FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
dette tror bransjen-kollasje.jpg

Foto:

Dette tror bransjen

Prisgalopp, krig, logistikkutfordringer og brist på arbeidskraft og råvarer. Utfordringene står på kø, men optimismen er stor, salget godt og Norge går fortsatt som på skinner. Fargemagasinet stilte overflatebransjens bedriftsledere tre spørsmål om hvordan situasjonen er og vil blir fremover.

Chera Westman / Iver Valkvæ

Chera Westman / Iver Valkvæ
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons


Vi spurte bransjen:

1. Hvor går markedet?

Etter mange prisøkninger fra markedet, hvordan opplever dere at det påvirker salget? Går aktiviteten opp eller ned?

2. Konsekvenser av corona og krig?

Hvordan påvirker situasjonen i Ukraina og Kina deres leveranser?

3. Normal situasjon?

Når tror du at vi finner tilbake til en ny «normal»?

Rune Bjørnstad, Polyflor

Se flere bilder
Rune Bjørnstad

Foto: Polyflor

RUNE BJØRNSTAD, POLYFLOR

1. Vi opplever alle prisøkningene som kommer fra produsenter som krevende. Økningene kommer nesten på månedsbasis og verden er veldig ustabil med tanke på råvaretilgang, energikostnader og transport. Fortsatt opplever Polyflor kraftig etterspørsel og den daglige kampen står nå om vi kan levere eller ikke. På noe lengre sikt forventer vi at aktiviteten vil gå noe ned.

2. Polyflor er ikke direkte påvirket av situasjonen i Ukraina, men følgene av krigen og «boikott» av Russland påvirker først og fremst det globale energimarkedet, som igjen påvirker innsatsfaktorene ved våre fabrikker. Når det gjelder Asia, er problemet først og fremst knyttet til en økning på over 600 prosent i containerfrakt, og en nesten dobling av ledetid fra bestilling til levering. Vi er heldige som har eget stort lager i Norge slik at vi fortsatt kan være leveringsdyktige.

3. Den perfekte stormen har blitt til den perfekte orkanen. Vi hører spesielt innenfor shipping/transport at ingen tør å spå når vi er tilbake til normalen. Vi er forberedt på at det vil ta lang tid, kanskje gjennom hele 2023 før verden normaliseres. Vi håper selvfølgelig at vi tar feil og at normalen kommer tilbake så fort som mulig.

Fredrik Aanstad, Jordan

Se flere bilder
Fredrik Aanstad

Foto: Orkla House Care

FREDRIK AANSTAD, JORDAN

1. Aktiviteten er normalisert. Det betyr for oss at vi ser en god og jevn økning fra 2019, som er siste normalår. Om vi måler isolert fra 2021 så har vi en nedgang, men det var et marked preget av pandemien og mye tid hjemme.

2. Konsekvensene vi merker er lengre ledetider og høyere priser.

3. Vi tror at det sannsynligvis vil gå hele 2023 før det etableres en ny normal.

Bjørn Musum, Musum Interiør

Se flere bilder
Bjørn Musum

Foto: Musum Interiør

BJØRN MUSUM, MUSUM INTERIØR

1. Våre fabrikker har økt sine priser flere ganger, og vi ligger veldig på etterskudd i å få økt våre priser i NOK for å ta igjen dette. Så langt i 2022 ligger salget jevnt med de foregående år. Vi er hele tiden forberedt på noe roligere tider, men de har ikke kommet ennå.

2. Noen produkter har hatt litt lengre leveringstid, men vi greier stort sett å ha varer på lager i Norge av det vi holder på med.

3. Vi kommer nok aldri tilbake til det som var. Verden styres mot forandringer på veldig mange områder og da får vi ta konsekvensene av det.

Jannicke Sveen, Intag

Se flere bilder
Jannicke Sveen

Foto: Intag

JANNICKE SVEEN, INTAG

1. For privatmarkedet tror jeg at flere vil prioritere å bruke ekstra på reiser, restauranter sosialt i det neste året og at omsetningen i hjemmemarkedet vil gå noe ned i forhold til de to korona årene. Virkningen av dette vil synes mest etter sommeren for oss. Prosjektmarkedet har begynt å ta seg godt opp, med flere på kontoret. Jeg tror det vil fortsette en tid framover. Innen Hotell og Restaurant skjer det mer her nå fordi mange trenger å pusse opp. Dette er en bransje hvor det vil være stor pågang og omsetning framover, men de økte byggekostnadene påvirker. Kontormarkedet påvirkes av en endret bruk av kontorlokaler med flere på hjemmekontor. Her er nok investeringsviljen i interiør, lyddempende tekstiler, lysdempende løsninger, hyggelige samlingsrom fortsatt der, da det er viktig å ha gode arbeidsforhold for de ansatte og kundene.

2. Vi påvirkes en del fordi våre leverandører/produsenter gjør det. Det er lengre produksjonstider fordi man er avhengig av råvarer som enten ikke finnes i Europa, eller som det er stor rift om fordi disse produseres i land som har blitt påvirket av korona og krig. Prisene påvirkes vesentlig av transportene og mangel på containere. De lange produksjonstidene gjør at fabrikkenes varelagre går ned og kundene må forvente noe lengre leveringstider på mange varer.

3. Det er sjelden at priser går ned når de først har gått opp. Så jeg tror at ny normal er høyere priser. Når det gjelder transporter, råvarer etc. vil det ta tid, før man finner nye leveringsalternativer som å sette opp nye fabrikker i Europa, kjøpe fra andre land etc. Jeg tro normalsituasjon kanskje kan være i 2024.

Frank Olsen, Rørkjøp

Se flere bilder
Frank Olsen

Foto: Robert Walmann/ifi.no

FRANK OLSEN, RØRKJØP

1. Foreløpig står salget seg i norsk VVS-bransje, men det er jo mange indikasjoner nå på at nybygg innen privat sektor stagnerer.

2. Vi merker det godt i VVS-bransjen at det er økende grad av forsinkelser på både leveranser og produktgrupper.

3. Kort tid etter at krigen i Ukraina er avsluttet vil jeg håpe på.

Tore Pedersen, Teknos

Se flere bilder
Tore Pedersen, Teknos

Foto: Robert Walmann/ifi.no

TORE PEDERSEN, TEKNOS

1. Så langt er aktiviteten og salget på et stabilt greit nivå. Våre forventninger er at salget opprettholdes på dagens nivå kommende måneder. Går aktiviteten opp eller ned? Med alle faktorer som påvirker markedet tror vi ikke på noen økning på kort sikt.

2. Foreløpig går varestrømmen godt, og prognosene er gode. Derimot påvirkes vi av økte kostnader på blant annet energi og transport i tillegg til høy inflasjon, som alle bidrar til prisøkninger på våre produkter.

3. Vanskelig å spå, men urolighetene vi står oppe i ser ut til å trekke ut i tid.

Rune Langeteig, Gerflor

Se flere bilder
Rune Langeteig, Gerflor

Foto: Robert Walmann/ifi.no

RUNE LANGETEIG, GERFLOR

1. Aktiviteten for oss er høy, og det totale markedet for gulv ser ikke ut til å være spesielt påvirket ennå. Vi har aldri tidligere hatt en så høy ordrereserve som vi har nå. Men når det er sagt, tror vi det kan påvirke visse deler av markedet. Vi opplever for eksempel en veldig høy etterspørsel etter våre vinylgulv som en konsekvens at det er vanskeligere å oppdrive eksempelvis parkett.

2. Det gjør det mer utfordrende spesielt i forhold til transport, og galopperende kostnader knyttet til det. Både i forhold til økte drivstoff utgifter, men ikke minst i forhold til mangel på sjåfører.

3. Det er vanskelig å spå eller si noe om. Spesielt så lenge krigen pågår, men dette vil ta tid.

Helge Aasen, Norfloor

Se flere bilder
Helge Aasen, Norfloor

Foto: Robert Walmann/ifi.no

HELGE AASEN, NORFLOOR

1. Aktiviteten er relativt stabil, men dette skyldes muligens at mange kontrakter er allerede signert for 6-12 måneder siden.

2. I den første perioden etter krigsutbruddet var det problematisk å få tak i råvarer for flisproduksjon. Ukraina er store på denne type råvarer. Dette påvirket oss i Norge, da flere av våre faste flisprodukter ble forsinket inn til oss. Flere prosjekter måtte velge et alternativt produkt. Dette har normalisert seg nå, da våre produsenter har justert produksjonen og kjøper råvarer fra Tyskland og Frankrike. Prisbildet er selvfølgelig helt endret, først og fremst pga. høye energi- og transportpriser.

3. Jeg frykter at dagens situasjon blir den nye «normalen» i et par år fremover! Jeg frykter også at det i enden av krigshandlingene i Ukraina vil bli ytterligere press på byggevarer og håndverkere, da landet skal bygges opp igjen.

Pål Trudeng, Malorama

Se flere bilder
Pål Trudeng, Malorama

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

PÅL TRUDENG, MALORAMA

1. Vi ser noe fall i volum til konsument, mens proff holder seg bedre.

2. Fortsatt utfordringer med leveranser grunnet råvaresituasjon.

3. Kanskje en gang i løpet av 2023.

Kjetil Brandmo, Happy Homes

Se flere bilder
Kjetil Brandmo, Happy Homes

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

KJETIL BRANDMO, HAPPY HOMES

1. Butikksalget opplever nedgang, cirka 10 prosent, mens håndverksomsetningen går godt. Det er noe usikkerhet i nybygging i forskjellige regioner i Norge – som en konsekvens av at salg av fritidseiendommer og boligprosjekt utsettes.

2. Naturlig påvirker dette hele bransjen – spesielt på gulv og den generelle prisstigningen innen alt hos Farveringen.

3. Den nye normalen (2019) ser vi konturene av. Vi i faghandelen kjemper for å beholde våre markedsandeler i henhold til byggevaren. Nå har vi hatt to år med «covid-doping» som har gitt oss to gode år med god omsetning og god lønnsomhet. I 2022 vil nok flere tenke på hvordan livet var før covid.

Raymond Sandvik, Forbo

Se flere bilder
Raymond Sandvik, Forbo

Foto: Chera Westman/ifi.no

RAYMOND SANDVIK, FORBO

1. Vi har tatt markedsandeler samlet sett, også på produkt- og segmentnivå. Det er forbausende lite som er tapt som følge av prisnivå. Vi tolker det dithen at den uoversiktlige situasjonen på verdensmarkedet har satt alle produsenter av gulvbelegg i samme situasjon. Hovedbekymringen til markedet er nå om de får tak i riktige varer i henhold til fremdriftsplan.

2. Situasjonen i Ukraina og Kina påvirker ikke varetilgangen vår. Alle Forbos produkter som selges i Norge produseres i Vest-Europa. Nevnte situasjon har heller ikke påvirket vår råvaretilgang. Krigen i Ukraina har imidlertid bidratt til logistiske utfordringer på kontinentet som følge av sjåførmangel. Dette påvirker både råvareflyt og transport av ferdig produserte varer til markedet.

3. Samfunnet og dermed også markedet har vært hardt rammet av globale kriser i over to år. Vi tilpasser oss stadige endringer for å verne om både ansatte og forretningsdrift. Jeg skal ikke begi meg ut med hypoteser for når vi ser lyset i tunnelen. 

Paul Petter Jensen, Berry Alloc

1. Råvareprisene er fremdeles økende, tilgangen er begrenset. Prisene på sluttprodukt produsert av oss har økt i takt med råvareprisene. Det har vært et ekstraordinært salg gjennom koronaperioden, kan ikke forvente at salget fortsetter i samme tempo.

2. Ukraina påvirker råvare prisene våre da både Russland og Ukraina er store på trevirke. Det er også enkelte råvarer som begynner å bli veldig dyre da enkelte fabrikker stenger eller begrenser produksjon pga. galopperende priser som de ikke klarer å få igjen i markedet.

3. Denne situasjonen kommer til å henge med oss i mange år.

Stig Arild Lunde, Bostik

Se flere bilder
Stig Arild Lunde, Bostik

Foto: Bostik

STIG ARILD LUNDE, BOSTIK

1. Bostik har hatt en positiv økning i salg hele tiden, mye takket være samarbeidet med landsdekkende byggkjeder med meget gode resultater. Samtidig har vi en forståelse at spesielt privatmarkedet nå flater ut etter noen helt uvirkelige år der «alle» skulle pusse opp.

2. Ukraina har liten påvirkning på leveranser for oss i dagens situasjon, Kina derimot med noen råvarer til vår produksjon er utfordrende og et usikkerhetsmoment vi følger med på. Når det er sagt påvirker jo både Covid og krigen oss på forskjellige vis, usikkerheten og ustabiliteten med transport, prisbilde, råvarer etc. som følge av dette er noe vi også følger med på.

3. Den som kunne se i glasskula hadde hatt svaret. Vel, hva blir «normalt» etter dette? Den normalen vi kjente til for noen år siden tror jeg ikke kommer tilbake om vi holder oss til byggevarer og pris. Vi har nok ikke sett hele bildet ennå av råvaremangel og resultatet av dette. Men – nye muligheter åpner seg, vi må lære oss å bruke andre råstoffer og materialer som igjen skaper ny business og kanskje en ny «normal»!

Nina Cathrine Pettersen, Storeys

Se flere bilder
Nina Cathrine Pettersen, Storeys

Foto: Storeys

NINA CATHRINE PETTERSEN, STOREYS

1. Vi har ikke sett at prisøkninger påvirker, men her kan det være en forsinkelse. Aktiviteten er absolutt god. Økningene fører til at vi må jobbe enda mer intenst og kreativt med fabrikkene og sørge for god dialog med samarbeidspartnere og kunder.

2. Vi henter alle produkter i Europa, men våre leverandører påvirkes og da er det naturlig at det også forflytter seg videre. For oss innebærer dette forsinkelser, kostnadsøkninger og selvsagt en mer uforutsigbar situasjon.

3. De siste årene har vist oss at det er umulig å spå når slike store og alvorlige hendelser inntreffer. Som alle andre håper vi definitivt at vi snart er tilbake i en mer normal situasjon. Men, det er nok mange senvirkninger som det vil ta tid å komme igjennom. Vi bruker derfor tiden aktivt til å jobbe med eventualiteter og det som gjør oss i stand til å raskt forflytte oss ved behov.

Simen Torstensen, Bjelin

Se flere bilder
Simen Torstensen, Bjelin

Foto: Bjelin

SIMEN TORSTENSEN, BJELIN

1. Vi merker økt ordreinngang til tross for prisjusteringer som har vært gjennomført den siste tiden. Det er jo hele markedet som justerer seg og ikke bare enkelte produkter, så vi merker ikke noen utvikling i negativ retning i markedet, enda.  Den største x-faktoren i perioden fremover blir evt. renteøkninger og hvordan sluttkundene/forbruker reagerer på disse. Større prosjekter og nybygg blir jo prosentvis dyrere også, i takt med at priser på alt fra råvarer, energi, transport osv. øker.

2. Vi henter vår eik fra egen eid FSC-Sertifisert skog i Kroatia, men er indirekte berørt da vi ikke kunne ta høyde for den etterspørselen etter våre produkter som er nå, og som delvis kommer av mangelen på parkettgulv. Vi har derfor noe lengre leveringstid på enkelte produkter, og vi har også valgt å omprioritere litt på sortimentet vårt for å sikre at det er riktige miks av produkter vi produserer.

3. Er det nok eiketrær i skogen for å dekke alle sine behov? Svaret er nei, absolutt ikke. Det konkluderte vår eier med for ti år siden, og krigen i Ukraina har fungert som en katalysator. Vår oppfatning er at vi er allerede inne i den nye normalen. Vi tror vi står ovenfor en periode med fortsatte prisøkninger og råvaretilgang som ikke har mulighet til å bedres før flere bruker mindre eik og ikke minst bruker det på en på en måte som er mer bærekraftig. 

Roger Studsrud, Historisk Maling

Se flere bilder
Roger Studsrud, Historisk Maling

Foto: Robert Walmann/ifi.no

ROGER STUDSRUD, HISTORISK MALING

1. Vi opplever at salget har roet seg betraktelig ned siden i fjor, virker som folk har blitt mer forsiktig og er avventende med videre prosjekter.

2. Opplever at noen av våre leverandører i Sverige nå sliter med lange leveringstider på sitt råstoff.

3. Vi tenker at det vil ta 1-2 år før vi ser «normalen» igjen. Selv om vi går en usikker tid i møte med krig, renteoppgang og høye prisøkninger, vil folk flest prioritere sine hus og hytter igjen, så vi får bare jobbe målrettet videre.

Henrik Anderson, Golvabia

Se flere bilder
Henrik Anderson, Golvabia

Foto: Chera Westman/ifi.no

HENRIK ANDERSSON, GOLVABIA

1. Vi har en veldig stor etterspørsel på våra produkter!

2. Vi har ingen komponenter fra de regionene, så produksjonsmessig påvirker det ikke oss. Våre produkter er ressurseffektive som gjør at vi ligger rett i tiden og trenden går mot tynnere gulv som er nærprodusert.

3. En stor del av Europas gulv produseres i utsatte områder, noe som gjør at det kommer til å bli et etterslep i en god periode fremover.

Nils Petter Stibolt, Alfort

Se flere bilder
Nils Petter Stibolt, Alfort

Foto: Alfort

NILS PETTER STIBOLT, ALFORT

1. Vi føler at vi har større aktivitet, til tross for til dels markante prisoppganger.

2. Påvirker transport og brist på råvarer for enkelte produkter. Spesielt varer fra Kina, men vi har lagt om en del produksjon til Europa og Skandinavia, så vi klarer å levere det meste. Det er brist på enkelte råvarer fra Ukraina, trevirke.

3. Hadde vi visst dette, hadde vi vært rike! Vi arbeider hele tiden med å få lagt større deler av vår produksjon til Europa – men vi tror det vil påvirke markedet og priser på varer negativt de neste årene: råvaremangel og transport kapasitet.

Miljømal med ny butikk
Bransjenytt

Miljømal med ny butikk

25. april markerte Miljømal åpning av ny og større butikk på Etterstad i Oslo. Det var gode tilbud og anledning til å møte både lokale og nasjonale eksperter innen maling og bygningsvern. ...

Økt optimisme i overflatebransjen
Tall og prognoser

Økt optimisme i overflatebransjen

Fargemagasinet har nylig gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge forventningene i overflatebransjen. Resultatene viser en interessant utvikling, spesielt ute i butikkene, (byggevarehus/fargehandel)...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.