Det er nå det skjer!

I takt med at vinteren slipper taket, trekker Ola og Kari ut av sine lune hjem. Det er på tide å tenke på hva man bør gjøre av utvendige arbeider på boligen! April er starten for mange, men perioden mai - juli er den definitive høysesongen for de utvendige oppussingsarbeidene, og mer enn halvparten av disse arbeidene startes opp i mai, juni eller juli.

Av Kåre Elnan/Prognosesenteret  |   Oppdatert   |   Publisert

Dele på Pinterest
Se flere bilder
Det er nå det skjer!

Foto: Chera Westman/ifi.no

Våren kommer ikke samtidig i hele landet, hvilket forklarer at hovedtyngden av de utvendige oppussingsarbeidene kommer noe senere i Nord-Norge enn i resten av landet, der nesten halvparten av slike arbeider gjennomføres i juni og juli.

Stor økning i andelen som utførte utvendige oppussingsarbeider på boligen

I perioden 2017 - 2019 var det mellom 14 prosent og 16 prosent som gjennomførte utvendige oppussingsarbeider på egen bolig. Så kom koronaen, og i 2020 økte andelen til 18 prosent. Målt i antall husholdninger var det mer enn 445 000 husholdninger som gjennomførte ett eller flere, utvendige oppussingsarbeider på boligen. En økning på nesten 80 000 husholdninger fra året før!

Hvilke typer utvendige arbeider dominerer?

Malearbeider er uten tvil den type utvendig oppussing flest husholdninger utfører, og ca. 50 prosent av dem som gjør noe med boligen utvendig, benytter en pensel eller rull som viktigste arbeidsredskap. Ser vi dette nivået opp mot alle husholdninger, betyr det at vi maler eller beiser boligene utvendig omtrent hvert 10. år.

Ny terrasse, bytte av ytterkledning /fasade samt bytte av takrenner, kommer også høyt på listen over utførte utvendige oppussingsarbeider. Ser vi på andelen som utfører disse arbeidene betyr dette at husholdningene bygger terrasse hvert 22. år, bytter ytterkledning hvert 30. år og takrenner hvert 43. år.

Stadig flere planlegger å pusse opp utvendig

I vår forbrukermåling gjennomført per 1. kvartal 2021, ser vi en økning på mer enn 20 prosent flere som planlegger å pusse opp boligen i år enn ved tilsvarende måling i fjor. Dette i kombinasjon med at mange husholdninger innser at de store utenlandsreisene antageligvis ikke lar seg gjennomføre i år heller, kan bety rekordhøye nivåer for oppussingsmarkedet i månedene som kommer!

Prognosesenterets «ByggMonitor», viser at det først og fremst er de arbeidene husholdningene selv kan utføre, som planlegges gjennomført. Nesten 6 av 10 som planlegger å pusse opp utvendig svarer at de skal male eller beise boligen utvendig.

Det er ikke overraskende at det er de som bor i eneboliger, og til dels de som bor i småhus, som i størst grad planlegger utvendig oppussing.

Kundene kommer ut nå!

Om vi ser på hvor mye penger man i gjennomsnitt bruker på utvendig oppussing, samt hvor mange som planlegger å pusse opp ute, betyr det at mer enn 21 mrd. kroner vil brukes på denne typen arbeider i år, hvorav mer enn halvparten i løpet av de kommende 3 månedene.

Lykke til – det er nå det skjer!

FLERE GJØR DET

  • Over 445 000 husstander pusset opp ute i 2020
  • 80 000 flere enn før gjorde noe i 2020
  • 50 prosent av dem malte eller beiset
  • Kari og Ola planlegger å pusse  opp ute for over 21 milliarder i år
  • Vi maler/beiser huset cirka hvert tiende år 

Mer Informasjon

PROGNOSER OG ANALYSER

Prognosesenteret er et frittstående markedsanalyseforetak som har spesialisert sine tjenester til å omhandle markedsproblematikk knyttet til de europeiske bygge-, anleggs- og eiendomsmarkedene.

De gir aktører på det nordiske byggemarkedet innsikt og forståelse som skal hjelpe til med å optimere lønnsomhet og ta kloke beslutninger

Kåre Elnan, partner i Prognosesenteret

Foto: Robert Walmann/ifi.no

KÅRE ELNAN: Elnan er partner og markedsdirektør i Prognosesenteret AS. Han har jobbet i selskapet siden 1990 og har meget bred erfaring med alle typer analyser rettet mot bolig- og forbruker- markedet i Norden.
LES OGSÅ
SISTE ARTIKLER
Flere artikler
 
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert!

Fargemagasinet har jevnlig nye artikler og en gang i uken sender vi ut nyhetsbrev med våre siste artikler. Registrer deg her for å abonnere på vårt nyhetsbrev.

Obligatorisk felt