Fyllstoffet i homogene belegg endrer egenskapene, ikke kvaliteten

I et homogent vinylbelegg blandes mellom 24 og 74 prosent fyllstoffer inn. Fyllstoffene i homogene belegg er ikke kun der for å «fylle ut» massen, men gir belegget ulike egenskaper.

Av Jan Åge Iversen/Polyflor  |   Oppdatert   |   Publisert

Dele på Pinterest
Se flere bilder
Fyllstoffet i homogene belegg endrer egenskapene, ikke kvaliteten

Foto: Polyflor

Homogene gulvbelegg består av flere komponenter, hvor den største er fyllstoff. Hovedandelen av fyllstoff som blir brukt er kalsiumkarbonat eller kalkstein, som hentes ut fra steinbrudd over hele Europa. Produsenter av vinylgulv henter inn finmalt kalkstein som mikses inn sammen med polymerer og andre tilsetninger for å få frem de egenskapene gulvet skal ha. Andelen fyllstoff varierer fra 24 prosent helt opp til 74 prosent og spiller en viktig og avgjørende rolle for hvordan gulvets kvaliteter oppleves.

Gulvets egenskaper avhenger av mengden fyllstoff som benyttes

Et gulv med lav andel fyllstoff er slitesterkt og har større motstand mot generell slitasje, men er mer utsatt for riper og merker fordi gulvets overflate er mykere. Slik vil også sluttbrukere oppleve gulvet. Gulvleggere opplever et slikt gulv som godt å jobbe med fordi det er mykt og reagerer raskere på varmebehandling slik at det formes lettere.

Et gulv med høyere andel fyllstoff har også stor motstand mot slitasje, men vil i tillegg være bedre rustet mot riper og merker i overflaten fordi gulvets overflate er hardere. Gulvleggere vil oppleve gulvet som litt stivt å jobbe med og at det reagerer senere på varmebehandling ved montering. Sluttbruker vil oppleve slike gulv som solide og med stor motstand mot riper og skader. 

Konklusjonen er at ulik mengde fyllstoff ikke bare handler om variasjon i kvalitet, men i egenskaper.

Er andel fyllstoff en viktig kvalitet for beskrivende ledd?

Arkitekter og entreprenører beskriver noen ganger gulv med lav andel fyllstoff, da oppfatningen er at kvaliteten er høyere her enn i gulv med høy andel fyllstoff. Derimot har en ikke tenkt på konsekvensen dette vil ha for sluttbruker og deres opplevelse av gulvet. Sluttbruker ønsker primært et gulv som tåler mye og holder seg pent over tid. Det er ikke en tydelig korrelasjon mellom lav andel fyllstoff og høy kvalitet når sluttbrukers behov tas med i betraktningen. 

Bærekraft

Kalkstein er en ressurs som finnes i store mengder i jordsmonnet i verden. Med et økt fokus på bærekraft i bransjen er kalkstein en bestanddel med god miljøprofil. Råvaren hentes ofte ut fra nærområdene til produsentene, og gir dermed et lavere fotavtrykk enn om ressursene måtte hentes fra andre kontinenter.

Kalkstein kan brukes i sin naturlige form uten større bearbeiding. I tillegg er gulvbelegget 100 prosent resirkulerbart og kan gjenvinnes utallige ganger uten å miste egenskapene sine. 

Mer Informasjon

LESERINNLEGG

Jan Åge Iversen.JPG

Foto: Robert Walmann/ifi.no

JAN ÅGE IVERSEN, teknisk sjef Polyflor.

Denne artikkel er forfattet av Jan Åge Iversen, teknisk sjef i Polyflor Nordic, og gir uttrykk for skribentens meninger.

Faktaboks om kalkstein:

  • nøytraliserer sur jord
  • får laksen tilbake i elver og vann
  • bidrar til å rense kommunenes drikkevann og avløp
  • er basis for mørtel og sement
  • er tilsats i glass og keramikk
  • stabiliserer usikker grunn
  • er en viktig bestanddel i ditt eget skjelett
LES OGSÅ
SISTE ARTIKLER
Flere artikler
 
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert!

Fargemagasinet har jevnlig nye artikler og en gang i uken sender vi ut nyhetsbrev med våre siste artikler. Registrer deg her for å abonnere på vårt nyhetsbrev.

Obligatorisk felt