FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
Se flere bilder
IMG_0451.jpg

Foto: Mette L'orange

Fargeteorienes begrensninger og muligheter i arkitekturen

Veiledere for fargesetting av arkitektur er blitt satt på dagsordenen mange steder i landet, nå sist både i Åndalsnes og Ålesund for å starte bakerst i alfabetet. Det beste ved slike veiledere er at de kan bidra til er å etablere en forståelse for fargenes kompleksitet, for analyse og kontekst. For mindre områder vil man i tillegg etablere konkrete fargepaletter basert på de nevnte parametere inkludert historiske referanser osv.

Mette L'orange

Mette L'orange
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
IFI annons

Uansett om man får velge fra et antall fargekoder eller skal navigere selv, er det viktig å huske at  fargen aldri er alene. En fasadefarge spiller sammen med naboenes kulører, med omgivelsens vegetasjon eller med andre elementer. En god dynamikk mellom ulike farger og materialer i arkitekturen, er det som fører til berikelse av vårt fysiske miljø.

Ny tilnærming til fargesetting

Kan man i slike spørsmål støtte seg på fargeteori og regler for harmonisk fargekomposisjon?

For hundre år siden ville man nok sagt ja, men i dag er skepsisen til rigide regler for fargeharmoni stor i fagmiljøene. Vi som er i kontakt med undervisning ser også at alt som betegnes som fargeteori fra opplysningstiden og fram til nå, gradvis skyves ut i periferien til fordel for en mer intuitiv og fri tilnærming til fargesetting. Dette gjelder både i kunst, arkitektur og design. Holdningen er at rigide ideer om fargesamspill begrenser utfoldelsen.

Det jeg er redd for er at man ved å avvise all form for teori «kaster barnet ut med badevannet». 

Det er vanskelig å improvisere fritt på en overbevisende måte uten noen form for kunnskap om de objektive lovmessigheter som utgjør fargens natur. Her ser jeg for meg mye hjelpeløse fakter og en vilkårlighet som vi har sett altfor for mye av langs gater og i boligområder.

Det viktige blir derfor å peke på den kunnskap som er basert på interaksjon og opplevelse av farge, og ikke den som er basert på «formale konstruksjoner».

Lær å se

Når det gjelder fargenes samspill, refereres det ofte til pedagogen Josef Albers (1888–1976). Hans ikoniske verk «Interaction of Color» ble utviklet i samarbeid med studenter ved Yale-universitetet i løpet av 1950-åra og har vært det viktigste bidraget til fargeundervisning og praksis fram til nå.

Verket er fortsatt like aktuelt fordi det baserer seg på øvelser og erfaring med å se og forstå fargenes foranderlighet og relative virkning.

I motsetning til sin tidligere lærer og kollega ved Bauhaus, Johannes Itten, og mange samtidige teoretikere, hadde Albers en dyp mistillit til formelle regler for fargekombinasjoner, hovedsakelig fordi de ikke tok for seg det relasjonelle og situasjonelle. Han hevdet da, som mange gjør i dag, at «mekaniske  fargesystemer» ikke er fleksible nok til å forutse eller beregne de mangfoldige endringsfaktorene som kan oppstå. Her baserer han mye av sin kunnskap på kjemikeren Michel Chevreul (1786-1889) som lanserte «lovene for simultankontrast», det vil si formuleringer om hvordan fargene endrer seg når de kommer i kontekst, mot ulike bakgrunner osv.

Aktuelt i arkitekturen? Ja!

Se flere bilder
Studenter ved KMD Bergen

Foto: Mette L'orange

FARGESTUDIER: Josef Albers utviklet «Interaction of Color » i samarbeid med studenter ved Yale-universitetet i 1950-åra, og verket er fortsatt like aktuelt i fargeundervisningen. Her er det designstudenter KMD Bergen som har gjort øvelser for å forstå fargenes foranderlighet og realtive virkning.

Farger er som vinden

Josef Albers mente at det å skape gode fargesammensetninger krever årvåkenhet, fleksibilitet og taktiske ferdigheter. Han satte spørsmålstegn ved begrepet «fargeharmoni» og faktisk fremmet han «disharmoni» som like interessant. Han refererte blant annet til dissonans i musikken. Enhver kunstner vil vel si seg enig i dette, og det samme gjelder de fleste samtids designere og arkitekter.

Som pedagog utviklet han helt spesielle øvelser for å studere fargenes foranderlighet i ulike sammenhenger, blant annet for å kunne bedømme valørtrinn og metningsgrader, skape gode kontraster, forskyve fargene bevisst mot ulike bakgrunner osv. En viktig øvelse som er aktuell i forbindelse med arkitektur er å å justere proporsjonene i en fargekomposisjon for å endre utrykkets karakter. 

Som han uttrykte det: «Komposisjonsstudier lærer oss at enhver farge kan settes sammen med hvilken som helst annen farge, forutsatt at mengdeforholdet er riktig».

Farger forankret i visuell opplevelse

En annen pedagog som hadde samme tilnærming, var sveitseren Aemilius Müller (1901-1989).

Müllers tilnærming til farger var, akkurat som Albers´: mindre basert på teori og i stedet forankret i visuell opplevelse. Han forbedret William Ostwalds (1853-1932) rigide fargesystem ved å omorganisere det slik at man valgte farger ut fra visuelle kriterier snarere enn ut fra strenge lovmessigheter.

Han oppdaget og lanserte fenomenet fargeinversjon (kombinasjon av farger med inverterte lysnivåer). Målet hans var fargekunnskap for alle, og han jobbet med å gi skolebarn et lite fargeatlas som inneholdt flyttbare fargeprøver slik at de kunne leke seg og trene opp fargefølsomhet. Noe for vårt skoleverk?

Dette er bare to av flere fargeteoretikere som er svært viktig å sette seg inn i når man skal jobbe med farger, uansett fagområde. De er selvsagt ikke helt frie for normative synspunkter, men vi kan betrakte dem som didaktikere som ønsket å formidle fargekunnskap ut fra direkte visuell erfaring. Deres pedagogikk må ikke mistes av syne når nå alle skal male sine hus til våren, eller skape spennende  fargematerialiteter.

Jeg ville nå slengt på Johannes Ittens (1888-1967) kontrastbegreper i tillegg (se faktaboks), men hans harmoniregler tror jeg vi legger til side.

Så spør du kanskje, finnes det ikke noen kvinnelige fargeteoretikere vi kan studere? Jo, og det er stoff for en helt egen kommentar.

Se flere bilder
Test av fargeprøver på husfasade

Foto: Mette L'orange

SAMSPILL: Uansett om man får velge fra et antall fargekoder eller skal navigere selv, er det viktig å huske at fargen aldri er alene. En fasadefarge spiller enten sammen med naboenes kulører, mot omgivelsens vegetasjon eller mot andre elementer.  

Ittens fargekontraster

Ittens 7 fargekontraster har stor relevans i arkitekturen. Se mer om kvantitetskontrast, kvalitetskontrast, simultankontrast, komplementaærkontraster, kulde- og varmekontraster, lyshetskontraster, egenkontrast

Les mer

Mette L'orange: Billedkunstner og sivilarkitekt. 

Mette L'orange er tidligere professor i farge ved Kunsthøgskolen i Oslo og Universitetet i Bergen. Arbeider også med maleri, fargeplaner og er fagforfatter. Sitter i en ekspertgruppe som utarbeider fargeveilder for Oslo kommune. Forfatter av boken: Farger i arkitekturen - byen, stedet, gata. Styreleder i Forum Farge.

Hun er fast kommentator i Fargemagasinet. 

Se flere bilder
Mette L'orange

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

METTE L'ORANGE: Billedkunstner og sivilarkitekt. Professor i farge ved Kunsthøgskolen i Oslo og Kunst og designhøgskolen i Bergen. Arbeider også med maleri, utsmykking og romlige installasjoner, fokus på farger i to og tre dimensjoner.

Tømrer selger listverk
Nytt om navn

Tømrer selger listverk

I starten av august startet Øyvind Rygh som salgsansvarlig for region Vest-, Nord- og Midt-Norge i Deco Systems. Rygh har fagbrev som tømrer og har en lang yrkeskarriere innenfor...

Fra Innedagen til Inneuken
Bransjenytt

Fra Innedagen til Inneuken

For andre år på rad arrangerer IFI - Informasjonskontoret for farge og interiør Innedagen – som nå er utvidet til Inneuken. Under Inneuken blir det høy aktivitet med filming og innholdsproduksjon...

Storeys kjøper Fantasi Interiør
Bransjenytt

Storeys kjøper Fantasi Interiør

Refurbia Group AS, som eier Storeys, har inngått avtale om oppkjøp av Fantasi Interiør AS. Ønsket er å bygge videre på det gode arbeidet som allerede er gjort, ved å kombinere erfaring,...

Annonse
NCS annons
Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.