Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
FORVENTINGER OPPSLAG.jpg

Foto: Flickr

Dette forventer overflatebransjen av 2022

Fargemagasinet har spurt overflatebransjen om forventingene til 2022, og hvilke utfordringer som venter. Svarene er entydige: Økte priser, råvaremangel og usikkerhet rundt pandemien Men også optimisme og forventinger preger en bransje i vekst.

Robert Walmann/ifi.no

Robert Walmann/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Frank Olsen/Rørkjøp

− Vi forventer et stabilt marked med noe vekst på ROT-markedet og ellers relativt flatt. Jeg ser at korona kan slå ut begge veier, og ellers at 2022 blir året med noen leveranseutfordringer fra utlandet, slik vi har i dag.

Se flere bilder
Rørkjøp

Foto: Jonas Ingstad

STABILT: Frank Olsen fra Rørkjøp forventer et stabilt marked. 

Atle Fjeld/Osmo

− Vi forventer en økning i 2022, dog ikke på nivå med 2021 sett i forhold til 2020. Utfordringer er naturligvis om pandemien vil dominere også neste år, og at kjøpekraften til konsument forsterkes negativt grunnet dette – økte renter – økt arbeidsledighet – lavere utbygging.

Se flere bilder
Osmo

Foto: Robert Walmann/ifi.no

VEKST: Atle Fjeld i Osmo forventer en økning. 

Nils Petter Stibolt/Alfort

− Vi forventer å øke markedsandel med nye, store kunder, og dermed også omsetning. Råvare og transport brister, så det kan bli vanskelig å få frem nok produkter til å dekke markedet.

Se flere bilder
Alfort

Foto: Privat

NYE KUNDER: Nils Petter Stibolt i Alfort ser frem til flere store kunder. 

Tore Pedersen/Teknos

− Vi tror på fortsatt god aktivitet med tilhørende volumer, men med forbehold og mye usikkerhet. Utfordringene blir fortsatt høyt smittetrykk med tilhørende restriksjoner. Høye strømpriser, økende rentenivå, høy inflasjon og økende kostnader.

Se flere bilder
Tore Pedersen

Foto: Robert Walmann/ifi.no

HØY AKTIVITET: Tore Pedersen i Teknos tror det blir et aktivt 2022. 

Enrico Bastiani/Nordsjö

− Vi forventer et fortsatt godt trykk i proffmarkedet både innen nybygg og ROT-markedet. Utfordringene for oss er etterspørselen på råvarer, og det å ha nok for å kunne produsere produktene.

Se flere bilder
Nordsjö

Foto: Kristian Owren/ifi.no

PROFFMARKED: Enrico Bastiani hos Nordsjö tror på et godt trykk i proffmarkedet. 

Ellen Lind/Green Apple

− Vi har økt med 30 prosent i år. Vi håper på tilsvarende vekst i 2022. Fraktprisene øker og prisene på materialer. Vi får hele tiden meldinger om små prisøkninger. Det er en utfordring.

Se flere bilder
Green Apple

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

I VEKST: Ellen Lind hos Green Apple tror på fortsatt vekst i 2022

Peter Albertsson/Golvabia

− Vi har hatt en veldig fin utvikling i 2021, noe vi er takknemlige for. Golvabia produserer gulv i Sverige for det skandinaviske markedet som er i vekst - og vi tror på en sterk vekst i 2022 også. Utfordringen blir å få tilgang på råvarer og økte strømpriser.

Se flere bilder
Golvabia

Foto: Golvabia

STERK VEKST: Peter Albertsson i Golvabia tror veksten i 2022 blir sterk. 

Finn Robøle/IBG

– For 2022 er det tre nøkkelord som kommer til å gå igjen hos veldig mange aktører i bransjen; Varetilgang, råvarepriser og fraktpriser. Disse vil være med på å styre prisutviklingen fremover og vårt håp at vi utover i 2022, gjerne så snart som mulig, vil se et skifte hvor pilene ikke bare peker oppover. Disse faktorene vil også være avgjørende for hvordan året vil bli totalt sett. Dog er vi heldige som er i en bransje som fortsatt har bra med aktivitet og det ser ut som om at det vil kunne holde seg slik utover i 2022. En god del aktivitet vil være på nye prosjekter, men vel så mye rehabilitering.

Se flere bilder
Finn Robøle, IBG

Foto: Robert Walmann/ifi.no

TRE NØKKELFAKTORER: Varetilgang, råvarepriser og fraktpriser er de tre nøkkelfaktorene som vil være med på å styre prisutviklingen fremover, sier Finn Robøle hos IBG

Rune Bjørnstad/Polyflor

– For Polyflor ser vi fortsatt høy aktivitet i prosjektmarkedet for gulv. 2021 ble et rekordår for oss og 2022 starter med mange prosjekter i pipeline. Vi forventer at 2022 blir et nytt rekordår for Polyflor, hvis vi forutsetter at situasjonen i verdensmarkedet ikke blir betydelig forverret. Verdensmarkedet er i stor uro med tanke på råvarer, energipriser, frakt og generell mangel på arbeidskraft. Dette har medført en kraftig økning av prisene på alle typer gulv gjennom 2021 og en betydelig økt leveringstid. Vi ser dessverre ingen umiddelbar bedring av situasjonen. Vår aller største utfordring i 2022 blir å få tak i nok varer i tide.

Se flere bilder
Rune Bjørnstad, Polyflor

Foto: ifi.no

REKORÅR: 2021 ble et rekordår for oss og 2022 starter med mange prosjekter i pipeline. Vi forventer at 2022 blir et nytt rekordår for Polyflor, hvis vi forutsetter at situasjonen i verdensmarkedet ikke blir betydelig forverret, sier Rune Bjørnstad hos Polyflor.

Odd Einar Reseland/Sioo

− Vi har store forventninger til 2022. Jeg antar at etter det store oppussingsåret 2020 så vil 2022 være litt roligere slik som 2021. Sioo er et lite foretak med et godt produkt, og vi forventer derfor økt salg, slik som i 2021. Vi er fortsatt relativt nye og ukjente i markedet. Vår største utfordring er å gjøre produktet og dets egenskaper kjent. Korona kan lett påvirke utvikling/vekst av samfunnet i negativ retning med sykehusinnleggelser, tiltak og permitteringer.

Se flere bilder
Sioo

Foto: Sioo

MER KJENT: Odd Einar Reseland hos Sioo vil bruke året på å gjøre produktene mer kjent. I det ligger det også forventinger om vekst. 

Bjørn Musum/Musum Interiør

− Det er vanskelig å være spåmann, spesielt i disse tider. 2020 og 2021 har vært gode år for oss og resten av bransjen. Jeg ser optimistisk på 2022, men må være forberedt på endringer. Per dags dato ligger vel de største utfordringene i de stadig økende kostnadene i alle ledd. Knapphet på råvarer og mindre folk på jobb grunnet sykdom, karantene driver prisnivået stadig høyere både innen produksjon og transport. Hvordan dette slår ut, vil vi vel får svar på utover i 2022, men vi tror på et godt år.

Se flere bilder
Musum

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

OPTIMIST: Bjørn Musum hos Musum Interiør er optimist for 2022. Samtidig er han forberedt på endringer i markedet. 

Erik Brennmoen/InHouse Group

− Vi budsjetterer med en liten omsetningsvekst i 2022. Inngangen til 2022 preges av usikkerhet, men forventingen i markedet er at 2022 også kommer til å bli et bra år for vår bransje. Utfordringer vi ser for 2022, er fortsatt ubalanse i produksjon og leveranser. Råvarepriser og transportkostnader er på rekordhøye nivåer. Spørsmålet blir om økte priser vil dempe etterspørsel fra forbruker.

Se flere bilder
InHouse Group

Foto: Inhouse Group

GODT ÅR: Erik Brennmoen hos InHouse Group tror det blir et godt år for bransjen. 

Roger Studsrud/Historisk maling

− Våre forventninger for 2022 er at vi fortsetter å øke vår omsetning også dette året. Vi ser at flere nå søker etter ren, naturlig og miljøvennlig malingstyper som tjære, kalk, emulsjonsmalinger og selvsagt linoljemaling. I den anledning arbeider vi med en avtale med en spennende leverandør som tilbyr akkurat dette. Så det er spennende tider framover. Miljøvennlig og bærekraftig blir viktige stikkord i 2022 for å kunne henge med i denne bransjen. Utfordringene ligger i etterslep på råvaremangelen i Europa. Håper vi snart kan holde kurs og besøke forhandlere snart igjen. Vi i Historisk maling er optimister når det gjelder 2022!

Se flere bilder
Historisk Maling

Foto: Robert Walmann/ifi.no

MER NATURLIG: Roger Studsrud hos Historisk Maling tror markedet for naturlige produkter vil øke. 

Terje Strømbom Olsen/Ardex

− Vi forventer moderat økning i salget neste år. Dette på bakgrunn av litt usikre tider og vi ikke har noe svar på når vi klarer og få kontroll på dagens pandemi. Hvis nedstigning forsetter så vil det gå ut over alle bransjer og ikke minst vedlikehold av hoteller og restauranter og andre bedrifter som slite økonomisk i disse vanskelige tider vi er inne i. Noen utfordringer som vil fortsette neste år er tilgangen til råvarer og ikke minst prisutviklingen på noen av våre viktigste produkter som f.eks. sement som hele tiden har økninger i pris og tillegg at produsentene blir tillag høye CO2-avgifter. All informasjon vi får når det gjelder råvaresituasjonen på det europeiske markedet tilsier at dette vil vare minimum ut 2022. Vi håper selvsagt at denne situasjonen skal bedre seg og gjøre at via alle får større tilganger på de råvarene vi har behov for.

Se flere bilder
Ardex

Foto: Robert Walmann/ifi.no

MODERAT: Terje Strømbom Larsen hos Ardex tror på en moderat økning i salget 2022. 

Per Olaf Øxseth/Tarkett

– De siste årene har lært oss å ta alle utfordringer på strak arm, så det viktigste er å være forberedt på det meste, og være mest mulig fleksible. Vi er klare! Vi har lagt bak oss et godt år med «All Time High» både i kroner og volum. Og etter å ha bommet med noen få millioner de siste årene, så klarte vi i 2021 endelig å passere en omsetning på en halv milliard i Tarkett Norge! Vi ender vel på rundt 525 millioner i 2021, og vi ser at vi har god fart også inn i 2022. Det er nok ikke rom for de store omsetningsøkningene i 2022, både på grunn av problemer med å få tak i nok råvarer til å ta nye, store avtaler, og at privatmarkedet vil tape fart på grunn av høy inflasjon og høyere priser på byggevarer. VI ser også at mange prosjekter blir utsatt – både i privatmarkedet og prosjektmarkedet – på grunn av dårlig tilgang på både arbeidskraft og enkelte byggevarer. Pandemien og nye varianter av covid-viruset vil påvirke oss i mange år fremover, men forhåpentligvis i stadig mindre og mindre grad. Det forventes en sterkt økende inflasjon særlig på grunn av økte priser på strøm, olje og det meste av varer. Sammen med økte renter vil dette gi en dårligere kjøpekraft enn det vi er vant til, og kan føre til at salget går noe ned for bransjen som sådan. Det vil dermed bli en kamp om markedsandeler. Det blir dessverre utfordringer med knapphet på råvarer, med dertil hørende prisøkninger også i 2022.

Se flere bilder
Per Olaf Øxseth, Tarkett

Foto: Chera Westman/ifi.no

OMSETTNINGSREKORD: Etter å ha bommet med noen få millioner de siste årene, så klarte vi i 2021 endelig å passere en omsetning på en halv milliard i Tarkett Norge! Vi ender vel på rundt 525 millioner i 2021, og vi ser at vi har god fart også inn i 20222, sier Per Olaf Øxseth hos Tarkett.

Evelyn Schedelberger/Boen Bruk

− For oss på Boen blir det mer og mer viktig å vise frem at vi arbeider med en verdifull og unik råvare. Den forandrer seg, og det er begrenset hvilken mengde vi kan ta ut av skogene på en fornuftig og bærekraftig måte. Samtidig selger vi et interiørprodukt som passer perfekt i dagens trender som går på autentisitet og kvalitet, komfort, varighet og personlig stil. I en verden som er preget av usikkerhet og hvor hverdagslivet blir viktigere, så søker vi trygghet i det jordnære. Og ekte tre i rommet gir oss ro og utstråler harmoni, både for øye og sansene våre. Dagens forbrukere er mer fokusert på å ta vare på seg selv og andre. Her er også treverk midt i blinken. Treverk er bevislig godt for inneklimaet. Parkett som er ekte tre tvers gjennom har dessuten lang levetid, det kan enkelt repareres og til og med re-designes. Og det er fortsatt treverk den dagen det ikke kan repareres lenger. Jeg tenker også at «grønt» ikke bare er en trend, men noe som går dypere og vil være med oss i tiden fremover. Jeg tror også at et ønske om å leve uten dårlig samvittighet og minske fotavtrykket vårt, vil være spesielt viktig for de neste generasjonene. Og da står naturlige materialer ganske høyt.

Se flere bilder
Boen

Foto: Robert Walmann/ifi.no

TROR PÅ TRE: Evelyn Schedelberger hos Boen Bruk tror tregulv vil bli viktigere som et «grønt» valg. 

Rune Langeteig/Gerflor

− Nå har vi kommet oss gjennom snart to år med et virus som viser seg å være seiglivet. Jeg vil gi en honnør til teamet i Gerflor for hele tiden og søkt muligheter i stedet for utfordringer i en krevende tid. Om man ser på markedet så ser vi jo at det på et overordnet nivå er relativt stabilt i forhold til markedet for ulike typer vinyl belegg som jo er vår kjerne virksomhet. Jeg tror vi må forberede oss på at det blir enda et år med uforutsigbarhet i forhold til Korona, men at vi på et sett har lært oss til å leve med det. For oss har det vært en katalysator for å ta i bruk nye verktøy og hjelpemidler med tanke på å bre ut kompetanse, og for å nå nye deler av markedet. Som en konsekvens av blant Korona så har jo det ført til en viss ustabilitet i forhold til tilgang til råvarer, transportmuligheter etc. som også er med på å påvirke markedet. I noen segmenter ser vi at det er ekstremt lange ledetider på annen type byggematerialer som gjør at prosjekter blir utsatt. Videre ser vi jo gjennom diverse oppkjøp i markedet en konsolidering som er med på å endre mønstrene i en relativt konservativ bransje. Vi er optimistiske med tanke på 2022 da endringer gir muligheter som vi kanskje ikke i like stor grad hadde tidligere. Vi ser også at markedet hungrer etter ulike former for kompetanse som vi gjerne vil dele av. I Gerflor bygger vi sten for sten i et byggverk som har blitt større og større de senere årene, og vi tror at denne utviklingen skal vi få til i 2022 også, sammen med gode samarbeidspartnere.

Se flere bilder
Gerflor

Foto: Robert Walmann/ifi.no

STOLT SJEF: Rune Langeteig i Gerflor er stolt av laget sitt som hele tiden ser muligheter i en vanskelig tid. 

Helge Aasen/Norfloor

− Jeg forventer et byggemarked på linje med hva vi har hatt i 2021, men med noe redusert aktivitet på nybygg bolig. Da alle ønsker vekst i sitt varesegment, blir det tøff konkurranse overflateproduktene imellom. Vi håper markedet oppfatter at byggkeramikk som overflateprodukt er i en særstilling når det gjelder varighet og resirkulerbarhet og vinneren i forhold til kost/nytte når det gjelder holdbarheten av overflateprodukter. Fliser er det eneste overflateproduktet som kan forventes å holde i hele byggets levetid. Utfordringen er at det mangler flisleggere, og at våre B2B kunder ikke har kapasitet til å ta unna alle forespørslene. Vi har også utfordringer med stigende innkjøpspriser på grunn av økte priser på råvarer, gass og transport. Vi har ikke anledning til å ta disse kraftige økningene over driften, men må gjennomføre prisjustering mot våre kunder. Det kan igjen dempe kundenes mulighet til å investere i «riktig» type overflateprodukt nå. Mulig de finner billigere løsninger. Det er også en utfordring at noen kundegrupper som er spesielt begeistret for byggkeramikk, ligger nede med stengte lokaler. Tenker da først og fremst på hoteller og restauranter. Håper den situasjonen ikke drar ut for lenge.

Se flere bilder
Norfloor

Foto: Robert Walmann/ifi.no

SOM I 2021: Helge Aasen hos Norfloor forventer et byggemarked på linje med det som har vært i 2021

Jacob Krefting/Krefting & Co

− Vi går inn i 2022 med mål om vekst. Vi var usikre på hvordan Korona ville påvirke driften vår, men vi ser at den har fått forbrukerne til å sette i gang med vedlikehold og nye prosjekter i hus og hytter. Også bil og båt har privatmarkedet brukt tid og innsats på for å vedlikeholde. For oss som selger produkter til bl.a. disse oppgavene, har den ekstra tiden folk har fått tilgjengelig vært bra. Vi håper at dette også har vært med på å endre vaner, og at det fremover vil være økt interesse for å vedlikeholde og gjøre ting selv. Belønningen er at tingene ser bedre ut, de varer lenger og man får mer igjen ved videresalg. Utfordringene i 2022 vil nok bli mye av det samme som vi har hatt i 2021. Det har vært lite forutsigbart med tanke på tilgang og pris på mange typer råvarer som f.eks. silikon, pigmenter og løsemidler. På emballasje har utfordringene vært de samme. Kartong til esker, triggere og plast til flasker, er bare noen av tingene som har gitt oss store utfordringer i året som har gått. Transport har også vært lite forutsigbart, noe som har gitt forsinkelser og problemer med leveranser. Til sist er vi alle kjent med de varierende, og til tider svært høye energikostnadene vi har fått. Vi håper vi får mer stabilitet på disse tingene i året som kommer, men vi frykter at det blir store utfordringer tilknyttet til varetilganger også i 2022.

Se flere bilder
Krefting

Foto: Krefting

MÅL OM VEKST: Også Jacob Krefting hos Krefting & Co går inn i 2022 med mål om å vokse. 

Morten Aarhus/Forbo

− Vi ser at det vil bli vekst i viktige segmenter for oss når vi slår sammen nye- og ROT-yrkesbygg, bl.a. innen undervisning og kontorer. Vi leverer mye linoleum til skoler og barnehager og med den sterke miljøprofilen til vår Marmoleum så er vi sikre på at linoleumsmarkedet vil øke i 2022. Vi har også fått mange spennende nyheter i det siste innen Flotex og Tessera teppefliser og det vil passe godt med at kontormarkedet vil vokse. Flotex er et unikt teppe og vi ser en sterkt økende interesse for dette fantastiske produktet. Utfordringene neste år blir helt klart å få en stabil situasjon med tilgang til råvarer på verdensmarkedet og ikke minst at prisene for disse blir mer stabile. 2021 var et annerledes år hvor prisøkningene har vært både hyppige og store i forhold til hva vi har vært vant til. For å skape forutsigbarhet blir det viktig å sikre at vi kan produsere nok varer slik at vi er leveringsdyktige til enhver tid. Det jobbes det med og vi er sikre på at vi skal klare det!

Se flere bilder
Forbo

Foto: Chera Westman/ifi.no

JOBBEN ER LEVERING: Morten Aarhus hos Forbo mener den store jobben blir å sikre leveringene. Han er også sikker på at linoleumsmarkedet vil øke i 2022

Torunn Mangseth/Byggma

− Dette er kompliserte spørsmål. Det er alltid vanskelig å se inn i glasskulen – og enda vanskeligere i disse pandemi tider. Vi håper og tror på et 2022 omsetningsmessig som 2021. Det vil bli utfordrende å jobbe for en god bunnlinje da det er fryktelig mange innsatsfaktorer som har veldig økte priser (også på internasjonalt plan). I tillegg er det mangelvare for en del innsatsfaktorer og dette kan gi forsinkelser. Vi er heldige og benytter i hovedsak kortreiste råvarer (trevirke fra norske skoger) – men noen innsatsfaktorer som maling og elementer i maling, tuber til fugemasse etc. har lang leveringstid. Mye innen transport er veldig uforutsigbart. Dette er helt klart utfordringer også i 2022. Vi har jo vært heldige med at pandemien har gjort at mange har pusset opp og dermed benyttet godt med våre produkter. Så ser vi at renteøkninger og søkelys på svært høye strømpriser gir bekymring hos forbrukerne. Dette gjenspeiles i salg og oppstart av nye boliger. Det er vanskeligere å lese i hvilken grad det vil påvirke ROT markedet. I tillegg rakk nok mange i september og oktober å glede seg over gjenåpning og brukte av sine midler til å bestille seg reiser til varmere strøk og storbyer. Så totalt sett er vi optimister og håper på et 2022 som 2021 omsetning og markedsmessig. Vi skal nok jobbe hardt for å klare det – heldigvis er vi aktuelle som leverandør av produkter både til nybygg og renoveringsmarkedet.

Se flere bilder
Byggma

Foto: Chera Westman/ifi.no

VANSKELIG Å SPÅ: Torunn Mangseth hos Byggma mener det er vanskelig å se inn i glasskulen, men hun håper og tror omsetningen blir som i 2021. 

Kari S. Wilsgård/MLF

− Jeg tror de seriøse mesterbedriftene i bransjen som har gode rutiner, kvalitet og kompetanse på plass, kommer til å ha mer enn nok å gjøre også i 2022. Pandemien har bidratt til at enda flere ønsker å sette bort jobben til trygge bedrifter med rutiner innen smittevern, innen HMS og ikke minst innen utførelsen av arbeidet. Jeg tror vi vil se enda større søkelys på gjenbruk, ombruk og bærekraft, og at dette vil vektes høyere både i private og offentlige anbud. Jeg tror også vi vil se enda mer bruk av farger, og at dette stiller større krav til kompetanse hos malermestrene. Mangel på faglærte malere og gulvleggere vil fortsette å være en stor utfordring også i 2022. Det er et skrikende behov for mer kompetanse over hele landet, og dette vil bremse produktiviteten i byggenæringen. Vi vil nok oppleve mer forsinkelser på både større og mindre prosjekter, som følge av mangel på håndverkere. Dette gjelder så vel tømrere, murere og rørleggere, som malere og gulvleggere. Malermestrene bør dessuten forberede seg på større smitteutbrudd på byggeplassene, og lage gode rutiner for smittevern og isolasjon. FHI er tydelige på at dette kommer til å skje, vi snakker om hvis, men NÅR det skjer. Dette vil dessverre bidra til ytterligere forsinkelser.

Se flere bilder
MLF

Foto: Robert Walmann/ifi.no

ET GRØNT ÅR: Kari S. Wilsgård hos MLF tror 2022 vil handle mer om gjenbruk, ombruk og bærekraft.

Raymond Johansen/Kährs

− Forventningen til 2022 er store og vi ser at vårt produkt Zero (PVC fri vinyl) får den oppmerksomheten gulvet fortjener. Det er det totale bærekrafts perspektivet som er viktig for valg av gulv og det er nettopp på dette parametere vi ser blir mer dominerende. Noe som er bra for brukerne og ikke minst de som bedriver med vedlikehold. Markedet i seg selv tar seg opp og spesielt innen kontor og Retail-segmentet, det er positivt også med tanke på situasjonen vi alle har levd under de siste 2 årene. Når det kommer til våre interne forventinger ift. omsetning så planlegges det med betydelig vekst. Det skyldes flere store prosjekter som står for levering i 2022. Utfordringene i 2022 er nok like for alle som driver med produksjon av gulv, råvaresituasjonen er betent og vanskelig. Per i dag ser vi ingen umiddelbar løsning og vi håper selvsagt situasjonen bedrer seg for alle. Det er ikke slik at råvaresituasjonen skal bestemme valg av produkter, det bør være opptil arkitekt og brukere. Vi er ikke glade for at våre konkurrenter er i en vanskelig situasjon og tipper det gjelder motsatt også. Pandemien er selvsagt en utfordring og spesielt med tanke på sykefravær og den generelle helsen til alle. Vi tar pandemien seriøst og har innført strengere tiltak enn de norske myndighetene, dette for å være sikker på at vi ikke bidrar til spredning.

Se flere bilder
Kährs

Foto: Robert Walmann/ifi.no

STORE FORVENINTER: Raymond Johansen hos Kährs har spesiell tro på kontor og Retail-segmentet for 2022. 

Fuger og tetter med høy styrke
Produktaktuelt

Fuger og tetter med høy styrke

Bostik H750 SEAL’N’BOND PREMIUM er spesielt utviklet for en varig elastisk tetting av ekspansjonsfuger for kjøkken, bad, dusj samt industrielle bruksområder med varierende underlag...

Fugeskum i mindre emballasje
Produktaktuelt

Fugeskum i mindre emballasje

Fugeskummet Sika Boom-157 All Seasons kommer nå i en ny, liten forpakning: 250 ml. Sika Boom-157 All Seasons er et selvekspanderende polyuretanskum som kan brukes året rundt –...

En helt naturlig maling
Produktaktuelt

En helt naturlig maling

Med Wibo Natura inngår du en pakt med planeten. Malingen er utviklet med naturen i tankene og er en linoljeemulsjon, fri for mikroplast og konserveringsstoffer, og er et naturlig...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.