FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
Florim-fabrikk-GRØNNE OMGIVELSER-FotoNorfloor-4.jpg

Foto: Florim

Fra ord til handling for en grønnere flisbransje

Klimadata er blitt et konkurransefortrinn. Derfor øker Byggkeramikkforeningen og medlemsbedriftene fokuset på evaluering og rapportering av bærekraftytelsen. – Vi ser at det helt klart er en vilje og en folkeopinion for en mer bærekraftig byggenæring, sier Helge Aasen i Norfloor.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Byggenæringen må bli grønnere, og klimaspørsmålet driver i økende grad både lovverket og markedets etterspørsel. Suksessivt stilles det høyere krav til bruk av produkter med miljødeklarasjoner og åpenhet rundt klimapåvirkning. Rent forretningsmessig vil det være et konkurransefortrinn å kunne gi den informasjonen som etterspørres, og leverandører med orden på miljøtallene har en fordel.

– Markedet vil kreve mer transparens og bedre miljødokumentasjon, sier Jorunn Tharaldsen, administrerende direktør i Norsk Byggkeramikkforening, som er bransjeforeningen for produsenter og leverandører av blant annet keramiske fliser, lim, og støpe- og fugemasser. 

Se flere bilder
blå og lyse marmorfliser i baderom med dusj

Foto: Florim/Norfloor

MILJØTILTAK: Ifølge NBKF installeres det årlig 5 millioner kvadratmeter flis på gulv, vegger og fasader med mer i nybygg og ROT-prosjekter, og keramikkindustrien i Europa jobber med å redusere utslippen av CO2, oppgradere produksjonsanleggene og optimalisere emballasje og transporter.

Statusrapport og veiledning

Tharaldsen har kickstartet i jobben som leder med å sette i gang et ambisiøst bærekraftprosjekt som skal møte markedets stadig økende krav. Prosjektet er innledet med en grundig evaluering av bærekraftytelsen til medlemsorganisasjonene. NBKF har også forpliktet seg til grønnvaskingsplakaten og utarbeidet en veileder for medlemmene for å hjelpe dem til å unngå grønnvasking. Organisasjonen forplikter seg til ærlig og transparent markedsføring for å sikre bransjens integritet.

– Medlemmene ønsket selv å ta ansvar for en grønnere bransje, og det var viktig å finne et felles startpunkt, kartlegge deres egen bæredyktighet og få den dokumentert. Det vil også bli et krav for fremtidige medlemmer, sier Tharaldsen.

Se flere bilder
dame i lys genser

Foto: NBKF

BÆREKRAFTPROSJEKT: – Medlemmene ønsket selv å ta ansvar for en grønnere bransje, og det var viktig å finne et felles startpunkt, kartlegge deres egen bæredyktighet og få den dokumentert. Det vil også bli et krav for fremtidige medlemmer, sier Tharaldsen.

Vil redusere utslipp

Bakgrunnen er innsikten om at bygg- og anleggssektoren på verdensbasis bruker nær 40 prosent av alle tilgjengelige ressurser slik som råstoffer og energitilganger, og står for omtrent 40 prosent av de globale klimagassutslippene. Nye EU-krav om å dokumentere klimapåkjenninger fra nye byggverk, og skjerpede miljøkrav i norske byggeforskrifter – blant annet krav til klimagassregnskap, tilrettelegging for demontering og ombrukskartlegging, er sterkt pådrivende faktorer.

Ifølge NBKF installeres det årlig 5 millioner kvadratmeter flis på gulv, vegger og fasader med mer i nybygg og ROT-prosjekter. I et europeisk perspektiv jobber keramikkindustrien for eksempel med å redusere utslippene av CO2 ved å kutte bruken av fossilt brensel i brennproduksjonen. Oppgradering av produksjonsanlegg fører også til mindre vrakandel og tynnere produkter som er lettere å transportere. 

Se flere bilder
solceller

Foto: Florim

SOLCELLEPANELER gir mye av elektrisiteten som trengs for å drifte ventilasjon, belysning, transportbånd, heiser og annet i fabrikken og ved hovedkontoret hos italienske flisprodusenten Florim. 

Et livstidsvalg

Hos Norfloor, som er en av landet største flisleverandører til både proff og forbruker, er bærekraft et aktuelt tema.

– Det mest bærekraftige med å velge fliser er holdbarheten. Hvis du velger et design og en kvalitet som tåler tidens tann, holder flisen i byggets livsløp. Fliser kan brukes i årtider med et minimum av vedlikehold, sier Helge Aasen, administrerende direktør i Norfloor.

Råstoffene i porcellenato-fliser, som er den vanligste typen i dag, er naturlige: mineraler og naturpigmenter i hovedsak. Selve produksjonsprosessen krever mye energi. Steinen skal knuses og smeltes i ovner som varmer opp til 1 200 ˚C. Flisene poleres, rektifiseres og kalibreres, og til det kreves mye vann. 

Se flere bilder
Mann i blå skjorte

Foto: Robert Walmann/ifi.no

VIL VÆRE GODE: – Florim har et veldig stort fokus på bærekraft og en vilje til å ta en lederrolle i flisbransjen, sier Helge Aasen hos Norfloor.

Vil ta lederrollen

En av de viktigste leverandørene til Norfloor er Florim, med base i Fiorano Modenese i nærheten av Bologna i Italia.

– Fra og med 2023 er alle nye fliskolleksjoner gjort karbonpositive, ved at selskapet har innført en rekke miljøtiltak som reduserer karbonutslippene ved produksjon og transport.  Inntil karbonfangst-teknologien er blitt fullt utviklet, kjøper selskapet utslippskvoter for 10 prosent mer CO2--utslipp enn det LCA-analysen til produktene tilsier. De har også dokumentasjon i form av produktspesifikke EPD-er på alle nye produkter, sier Helge Aasen.

– Florim har et veldig stort fokus på bærekraft og en vilje til å ta en lederrolle i flisbransjen. Ovnene som smelter råstoffene sammen drives med gass. Varmen fra ovnene gjenvinnes og brukes i andre deler av fabrikken. Solceller på taket forsyner anlegget med energi til elektromotorer, transportbånd, lys, ventilasjon, heiser og lifter med mer. Ved fabrikkene i Fiorano og Mordano samles det inn regnvann som kan brukes i produksjonen. Vannet fra produksjonslinjen gikk før rett ut i elven, men nå filtreres og sirkuleres vannet i et lukket system, sier han.

– Italia er best i verden på fliser, og Florim er blant de beste i Italia, og ligger altså i toppen innen bærekraft i flisbransjen world wide. Mapei, som vi jobber med på lim, har også et sterkt fokus på miljø og er på pallen innenfor sine produktgrupper. Så her har vi et godt, bærekraftig tilbud, sier han. 

Se flere bilder
vingård foran en fabrikkbygning

Foto: Florim

GRØNNE OMGIVELSER: For å ha det grønt og fint rundt fabrikken, har Florim kjøpt opp vingårder i tilslutning til anlegget. Florim var den første flisprodusenten i verden som ble sertifisert B Corp-medlem. Dette er en anerkjent sertifisering som ser på ytelse innen blant annet bærekraft, sosialt ansvar for sine ansatte og et ansvar for lokalmiljøet der de opererer. Selskapet forplikter seg til å ta like store hensyn til kunder, arbeidere, leverandører, lokalsamfunn, investorer og miljøet. 

Ombruk etter riving

I et livsløpsperspektiv er også transport- og bruksfasen viktige parametere som kunder og myndigheter stadig vektlegger mer. Her har keramiske fliser flere fordeler, påpeker NBKF i faktabladet «Bærekraftige konstruksjoner med keramiske fliser» fra 2023. Eksempler er at fliser ikke avgir emisjoner til luft, at renholdet er enkelt, og at behovet for vedlikehold, reparasjon, utskifting og oppussing er lite.

– Det er normalt én av to grunner til at man bytter ut en flis: enten er det noe i konstruksjonen bak som krever tiltak, for eksempel membranen i et våtrom, eller så går du lei av det estetiske. Godt design gjør at flisene ikke blir «døgnfluer». Vi har fliser med steinimitasjoner fra 1990-tallet som fortsatt er i produksjon, sier Aasen.

Fliser som likevel må pigges opp, kan sorteres og sendes til et godkjent returselskap der de blant annet omvandles til ballast i veibygging.

– Fliser er jo et naturmateriale – opprinnelig knust stein. Alt vrak i fabrikken brukes om igjen i nye fliser, sier han.

– Vi ser at det helt klart er en vilje og en folkeopinion for en mer bærekraftig byggenæring. At bedre miljøvalg er viktig ser vi på at vi vokser i det norske markedet med Florim, at vi tar andeler til tross for at det koster å produsere bærekraftig, avslutter Helge Aasen.

Se flere bilder
basseng med vann ved fabrikk

Foto: Florim

VANNSIRKULERING: Vannet som brukes for å polere og rektifisere flisene filtreres og gjenbrukes til det samme formålet i et sirkulært system. Også flisrester fra produksjonen og fliser som av en eller annen grunn vrakes, pussestøv og slam fra våtpolering gjenvinnes og føres tilbake i produksjonen av nye fliser. 

Mer informasjon
Les mer
Bærekraftig transport fra Florim
  • Elektriske lastebiler står for mye av transporten internt mellom fabrikken og terminalen.
  • Fliser pakkes ikke til 100 prosent inn i kartong og papp. Det holder med hjørnebeskyttelse.
  • Storformatfliser transporteres i rammer som kan gjenbrukes.
  • Faste transportører som vet hva de transporterer og tar hensyn sørger for lite brekkasje.
  • Siden fabrikken ligger i Europa, er også transportveien forholdsvis kort.
  • All flistransport fra Italia til Norge foregår via jernbane. 

Kilde: Florim/Norfloor

Se flere bilder
lystavle med fakta om solceller

Foto: Florim

OPPLYSNING: Ved innkjørselen til Florim opplyses besøkeren om effektiviteten av solenergianlegget, hvor lenge det har vært i drift og hvor mye CO2-utslipp anlegget har spart atmosfæren for. 

Gode arbeidsforhold sikrer gode hjem
Bransjenytt

Gode arbeidsforhold sikrer gode hjem

Søndag 28. april markeres den internasjonale arbeidsmiljødagen. – Ved å prioritere mennesket gjennom hele prosessen, fra fabrikk til ferdig hjem, med gode arbeidsforhold og trygge produkter,...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.