Annonse
Gerflor annons
Gerflor annons

EU-penger til forskning om skolearkitektur og pedagogikk

Oslo kommune og Norconsult får EU-penger til forskning om skolearkitektur og pedagogikk. Gjennom innovasjonsprosjektet MOBILE, skal seks organisasjoner i tre land samarbeide om nye innovative læringsmiljøer.

Av Chera Westman/ifi.no  |   Oppdatert   |   Publisert

Dele på Pinterest
Se flere bilder
EU-penger til forskning om skolearkitektur og pedagogikk

Foto:

Norconsults avdeling for skoleplanlegging er tildelt midler fra EUs Erasmus+ -program til innovasjonsprosjektet MOBILE – Mobility in Learning Environments. MOBILE-prosjektet er et felles prosjekt mellom seks deltakende organisasjoner i tre land. Fra Norge deltar Norconsult sammen med Oslo kommune, som er landets største skoleeier.

Ny skolearkitektur

Prosjektet skal bidra til utviklingen av en verktøykasse som gjør det mulig å ta i bruk læringsarealer på nye og mer tilpassede måter, og å utvikle de fysiske arealene slik at de støtter ulike læringsstrategier hos elever og lærere, skriver Norconsult i en pressemelding.

Kort fortalt innebærer det at den lange tradisjonen for skoledesign med tradisjonelle korridorskoler må vike plass for en global tendens der skoler utformes som innovative læringsmiljøer (ILE). Samtidig øker kravene til undervisning og læring, noe som gir et behov for økt bevissthet om forholdet mellom pedagogikk og arkitektur.

– I skjæringsfeltet mellom pedagogikk og arkitektur ligger det et stort potensial for å tilrettelegge for undervisning og læring i innovative, fysiske læringsmiljøer, forteller skoleplanlegger Siv Stavem i Norconsult i pressemeldingen.

– MOBILE-prosjektet skal bidra til økt bevissthet om bruk av innovative læringsmiljøer, og skal styrke kompetansen knyttet til bruk av slike læringsmiljøer hos lærere og pedagogiske ansatte.

Dele på Pinterest læringsmiljø og pedagogikk

Foto: Norconsult

MILJØ FOR LÆRING: De tradisjonelle korridor- og klasseromsskolene blir i større grad erstattet av andre former for rom for læring. 

Ulike læringsrom

MOBILE-prosjektet vil gjennom samarbeid, diskusjon og samhandling utvikle verktøy som vil støtte lærere til å engasjere seg mer effektivt i bruk av innovative læringsmiljøer. Gjennom prosjektet ønsker forskerne å rette oppmerksomhet mot mangfoldet av læringsrom og mot koblingen mellom læringsrom og pedagogikk. Foruten å gi ny innsikt, vil prosjektet resultere i praktiske verktøy som er unike for hver partner, og som vil utvide deres individuelle kjernekompetanse.

Les også

Nordre Ål skole

Dele på Pinterest utvikle læringsrom

Foto: Norconsult

NYE VERKTØY: Prosjektet skal bidra til utviklingen av en verktøykasse som gjør det mulig å ta i bruk læringsarealer på nye og mer tilpassede måter, og å utvikle de fysiske arealene slik at de støtter ulike læringsstrategier hos elever og lærere        

Prosjektet skal resultere i følgende:

  1. Evaluering av bygninger i bruk: En pedagogisk basert veileder for romlig/ funksjonell evaluering av innovative læringsmiljøer (pedagogisk post occupancy-evaluering).
  2. Workshops for lærerutdanningssentre innen bruk av fysisk læringsmiljø.
  3. Indeks over innovative læringsmiljøer. Et autodidaktisk verktøy som hjelper lærerteamene med selv å forbedre den romlige bruken av eget læringsmiljø.

Prosjektet en del av EUs satsing på strategiske partnerskap, og gjennomføres i samarbeid med Oslo kommune og kollegaer i Tyskland og Nederland. Total tildeling fra EU til prosjektet er 270 000 euro.

SISTE ARTIKLER
Flere artikler