FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
1-God entre-LØNNSOM INVESTERING-Coral-FotoForboFlooring.jpg

Foto: Forbo Flooring Systems

Gjør en god entré

80 prosent av alt smuss i et bygg kommer inn gjennom inngangsdøren. Derfor må entreen utformes slik gulvene ikke skades. Samtidig skal besøkeren hilses velkommen og virksomheten profileres. Dette er ikke en motsetning.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Ved utforming av entrépartiet til et bygg er det mange hensyn å ta. Utover rent å ha estetiske kvaliteter, skal inngangen også bidra til lavere renholds- og vedlikeholdskostnader og en lengre levetid for gulvene innenfor døren.

– Første bud for et vellykket bygg er å ha en godt utformet entrésone, sier Egil Flobergseter hos Forbo Flooring.

80 prosent av alt smuss i et bygg kommer inn gjennom inngangsdøren. Forskjellene mellom skolen, kjøpesenteret, høyfjellshotellet, nærbutikken på hjørnet og frisørsalongen er store, men felles er at inngangen bør bygges som et system med tre deler (soner). De ulike sonene utfyller hverandre i kampen mot sand, grus, snøslaps og regn, og for at de skal oppfylle sin rolle må de utformes slik at de besøkende styres gjennom det.

Se flere bilder
tre soner i entre

Foto: Duri fagprofil

TREDELT SYSTEM: Et Inngangsparti bygget opp som et system med tre deler – avskraping ute samt tørkesone og absorbsjonssone inne – kan klare å fange opp 95 prosent av fukten og smusset som følger med skoene inn. Det gjør renholdet lettere og gulvets levetid lengre. 

Entresystem del 1: Avskrapingssonen

Den første sonen skal fjerne mesteparten av smusset som følger med skoene inn. Soneforsvarets første skanse – avskrapingssonen – plasseres allerede utenfor bygget.

– Hvor stor belastningen blir avhenger blant annet av om entreen er under tak, om det er varme i bakken og om det er belegningsstein eller asfalt utenfor. Entresystemets første del er en grov fotskraperist som får av snø og grus fra sålene. Denne legges gjerne i en brønn, men kan også ettermonteres løst, sier Kristoffer Amundsen hos Duri fagprofil.

Se flere bilder
avskrapingsmatte ute

Foto: Duri fagprofil

START UTE: Den gode entreen starter allerede utenfor bygget. Utenfor døren monteres fotskraperister som skraper av grov skitt, snø og slaps.

Entresystem del 2: Tørkesonen

Midtforsvaret – tørkesonen – er plassert direkte innenfor inngangsdøren. Her fjernes resterende skitt og smuss og brorparten av den fukt som er på skoene.

– I sone to brukes gjerne en kombinasjonsmatte som både skraper av den mindre skitten og samler opp væske. Denne matten ligger som regel nedfelt i en mattebrønn. Brønnene kan ha ulik dybde og bestilles på mål, sier Flobergseter.

Ideelt sett bør man gå minst tre-seks skritt på en slik kombinasjonsmatte med gummiriller eller børster og fuktabsorberende materiale. En karuselldør hjelper til, da går du mange skritt på et konsentrert område og får tråkket av deg mye skitt.

Se flere bilder
teppebrønn støvsuges

Foto: Duri fagprofil

FEI UNDER TEPPET: Er det lagt energi og penger i å lage en fin entré, er det viktig å passe på å gjøre rent under mattene også. Mattene som brukes brønner i sone to kan rulles sammen, vaskes og brønnen støvsuges. 

Entresystem del 3: Tekstilsonen

Det siste skansen – tekstilsonen – består av en høyabsorberende tørkematte som samler opp den fukt som er igjen. Denne sonen bør være så stor at man ikke kan unngå den.

– Den tredje delen av entrésystemet er høyabsorberende tørkematter. For at det skal fungere må de foregående sonene være installert også, ellers kan matten fort bli våt, sier Kristoffer Amundsen.

– Våre undersøkelser viser at hvis du går seks meter på en avtørkingsmatte, fanger den opp 95 prosent av smusset og fukten som ellers skulle ha fulgt med inn i bygget, sier Egil Flobergseter.

Se flere bilder
tørkematte

Foto: Forbo Flooring Systems

FLERE SKRITT: En høyabsorberende matte fanger opp mye av vannet som ellers ville ha blitt med skosålene inn i bygget. 

Teppelegg bygget

Slike avtørkingsmatter brukes gjerne også ved andre sterkt trafikkerte områder som foran resepsjonsdisken, i trappeoppganger eller korridorer. Har bygget heis, kan den med fordel også plasseres der.

– En godt utformet entré med effektive skrape- og tørkesystemer er superviktig. Det koster lite og gir en høy gevinst ved at den bidrar til lavere renholds- og vedlikeholdskostnader, avslutter Kristoffer Amundsen.

Se flere bilder
teppe stopper skitt og smuss

Foto: Forbo Flooring Systems

SPAR RENHOLD: Et riktig utformet inngangsparti senker renholdkostnadene kraftig, fordi skitt, vannsøl, strøsand og salt for isfjerning ikke bringes inn på gulvene. 

Mer informasjon
Les mer
LEDELINJER I ENTRÉGULV

I publike bygninger skal ledefelt eller ledelinjer i gulvet vise besøkende vei til viktige punkter: resepsjon, heis eller trapp. Ledelinjer må være både taktilt opphøyde og visuelt godt synlige. En oppsugingsmatte som er definert i bredden fungerer som ledefelt. Hvis det legges et vegg-til-veggteppe i tørkesonen, stilles det krav til ledelinje i denne. Ledelinjer skal bestå av en eller flere parallelle linjer med minimum 20 millimeter bredde per linje, og en høyde på 3 millimeter +/- 100 millimeter. Ledelinjer skal ha en luminanskontrast på 0,4 til omgivelsene rundt. 

Se flere bilder
luminanskontrast beregning

Foto: ifi.no

LUMINANSKONTRASTEN beregnes slik (der LRV er Light Reflection Value):    

Miljømal med ny butikk
Bransjenytt

Miljømal med ny butikk

25. april markerte Miljømal åpning av ny og større butikk på Etterstad i Oslo. Det var gode tilbud og anledning til å møte både lokale og nasjonale eksperter innen maling og bygningsvern. ...

Økt optimisme i overflatebransjen
Tall og prognoser

Økt optimisme i overflatebransjen

Fargemagasinet har nylig gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge forventningene i overflatebransjen. Resultatene viser en interessant utvikling, spesielt ute i butikkene, (byggevarehus/fargehandel)...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.