Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
Forsidebilde_Foto_Gallila Photo-Pixabay.jpg

Foto: Gallila Photo/Pixabay

Forsiktig optimisme i overflatebransjen

Det er lys i enden av tunnelen. Det tror bransjen om 2024, ifølge en spørreundersøkelse og en ringerunde som IFI har gjennomført bland medlemsbedriftene.

ifi.no

ifi.no
Publisert

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Tall og prognoser peker på at overflatebransjen har et utfordrende år i vente, samtidig finnes det lyspunkter og tegn til optimisme. Selv om det er en viss bekymring for den økonomiske situasjonen i Norge, med mange som forventer at den blir dårligere, er det likevel rom for positivitet. En god prosentandel av bedriftene i byggevarehus- og fargehandelsegmentet forventer en forbedring. Det viser en undersøkelse som nettopp er gjennomført blant cirka 100 medlemsbedrifter hos IFI.

De positive tegnene kan være et resultat av økt fokus på hjemmerenoveringer og GDS-prosjekter. Her er det normalt et høyt aktivitetsnivå også i nedgangstider. I lys av dette spurte Fargemagasinet ledere innen overflatebransjen om hvilke utfordringer og positive tegn de ser for det kommende året.

Utfordringene fikk vi ofte kjappe svar på, mens mange måtte tenke litt ekstra for finne lysglimtene. 

Dette spurte vi om:
 1. Hvilke utfordringer forventer dere i 2024?
 2. Hvilke positive tendenser ser dere i 2024?


Torgeir Salvesen, Forbo

Se flere bilder
mann i hvit t-shirt foran beachflagg

Foto: Chera Westman/ifi.no

FORBO representert av Torgeir Salvesen.

 1. Vi må ta markedsandeler for å nå våre mål. Kommunal og offentlig sektor forventes å være relativt stabil, mens privatmarkedet går kraftig ned. Men der er vi ikke sterkt representert. Den største utfordringen er en svak valuta, noe som er vanskelig å få dekket gjennom prisøkninger. Konsernmessig i Europa, og globalt, ser vi at 2024 er det tøffe året vi skal gjennom, så fokus kommer til å ligge på kostnader, marginer og topplinje. Generelt tror vi at ingen produsenter av gulv legger opp til å vokse veldig i 2024.
 2. Vi forventer at prosjektnivået fortsatt er høyt totalt sett. Prosjektene er ujevnt fordelt landet over, og noen deler har ikke så mye aktivitet. Vi har fått høre at sentrale aktører har sendt ut permitteringsvarsel for å kunne permittere ansatte dersom behovet oppstår. Om det blir gjennomført eller ikke får vi se. 

Pål Trudeng, Malorama

Se flere bilder
mann i blå dressjakke

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

MALORAMA representert av Pål Trudeng.

 1. Vi er bekymret for lave og fallende igangsettinger av nye boliger. Kontor- og næringsprosjekter påvirkes også, og går litt ned i volum. Det er relativt høy fart i ROT også for næringsbygg. Man bygger om og vedlikeholder det man har istedenfor å bygge nytt. Prisene går opp, og en vedvarende høy rente kan gjøre at flere utsetter rehabiliteringer.
 2. Vi som er i malingbransjen ser jo at maling selger relativt stabilt uansett konjunktur. Folk vil ta vare på ting, og folk velger å pusse opp likevel. Og hvis du ikke bygger nytt eller flytter, pusser du gjerne opp det du har. Derfor tror jeg at markedet går brukbart.
  Tallene fra Boligprodusentenes forening og andre viser en nedgang i nybygg med 15-20 prosent, og det påvirker også de større håndverksbedriftene, for de fleste har også oppdrag mot private. 

John-Magne Pedersen, Pergo

Se flere bilder
mann i blå dress foran bilder og hvit vegg

Foto: Kristian Owren/ifi.no

PERGO representert av John-Magne Pedersen

 1. For vår del er vi forsiktige optimister. Kanskje fordi vi er på vei å få nye kunder. Det er spennende tider, og markedet kommer til å gå ned.  Den svake svenske og norske kronekursen er også en bekymring. Vi kjøper i Sverige, selger i Norge og produserer i Euro-land. Det er utfordrende.
  Vi tror markedet vil være stabilt, uten prisoppganger. Det blir en tøffere konkurranse på pris, der produsentene kjøper seg volum for å opprettholde nivåene. Fokus for oss ligger på våre kostnader og på å sikre at vi får betalt fra kundene. Press på penger og at store kunder sliter økonomisk ser vi som et økende problem noen steder.
  Parkett er hardt, hardt rammet, og det er det sikkert mange årsaker til. Blant annet at prisene gikk så vanvittig kraftig opp: plutselig +30 prosent. Det var ikke kundene villig til å betale og begynte isteden å se etter andre alternativer. En annen årsak er at laminatene har blitt så bra.

 2. Vi avslutter dette året veldig bra på prosjekt, og det holder seg stabilt i starten av 2024. Mot slutten av året vil det se lysere ut. Det er positivt at råvareprisene har gått ned. Nå har vi kontroll på kostnadsnivåene og vet hva varene vil koste. Prisen på råvarer har ikke plutselig gått opp med ti prosent fra en dag til neste. Det er også blitt noenlunde kontroll over energiprisene, men vi er nesten selvforsørgende på energi, så det har ikke så stor innvirkning på oss.
  Privatmarkedet bruker fortsatt penger på bolig. Mange ser det som sparing til pensjon når de pusser opp og vedlikeholder hus og hytte.  

Rune Bjørnstad, Polyflor

Se flere bilder
mann i dress

Foto: Emma Wold/ifi.no

POLYFLOR representert av Rune Bjørnstad.

 1. De største utfordringene for oss er reduksjon i byggeprosjekter og utsettelse av byggeprosjekter, så det blir færre kvadratmeter å sloss om for bransjen. Boligbygging er ikke så farlig for oss, for vi er mer på business-siden. Men vi er jo spent på offentlig forbruk, hva gjør de?
  En annen utfordring er kunder som permitterer ansatte. Det gjelder først og fremst kunder som driver med store prosjekter. Så tenker man jo konsekvenser av det, kan alle betale regningene sine? Det kan komme utfordringer i forhold til det, og vi kan stå i fare for å tape penger.

 2. Fokus på ombruk synes vi er spennende, for vi har ombruksprodukter. Og når for eksempel Statsbygg sier at mer ombruk inn i byggene er en strategi for dem, gir det oss en mulighet til å selge litt bedre og litt dyrere produkter, noe som er bedre for miljøet.
  Og så tror jeg at det skjerper alle at det blir litt vanskelige tider, da jobber du enda bedre. Skal man vinne kampen der ute, må man gjøre litt bedre jobb enn alle de andre. Så positiviteten i det er å få fokus.

Frank Olsen, Rørkjøp

Se flere bilder
smilende mann med telefon i hånden

Foto: Rørkjøp

RØRKJØP representert av Frank Olsen.

 1. Aktivitetsnivået vil gå ned, og det blir mindre jobber tilgjengelige. Det er mindre penger i omløp enn man ønsker. Dette er en konsekvens av den norske økonomien, der mange har mindre penger og sitter på gjerdet. Ting har blitt dyrere, og mange må være mer nøysomme. Vi må tilpasse kjedens og medlemmenes aktivtetsnivå til dette. Vi er heldige som har mange små og middelstore bedrifter, og fortsatt god aktivitet innen service. Veldig mange sitter på gjerdet, og mange planlagte prosjekter står nok litt på vent. Investeringsviljen følger norsk økonomi.

 2. Her må vi velge å se lyst på det faktum at en tøffere konkurranse fører til en opprydding i bransjen. Det er når det blir tøffere tider som de gode bedriftene står igjen. Noen vil falle fra. De som står igjen kommer sterkere ut av dette. De flinkeste har tenkt på at ting kan gå galt, satt av en buffer og gjort opp en plan. De overlever fint gjennom vanskelige tider.  Innimellom skjer en naturlig opprydding der man får bort en del av dem som kanskje ikke bør være i det markedet: de useriøse og ikke like så flinke.

Stig Arild Lunde, Bostik

Se flere bilder
Mann ved havet

Foto: Iver Valkvæ/ifi.no

BOSTIK representert av Stig Arild Lunde.

 1. Den største utfordringen vil være den generelle nedgangen i bransjen. Lite oppstart med nye prosjekter vil være en utfordring. På lik linje med malingsbransjen er ikke vi like utsatt, og vi klarer oss godt selv uten større prosjekter. Valutaen er en utfordring for oss, euro og danske kroner er det vi handler med, og i og med at den norske kronen er svak så byr det på utfordringer. Vi håper at verdien på den norske kronen snur og at det blir bedre tider. Jeg tror at det meste ordner seg til slutt. Det er litt skummelt med så mange konkurser, men kanskje må det til?

 2. Vi tror at vi vil gjøre det bra i 2024. Vi har fått mange nye kjedebutikker og kjedeavtaler. Fokuset blir på å bygge relasjoner og nettverk som gjør at vi er rigget til når det forhåpentligvis snur, så vårt mål er å være klar med flere butikker og forhandlere. Vi velger å fokusere på det positive, og være skikkelig rigget til den dagen det snur.

Fredrik Aanstad, Orkla

Se flere bilder
mann med hus i bakgrunnen

Foto: Iver Valkvæ/ifi.no

ORKLA HOUSE CARE representert av Fredrik Aanstad.

 1. Utfordringene for oss er at vi er avhengige av dem vi leverer varer til. De har mindre ordrebøker en tidligere, og vi får ikke levert på samme nivå som tidligere. Det blir også stadig færre nybygg, og vi får ikke levert produktene våre til prosjekter som ikke blir satt i gang. Vi ser at det er en liten nedkjøling i markedet; selskaper sitter mer på pengene og er tilbakeholdne på forbruket. Det er nedgang i både detaljhandelen og nybygg. 

 2. Det er ikke alltid like lett å se det positive i en slik tid, men vi kommer med nye og bedre produkter med tanke på bærekraft. Verden stopper ikke opp selv om det er mye elendighet der ute, og det kommer alltid nye innovasjoner og muligheter. Prognosesenteret varsler fortsatt en vekst i ROT-markedet, selv om det står stille på nybygg. Vi ser at voksne folk med mindre gjeld fortsatt pusser opp, og de som pusser opp har penger. Det er lys i enden av tunnelen, man må bare holde ut. Det er også en utfordring at kronen er lav, men alle prognoser og eksperter sier den vil løfte seg. Det samme sier den tyske bank, så vi får stole på dem!

Arne-Johnny Tveraabak, Sika

Se flere bilder
mann i blå pikettrøje

Foto: Robert Walmann/ifi.no

SIKA representert av Arne-Johnny Tveraabak.

 1. Utfordringene er at i de fleste andre områder utenom ROT-markedet blir det ikke noen særlig økning eller vekst. Når vi er i en situasjon som nå, og markedet har vært svakere over en lenger tid, så vil det også ta tid å bygge det opp igjen og komme tilbake til normalen. Grunnet nedbemanning mange steder vil folk ha funnet nye jobber. Så det tar tid å bygge opp igjen bransjen. Vi ser også at hyttemarkedet har fått en knekk, og det vil kanskje aldri komme tilbake til der det var. Vi driver med tilsatsmidler til betong og nybygg, og det er vanskelig akkurat nå. Jeg tror at første og andre kvartal i 2024 vil være tøft, men det vil bli bedre tider i den siste halvdelen av året for deler av markedet. 

 2. Det er utfordrende å komme med noe generelt positivt for neste år, for vi tror det vil bli et tøft år. En ting som er positivt er at stort sett holder ROT-markedet stand, og kommunale og statlige myndigheter setter i gang litt byggeaktivitet. Jeg tror folk fortsatt vil gjøre ting selv og pusse opp, men kanskje litt mindre og rimeligere. 

Jacob Krefting, Krefting & Co

Se flere bilder
sort hvitt bilde av yngre mann

Foto: Krefting

KREFTING & Co representert av Jacob Krefting.

 1. Jeg tror våre største utfordringer i 2024 vil være at mange av kundene våre vil slite med lavere salg og en nedgang i omsetninger. I utfordrende tider er det lett å se seg litt blind på hva man ikke får til og glemmer å se på hva man kan få til og hvilke mulighetsrom som finnes. Bransjen går inn i en tøffere tid, noe vi allerede opplever, og det vil det nok vedvare også i 2024. Butikkmassen vil kunne få seg en trøkk, noe vi håper ikke skjer, men det kan skje.

 2. Vi har en god del DIY-produkter i vårt sortiment som er forbrukerrettet. Vi ser at selv i utfordrende tider så blir mange større prosjekter satt på vent, men folk setter fortsatt i gang med litt mindre prosjekter. Selv om folk er i sparemodus så er det viktig å ta vare på det man har og det man eier. Vi har mange produkter for vedlikehold, og mye å bidra med til markedet.

Rolf Gjøen, Gjøco

Se flere bilder
mann mot havet

Foto: Chera Westman/ifi.no

GJØCO representert av Rolf Gjøen.

 1. Utfordringen for oss er jo kronekursen. Det er på grunn av at vi kjøper alle råvarene i euro og selger i norske kroner. Så det har kostet oss dyrt i 2023 og kommer til å koste oss i 2024 også. Ellers er alltid utfordring nummer to som malingprodusent at det må være fint vær i mai og juni. Hvis det ikke er fint vær de to månedene så sliter vi. Men det er «copy paste» hvert år.

 2. Det er mange som tror at markedet fortsatt går nedover, men vi har ikke merket noe til det ennå. I dårlige tider så tar folk bedre vare på tingene sine og pusser opp i stedet for å kaste, og da trenger folk maling. I gode tider pusser folk opp kjøkkenet istedenfor å bare male. Vi er positive og optimister for 2024. 

Jannicke Sveen, Intag

Se flere bilder
dame med blått skjerf

Foto: Robert Walmann/ifi.no

INTAG representert av Jannicke Sveen.

 1. Den største utfordringen er mangelen i boligbygging og bygging og utvikling av nye prosjekter. Det vil påvirke hvor mye av våre produkter som vil brukes i markedet. Vi leverer jo både til privat gjennom forhandler og prosjektmarkedet med hotell og kontorer for eksempel, og hvis det går dårligere med noen så vil jo budsjetter for oppussing og utvikling av nye lokaler bli satt på vent. 

 2. For oss så er det en klar økning i bruk av gardiner. Jeg synes også at det er generelt større etterspørsel etter gardiner, og veldig mange av våre kunder ser at det kan være en god idé å gå opp i kvalitet når de selger inn til sine sluttkunder igjen.
  Det er også en trend der vi ser at bruken av tepper øker, og vi forventer at flere kjøper tepper når de pusser opp. Både avpassede og vegg-til-vegg. Det er en økning i måten teppene blir brukt på, og vegg-til-vegg er særlig populært til soverom, gang og trapper. I stua er det fortsatt avpassede tepper som gjelder.

Stein Hesstvedt, Malermestrenes Landsforbund (MLF)

Se flere bilder
mann foran døråpning

Foto: Robert Walmann/ifi.no

MLF representert av Stein Hesstvedt. 

 1. Ja, det er jo et stort spørsmål, men det vi får tilbakemeldinger om er prosjektmarkedet som stopper mer opp. Det som er i gang blir levert ferdig, men det er lite nytt som kommer. Vi ser imidlertid at selve ROT-biten er fortsatt bra, men vi er usikre på 2024. Vi er langt ute i næringsprosessen, så det vil slå hardere ut for de utførende i bransjen. Så går det litt på dette med økonomi og rentehevinger, og der stopper det helt opp i privatmarkedet. Utfordringene der er økonomi og de tiltakene som ikke blir igangsatt som tidligere.

 2. Det vi ser er at det er veldig store regionale forskjeller. Hvis vi ser på enkelte områder, som for eksempel Midt-Norge og Vestlandet, så har de mye å gjøre og mangler fagfolk. De trenger faktisk flere for å fullføre prosjektene.
  Ellers ser vi at når prosjektmarkedet stagnerer, så går vanlig vedlikehold videre. Hvis vi ser litt på medlemskategoriene våre, så det de små og mellomstore bedriftene som har god drift. 

Nina Cathrine Pettersen, Storeys

Se flere bilder
Dame med briller

Foto: Storeys

STOREYS representert av Nina Pettersen. 

 1. Vi ser for oss at 2024 blir et uforutsigbart år som vil kreve at vi må være enda raskere på å ta beslutninger. Våre leverandører i Europa opplever krevende tider siden de selger til et stort marked med ulike utfordringer, og vi må derfor jobbe spesielt nært for å få frem våre ønsker og krav. Hvis våre kunder får store problemer så blir det vanskelig.
  Det blir heller ikke bygget like mye nybygg, men for oss er dette ikke så krevende siden vi ikke er direkte involvert med store volumer. Dekortapeter kommer blant annet ofte inn på et senere tidspunkt, men, når det er krevende for mange samarbeidspartnere og kunder så vil det uansett være merkbart.

 2. Tapet er moro. Folk ønsker fremdeles å pusse opp, og tapet er noe en del folk bryr seg om. Vi tror at denne trenden nå er oppadgående ut fra det vi har opplevd dette året. Tapeter er ofte litt motsyklisk, og det er ingen stor investering å kjøpe noen ruller som man i større grad igjen setter opp selv. Man får mye fornyelse av rommet til en god pris.
  I tillegg er renoveringsduker og Roll-on-Wall økende, og vi ser at folk investerer i denne type produkter som gjør jobben.         
To vinnende design i ett
Produktaktuelt

To vinnende design i ett

Sjoa er en ny ullserie som forener to av våre mest populære teppeserier de siste ti årene. Teppene er håndvevd i myk og varm ull, og kommer i tre tidsriktige meleringer; marmor,...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.