, forsker i SSB, snakket om betydningen av makroøkonomien for boligmarkedet. Og motsatt: – Hvilken betydning har boligmarkedet for den makroøkonomiske utviklingen? Tilstanden til den norske økonomien oppsummerte han slik:

 • Vi var nær en konjunkturnøytral situasjon, før det falt drastisk i mars 2020, når samfunnet stengte ned.
 • Pandemien har fungert som en bryter for norsk økonomi, avhengig av smittevernstiltakene.
 • Vi er på vei tilbake til «normalen», det er veldig god vekst i norsk økonomi og vi er på vei inn i en høykonjunktur.
 • Samtidig har vi rekordhøy inflasjon, og arbeidsledigheten er rekordlav, dette medfører at renten må settes opp for å bremse høykonjunkturen.
 • KPI er nå på 5,7%, vi må tilbake til 80-tallet for å finne lignende tall.
 • Energiprisene er med på å skyve KPI-en opp.
 • SSB mener styringsrenten vil fortsette å øke med 0,5% til styringsrenten er på 2,5% neste år.
Se flere bilder
Thomas Von Brasch-FotoNBBL (3).PNG

Foto: NBBL

Thomas Von Brasch, forsker i SSB.

Makroøkonomisk utvikling

Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom i SpareBank 1 Markets, snakket om hvilke konsekvenser den makroøkonomiske utviklingen har for boligmarkedet. Det oppsummerte han slik:

 • Global økonomi + oljeprisen = norsk økonomi.
 • Sparebank 1 mener vi er på vei ut og ikke inn i en høykonjunktur.
 • Veksten dempes av de høye energiprisene, og bankenes renteøkning.
 • Valutamarkedet reagerer ikke på renteforskjeller, derfor spiller boligpris og inntekter en rolle for påvirkning av økonomien.
 • Inflasjonen er et resultat av varemangel i mange marked, vareforbruket har vært høyere enn normalt.
 • Arbeidsledigheten er på det laveste nivået siden 1980.
 • Mangelen på arbeidskraft er rekordhøy.
 • Om ikke noe blir gjort, blir lønnsveksten i Norge like høy som i 2007, da var den på over 6%
 • Markedet forventer en boligrente på 5%, det mener vi at vi ikke tåler.
 • Vi blir veldig påvirket av renten, fordi gjelden er så høy.
 • Gjennom pandemien har norske boligpriser steget med rundt 16%, i sammenligning har den i USA og New Zealand økt med nesten 40%.
Se flere bilder
Harald Magnus Andreassen-FotoNBBL (1).PNG

Foto: NBBL

Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom i SpareBank 1 Markets.

Kostnadshopp, nyboligpriser og boligbygging

Arne Vinorum, adm.dir. i NBBL Fulltegningsforsikring, snakket om hvordan kostnadshopp påvirker entrepriser, nyboligpriser og boligbygging. Det oppsummerte han slik:

 • Økte entreprisekostnader preger markedet.
 • Usikkerhet rundt byggherrekalkyler, prosjekter blir lagt på is.
 • Nyboligbygging fremover vil bli kraftig redusert.
 • Det er større forskjell på nytt/brukt i favør nytt.
 • Lavere volum av nye boliger, taler isolert sett for økte priser.
 • Det lønner seg å bygge små leiligheter for enslige (30-40 BRAs), små leiligheter for unge par (45-50 BRAs) og gode leiligheter med 2 bad for voksne par (90-110 BRAs).
 • 65-80 BRAs leiliheter er vanskligest å selge. 
Se flere bilder
-Arne VinorumFotoNBBL (4).PNG

Foto: NBBL

Arne Vinorum, adm.dir. i NBBL Fulltegningsforsikring,

Boligbyggere og økt usikkerhet

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS, snakket om hvordan Norges største boligbygger opplever og tilpasser seg økt usikkerhet. Det oppsummerte han slik:

 • Hele verdikjeden påvirkes, ikke bare byggekostnadene for pågående prosjekt.
 • Flere prosjekter enn tidligere sprekker på grunn av prishopp i alle verdikjeder.
 • Det er vanskeligere å beregne byggekostnader enn tidligere.
 • Mange glemmer at vi i Norge har bustadoppføringslova, som gir enhver kunde rett til å avbestille.
 • Det er ytterst få som benytter seg av den og «stikker».
 • Samtidig er det en viktig risiko å beregne når du driver med boligutbygging.
 • OBOS prøver fortsatt å holde i gang byggingen tross lavere marginer.
 • Det er nå viktig å være mer selektiv når det kommer til prosjekter, i tillegg være tettere på prosjektene og til slutt, ha nok «cash».
 • Deleie har blitt en joker for OBOS. Alle 2 romsleilighetene på Løren botaniske ble solgt med deleie.
 • Det sier oss at folk er utrygge, men da kan de dele risikoen med OBOS.
 • Deleie har blitt en nøkkel for å komme i gang med prosjekter.
Se flere bilder
-Daniel Kjørberg Siraj-FotoNBBL (5).PNG

Foto: NBBL

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

Sett underlag og gulv i system
Teknisk

Sett underlag og gulv i system

Gevinsten med et godt valgt gulvunderlag er større enn mange gulvkunder er klar over. Hovedformålet med gulvunderlag er å øke komforten, beskytte gulvet og å forlenge gulvets levetid....

Mal Proff i mål med roadshow
Håndverk

Mal Proff i mål med roadshow

Nå er Mal Proff Roadshow kommet i mål etter å ha besøkt 14 steder rundt om i Norge. Sammen med 20 utstillere har de lokket mange besøkere med nye produkter, pizza og hamburgere. Flere...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.