FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
1-ProffMalt-ALLE FARGER-FotoRingAlm.jpg

Foto: RingAlm

Et trygt alternativ – fabrikkmalt kledning er branngodkjent

All kledning som i løpet av de siste årene er malt på fabrikk med et malingsystem fra Teknos, oppfyller kravene til brann i klasse D. Det viser nye, uavhengige tester som produsenten har fått utført.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De malingsystemer for industriell påføring som Teknos leverer til trevareindustrien, oppfyller nødvendige brannkrav. Det kommer frem siden et uavhengig testinstitutt har undersøkt brannegenskaper til Teknos malingsystemer for fabrikkbehandlet kledning, og gjennom tester vist at de er brannteknisk klassifisert i brannklasse D-s2,d0 for anvendelse på ubehandlet og CU-impregnert tre i gran og furu.

– Vi kan nå vise at våre systemer ikke bidrar til en brann mer enn det ubehandlet kledning gjør, sier Roar Kopperud, teknisk sjef hos Teknos Norge.

Se flere bilder
Roar Kopperud

Foto: Teknos

GODKJENT:  –  Alle de malingsystemer vi har levert til trevareindustrien de siste årene er innenfor regelverket, sier Roar Kopperud hos Teknos.

Riktig ytelseserklæring

Systemene som er testet omfatter produkter for grunnet kledning, grunnet og malt kledning og ferdig malt kledning. Enkelte av disse fabrikkmalte produktene har henholdsvis 5 eller 10 års holdbarhetsgaranti. Alle trevarefabrikker som bruker disse systemene, har nå grunnlag for å utstede ytelseserklæring i henhold til System 3 i NS-EN 14915.

De uavhengige testene er utført av det sertifiserte instituttet MeKA – Forest and Wood Product Research and Development Institute Ltd – og er gjennomført i henhold til de parametere som kreves i produktstandarden NS-EN 14915, teststandarden EN 13823, EN ISO 11925 og klassifiseringsstandarden NS-EN 13501-1. 

Se flere bilder
fabrikkmalt kledning

Foto: RingAlm

BESTOD TESTEN: Ved Direktoratet for byggkvalitet sin testing av brannhemmende trekledninger, bestod fire produkter fra to ulike trevareprodusenter testen – hvorav tre var behandlet med malingsystemer fra Teknos; FR Facade option 1 og 3 samt Trekledning brannmalt med Teknosafe 2407 FR. Nå viser uavhengig testing at også Teknos system for industriell overflatebehandling av kledning uten brannhemmende egenskaper, lever opp til kravene som blir stilt til denne produktgruppen; brannklasse D. 

Godkjente produkter på markedet

Behovet for å teste produktenes egenskaper, oppstod etter at et dokumenttilsyn utført av Direktoratet for byggkvalitet, avslørte at to av seks testede fabrikkbehandlete kledningsprodukter var feil deklarert i forhold til egenskaper ved brannpåvirkning. Ved tilsynet var kledning malt med Teknosmaling blant de produkter som faktisk ble godkjent.

– Resultatet viser at det ikke er behov for å endre på reglene rundt brannklassifisering av kledningsprodukter. I motsetning til hva mange i bransjen tror, finnes det industrielle systemer som oppfyller kravene – også fabrikkmalt kledning med ti års holdbarhetsgaranti. Alle de malingsystemer vi har levert til trevareindustrien de siste årene er innenfor regelverket, sier Roar Kopperud.

Se flere bilder
fabrikkmalt rød kledning

Foto: RingAlm

GARANTERT RESULTAT: Kledning som, under kontrollerte former i en trevarefabrikk, påføres grunning, grunning og ett toppstrøk eller grunning og to toppstrøk i et system fra Teknos Norge, oppfyller brannklasse D-s2,d0 viser tester utført av et uavhengig, sertifisert testinstitutt. – Alle våre samarbeidspartnere har nå grunnlag for å utstede ytelseserklæring i henhold til System 3 i NS-EN 14915, sier Roar Kopperud, teknisk sjef hos Teknos Norge. 

Endret reglene

Likevel har regjeringen nå gjort lettelser i kravene på dokumentasjon av brannegenskaper for kledningsprodukter. Regelendringen innebærer at royalbehandlet kledning ikke lenger må oppfylle minstekravet i forskriften om dokumentasjon av byggevarer (DOK) for å kunne brukes i bygg som omfattes av byggeteknisk forskrift, TEK17.

Dette gjelder dog kun under forutsetning at det kan vises til gjennomførte kompenserende tiltak, eller at en analyse viser at brannkravene i TEK-17 ellers er oppfylt.

– Både myndigheter, produsenter og utbyggere er opptatt av å finne løsninger uten å gå på kompromiss med sikkerheten. Alle bygg må oppfylle en rekke krav til brannsikkerhet, det endrer vi ikke på, sa statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding som i forbindelse med forskriftsendringen. 

Mer informasjon
Les mer
Bakgrunn

Etter en regelpresisering i 2013 i den harmoniserte standarden EN 14915 som gjelder for ubehandlet tre, må overflatebehandlet kledning branntestes for å dokumentere at kledningen fortsatt oppfyller minimum brannklasse D. Alle byggevarer som benyttes i byggverk som omfattes av teknisk forskrift (TEK), skal ha en Ytelseserklæring som dokumenter produktets egenskaper innen ulike områder. Brannklasse D er den klassen som helt ubehandlet treverk har. 

Miljømal med ny butikk
Bransjenytt

Miljømal med ny butikk

25. april markerte Miljømal åpning av ny og større butikk på Etterstad i Oslo. Det var gode tilbud og anledning til å møte både lokale og nasjonale eksperter innen maling og bygningsvern. ...

Økt optimisme i overflatebransjen
Tall og prognoser

Økt optimisme i overflatebransjen

Fargemagasinet har nylig gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge forventningene i overflatebransjen. Resultatene viser en interessant utvikling, spesielt ute i butikkene, (byggevarehus/fargehandel)...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.