FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
pexels-tobias-bjørkli-4976592.c.jpg

Foto: Tobias Bjørkli/Pexels

Dette tror bransjen om 2023 – Vi går mot lysere tider

Råvaremangel, krig, pandemi og mangel på arbeidskraft er noen av utfordringene vi har møtt i 2022, men nå hører vi om lysere tider i horisonten. Fargemagasinet stilte overflatebransjen to todelte spørsmål om hva de tror om det kommende året, og hvilke utfordringer de tror vi vil møte på.

Iver Valkvæ/ifi.no

Iver Valkvæ/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons
VI SPURTE:

1. Hvilke forventninger har dere til 2023 og hvilke utfordringer tror dere venter?

2. Hva tror dere vil kjennetegne marked og konkurranse det kommende året?


Frank Olsen, Rørkjøp

Se flere bilder
Frank Olsen

Foto: Iver Valkvæ/ifi.no

RØRKJØP: Frank Olsen.

1. Vi forventer et 2023 hvor vi får en nedgang i nybygg/investeringer og hvor det norske folk vil sitte litt på gjerdet til «markedet» normaliseres. Dette betyr for alle håndverkergrupperinger at vi får noe som ligner 2008/2009-årene slik det ser ut akkurat nå. Utfordringen blir å kvalitetssikre at vi kan levere det kundene har behov for, mye på grunn av en rekke leveranseutfordringer om dagen, som nok ikke løses over natten. Kvalitetssikre at våre medlemsbedrifter (gjelder alle håndverksfag) har evnen til å omstille i et skiftende marked.

2. Det blir to dårligere år, med skarpere konkurranse og en vanskelig leveransesituasjon. Det vil bli hardere på flere fronter enn før, og nye salgsvarianter har en tendens til å dukke opp.

Kjetil Brandmo, Happy Homes

Se flere bilder
Kjetil Brandmo

Foto: Kristian Owren/ifi.no

HAPPY HOMES: Kjetil Brandmo.

1. Vi tror vi vil få en flat utvikling i butikkomsetning i neste år, skjønt det er signaler som tyder på at forbruker vil være mer vant med rentenivået og økte priser utover året. De Happy Homes-forhandlere som har kombinasjonsdrift med handverk vil fortsatt ha ordrebøkene fulle. Effekten av negativt nybolig salg gjør at vi muligens får mindre oppdrag på prosjektmarkedet fordi markedet er «short» på malere, så vi tror fortsatt på høy aktivitet ut 2023. Rehabilitering og ta vare på det vi har pleier historisk sett å ha en god effekt i ROT-markedet.

Happy Homes fortsetter å utvikle vårt sortiment med balanse mellom merkevarer og Private Label. Vi skal fortsatt fokusere på tjenestesalg via rådgivning og handverk. Det blir viktigere å være tydelig til forbruker og tilby produkter i alle priserklasser – det vil treffe flere forbrukere. Vi har fortsatt tro på at dialogen mellom mennesker vil utgjøre en konkurransekraft for faghandelen. Men Happy Homes-forhandlere vet vi må jobbe for å framstå i vår beste versjon, skal kundene velge oss. Bærekraftige lokale forhandlere med godt skolerte butikkansatte og handverktjenester i skjønn forening skal utgjøre en forskjell.

2. Og til spørsmålet om konkurransen: vi tror forbruker neppe vil slite med å finne alternativer til å kjøpe maling, gulv og lignende også i 2023, konkurransen blir knalltøff med stort fokus på pris.

Roger Studsrud, Historisk Maling

Se flere bilder
Roger Studsrud

Foto: Robert Walman/ifi.no

HISTORISK MALING: Roger Studsrud.

1. Vi som importerer varer fra Norden og Europa tenker at utfordringer med kostnadene innen råvarer, energi og transport vil fortsette å øke til historisk høye nivåer godt inn mot midten av 2023. Kunder vil nok avvente sine prosjekter det kommende året fram til det stabiliserer seg med strømpriser og renter.

2. Det vil bli roligere tider for de fleste i byggebransjen framover, og det vil bli de som kan levere som kommer best ut av situasjonen. Det er spennende og utfordrende tider i møte for både leverandører og kunder. 

Fredrik Aanstad, Orkla House Care

Se flere bilder
Fredrik Aanstad

Foto: Iver Valkvæ/ifi.no

ORKLA HOUSE CARE: Fredrik Aanstad.

1. Orkla House Care forventer en flat utvikling i volum i forhold til 2022. Selv med et trått år i vente mener vi at folk fortsatt vil vedlikeholde overflater og eventuelt pynte rundt seg også fremover. Det er fortsatt relativt rimelig å endre farger og vedlikeholde overflater i forhold til andre store prosjekter. Når det er sagt, så ser vi at det er et skifte i kjøpet i våre tre prisetasjer på produktene. Vi har prisetasjer som indikerer god, bedre og best. Vi har frem til nå solgt absolutt mest av det som er i best-kategorien, men nå er det en økning i bedre-kategorien i forhold til tidligere. Dette tror vi vil fortsette.

2. Hele markedet vil mest sannsynlig merke både renter, energipriser og ikke minst inflasjonen i form av tøffere prioritering fra forbruker. Konkurransen blant kjeder og tilbydere tror vi kommer til å være enda tøffere enn tidligere. Når vi sier tøffere, går dette både på priser, service og ikke minst å få forbruker inn i butikken – digitalt eller fysisk.

Per Olaf Oxseth, Tarkett

Se flere bilder
 Per Olaf Oxseth

Foto: Iver Valkvæ/ifi.no

TARKETT: Per Olaf Oxseth

1. Vi har jo allerede bak oss turbulente år med Covid 19, Brexit, USA/Kina handelskrig, krig i Ukraina, høyere renter og energikrise. Vi i Tarkett tror at 2023 dessverre blir et år med etterdønninger etter disse krisene, men også mange «wild-cards» som kan gi ytterligere uante utfordringer. Vi vet jo at reallønnen og forbruket kommer til å gå ned, men på den positive siden er det jo lav arbeidsledighet og generelt mindre problemer i Norge enn i resten av verden.

Selv om fremtidstroen i både proff- og privatmarkedet er svært lav, så er vi forholdsvis positive til 2023. Vi opprettholder fortsatt en god omsetning og sunn inntjening i et vanskelig marked. De økte råvareprisene må vi dessverre ta høyde for i våre kalkyler, men det har heldigvis vært stor forståelse for dette blant våre kunder.

Utfordringene vil være å følge nøye med på alt som skjer, og reagere raskt med hurtig implementering av tiltak. VI holder et lavere nivå på kostnader og aktiviteter, slik at vi er forberedt på eventuelt enda trangere tider. Men det er vel så viktig å være klar for oppgangen i markedet – for den kommer!

2. Prognosene viser en stor nedgang i nybygg både i proff- og privatmarkedet. Dette blir heldigvis i veldig stor grad avhjulpet av en god økning i ROT-/oppussingsmarkedet på begge områder. Vi tror på en noe lavere omsetning i begynnelsen av 2023, men med en god oppgang fra Q4 2023 og utover i 2024.

På parkettmarkedet er jo rundt 40 prosent av råvaremarkedet borte (Russland og Ukraina), så på dette området vil prisene holde seg høye, og parkett vil bli en litt mer eksklusiv vare enn den har vært tidligere. En del av dette markedet vil bli tatt over av klikkvinyl, men vi ser også en god utvikling på teppeflis og boligvinyl, som kan være gode alternativer i privatmarkedet. På proffmarkedet har mange kunder forsøkt alternative produkter og leverandører det siste året pga. dårlig tilgjengelighet på varer hos de tradisjonelt store leverandørene. Vi ser nå at mange av disse kundene kommer tilbake når tilgangen nå er forbedret.

På vinyl/tepper/linoleum er det fortsatt god fart i markedet inn i 2023, men det er stor forskjell mellom kundene. Noen har så mye omsetning at de har sluttet å ta imot flere ordrer, mens andre har betydelig mindre i ordreboka fremover. Konkurransen hardner til, særlig i prosjektmarkedet – også med nye kjeder.

Vi synes det er spennende med alt som skjer, og er klare for å snu oss raskt, utfordre eksisterende løsninger og bli enda mer konkurransedyktige i tiden fremover! 

Rune Langeteig, Gerflor

Se flere bilder
Rune Langeteig.

Foto: Robert Walman/ifi.no

GERFLOR: Rune Langeteig.

1. Vi tror mange av de samme utfordringene som har vært det siste året vil fortsette. Det er et krevende marked, med kontinuerlige endringer, som gjør at det er viktig å kunne tilpasse seg raskt. Vi tror på den strategien vi har lagt, og selv om markedet dirrer litt, har vi lagt opp til en liten vekst for Gerflor. Foreløpig har vi ikke sett at det stopper opp på noen måter for oss, vi har rekordhøy ordrereserve, selv om mange snakker om usikkerhet i Q3/Q4 2023 og framover.

2. Om markedet skulle stoppe litt opp vil det nok generelt bli større press på kostnader og priser. Uansett så tenker vi at det vi gjorde i går, ikke helt strekker til framover, så det betyr at vi hele tiden må bygge kompetanse i organisasjonen og på individnivå i forhold til å takle endringer. 

Paul Petter Jenssen, Berry Alloc

Se flere bilder
 Paul Petter Jenssen.

Foto: Paul Petter Jenssen

BERRY ALLOC: Paul Petter Jenssen.

1. Jeg tror vi vil oppleve et marked som er mer tilbake til normalen, fra cirka mars. Det er fremdeles underproduksjon av nye boliger som vil skape press i markedet. Folk vil kanskje bo der de bor og vil med det pusse opp det de har fremfor å kjøpe nytt. Det vil bli korrigeringer i byggevaremarkedet, men i Norge vil det fremdeles bli brukt mye ressurser på hjem.

2. Det er mange faktorer som spiller inn neste år både på marked og konkurranse. Kraftprisen setter press på lønnsomheten til mange fabrikker som tidligere har produsert råvarer/ varer. Vi har nok ikke sett de siste prisøkningene. De som har kontroll på råvarene og produksjon i Norden vil nok ha en stor fordel.

Kari Wilsgård, Malermestrenes Landsforbund – MLF

Se flere bilder
 Kari Wilsgård.

Foto: Iver Valkvæ/ifi.no

MALERMESTRENES LANDSFORBUND – MLF: Kari Wilsgård.

1. For kompetente malermestre er det alltid travle tider, men vi er forberedt på tøffere tider i året som kommer. Vi forventer å se mer utsatte og skrinlagte byggeprosjekter i løpet av første halvår som vil påvirke hele bransjen. Økte råvarepriser og strengere innleieregler får betydning for malermestre i hele landet, og Oslos byggestans vil gi ringvirkninger for våre medlemsbedrifter på hele Østlandet. Når bedriftene er bekymret for den fremtidige arbeidsmengden, tør de heller ikke å ta inn lærlinger, og dette er vi bekymret for i 2023.

2. Det er fortsatt tilgangen på faglært arbeidskraft som er det største hinderet for videre vekst for de fleste håndverksbedrifter. 80 prosent av medlemsbedriftene i MLF våre ønsker å ansette flere faglærte, men får ikke tak i. Selv om rekrutteringen til faget har en svak økning, og vi ser flere svenner år etter år, er det fortsatt et stort udekket behov. For de unge som satser på faget, har de en trygg, variert og spennende fremtid i vente.  

Miljømal med ny butikk
Bransjenytt

Miljømal med ny butikk

25. april markerte Miljømal åpning av ny og større butikk på Etterstad i Oslo. Det var gode tilbud og anledning til å møte både lokale og nasjonale eksperter innen maling og bygningsvern. ...

Økt optimisme i overflatebransjen
Tall og prognoser

Økt optimisme i overflatebransjen

Fargemagasinet har nylig gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge forventningene i overflatebransjen. Resultatene viser en interessant utvikling, spesielt ute i butikkene, (byggevarehus/fargehandel)...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.