IFI

Eventyret fortsetter ikke for alltid!

– Sunnheten i detaljhandelen er bedre enn noensinne. Jeg håper at dere har klart å forvalte dette klokt, for vi kommer ikke til å se det samme fremover, sier Reidar Mueller når han presenterer analyser av helt ferske tall fra butikk-, nett- og engroshandel.

Av Chera Westman/ifi.no  |   Oppdatert   |   Publisert

Dele på Pinterest
Se flere bilder
Eventyret fortsetter ikke for alltid!

Foto: Robert Walmann/ifi.no

– Norsk detaljfaghandel har aldri tjent så mye penger som i 2020. Det er morsomt å analysere tall når det er så gode tall som dette, sier Reidar Mueller fra analyseselskapet Varde Hartmark – et av de faste innslagene under IFIs årskonferanse 2021.

Denne gang baserer han seg på purferske tall – de siste uttrekkene ble laget bare dager før samlingen.

Dele på Pinterest Reidar Mueller-FotoRobertWalmannIFIno-1.jpg

Foto: Robert Walmann/ifi.no

GODE TALL: – Sunnheten i detaljhandelen er bedre enn noensinne. 58 prosent presterer tilfredsstillende. Jeg håper at dere har klart å forvalte dette klokt, for vi kommer ikke til å se det samme fremover!

Majoriteten gjør det bra

– Etter et omsetningsmessig eventyrlig 2020 og 1. kvartal i 2021, har veksten flatet ut eller gått ned. Norsk netthandel har kun hatt en vekst på 1,3 prosent. De siste månedene har det vært negativ vekst i faghandelen. Netthandelen begynner etter hvert å bli ganske anselig, med en vekst på nesten 40 prosent hittil i år. Jeg spår dog at den kommer til å gå ned til +20 før året er over, sier Reidar Mueller.

– Sunnheten i detaljhandelen er bedre enn noensinne. 58 prosent presterer tilfredsstillende. Jeg håper at dere har klart å forvalte dette klokt, for vi kommer ikke til å se det samme fremover!

Dele på Pinterest Reidar Mueller-FotoRobertWalmannIFIno-2.jpg

Foto: Robert Walmann/ifi.no

MERKEVARE GIR SUKSESS: Ifølge Reidar Mueller forventes på 3-5 års sikt en stabilisering av etterspørsel, mer tjenestebehov, digitalisering og miljøfokus. – Sterke merkevarer har større forutsetninger for å lykkes, sier han.

Mer på nett

Samtidig er salgskanalene i endring. Den fysiske butikken er en ekstremt viktig salgskanal, men butikkandelen av totalkjøpene går ned. Mange kunder oppfatter det som bekvemt å bestille på nett, og å hente i butikk.

– Verdien på netthandelen totalt anslås til 84,4 milliarder kroner for 2020, hvorav 35,5 milliarder utgjøres av netthandel fra norske nettbutikker. Bygg- og interiørbransjen er en umoden bransje og representerer et potensial og en ekstremt spennende mulighet, sier han.

Bekvemmelighet og mulighet for å sammenligne priser er de viktigste grunnene til at forbrukere handler på nett. Samtidig har andelen faghandelskjeder med nettbutikk økt betraktelig de siste årene.

Dele på Pinterest Reidar Mueller

Foto: Chera Westman/ifi.no

TJENER PENGER: – Norsk detaljfaghandel har aldri tjent så mye penger som i 2020. Det er morsomt å analysere tall når det er så gode tall som dette, sier Reidar Mueller fra analyseselskapet Varde Hartmark – et av de faste innslagene under IFIs årskonferanse.

Mer Informasjon

Vekstvinnere innen detaljister og kjedekonsept:

 • Coop Obs Bygg
 • Fargerike
 • Maxbo
 • Malorama/MalProff
 • Mestergruppen

Hva kjennetegner en vinner?

 • markedsføring
 • vareutvalg
 • pris
 • fokus på privatmarkedet
 • aggressivitet
 • posisjonering
 • tilgjengelighet

Utfordringer:

Klima og ressurser: Ha et bevisst forhold til hvordan du skal innfri sisteleddets forventninger.

Teknologi: Ta i bruk effektive og moderne måter å kommunisere og selge på. Det kommer til å bli helt kritisk å ligge langt femme her.

Demografi: Vi blir stadig flere eldre, og de eldres preferanser skiller seg veldig fra de yngre og urbane sine preferanser.

Globalt maktskifte: Vi må forholde oss til økt globalisering når det kommer til både trender og spillere. Dette vil påvirke handlemønster og handlingsrom.

Individualisering: Egoet er mer fremtredende enn tidligere. Vi ønsker frihet til å velge, gjøre det som jeg vil og ha det som jeg vil ha det.

Urbanisering: Ifølge SSB har en netto utflytting fra Oslo aldri skjedd. Tilflytting til store byer er et faktum.

Innovasjon: Et av de viktigste konkurranseområdene. Må vektlegge og jobbe systematisk med å skape nye behov, gi bedre marginer og bedre topplinje.

LES OGSÅ
SISTE ARTIKLER
Flere artikler