FM logoTil fargemagasinet.no AnnonseAnnonse
Fargemagasinet logo
E-magasin
Se flere bilder
gulvspon-forestia-FotoByggma.jpg

Foto: Byggma

Byggma styrker posisjonen i markedet

På nyåret tar Byggma i drift det utvidede distribusjonssenteret for platematerialer som er bygget ved Forestia-fabrikken på Braskereidfoss. Samtidig fusjoneres Masonite Beams-avdelingen i Huntonit AS inn i Masonite Beams AS. Hovedmålet med begge tiltakene er å styrke sin posisjon i markedet ved å effektivisere verdikjeden for kundene.

Chera Westman/ifi.no

Chera Westman/ifi.no
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg Fargemagasinet på Facebook, Linkedin og Instagram.

Annonse
Fargemagasinet.no annons

Forestia-fabrikken på Braskereidfoss i Våler kommune har under 2022 investert i utvidelse av lager- og logistikkfasilitetene. Hensikten har vært å etablere Norges største distribusjonssenter for konsernets egenproduserte sponplater, samt importerte OSB- og finerplater, til det norske byggevaremarkedet. Forestia er i dag Norges ledende produsent av sponplater, men plater som OSB og finér produseres ikke i Norge.

For å dekke markedets behov har Forestia inngått avtaler med ledende produsenter i utlandet, slik at disse kan bestilles, leveres og faktureres sammen med de egenproduserte sponplatene.

Se flere bilder
Forestias fabrikk i Braskereidfoss

Foto: Per Ottar Walderhaug/Innovasjon Norge

INVESTERING: Et utvidet lager og logistikksenter tas i bruk hos Forestia i Braskereidfoss 1. januar. Herfra distribueres Byggmas egne sponplater, samt importerte OSB- og finerplater. Forestia har tidligere fått 80 millioner i tilskudd fra Innovasjon Norge til etableringen av en fabrikk for gjenbruk av treverk ved anlegget.

Bra for miljøet

Investeringen som er på i overkant av 40 millioner kroner, har økt lagerkapasiteten med over 4 200 kvadratmeter. Totalt sett er eiendomsmassen på Forestia AS nå 50 000 kvadratmeter.

– Forestia er den største virksomheten i Byggma-konsernet og investeringene er et signal på at vi ønsker å styrke bedriften i Våler. Vi er også stolte av å kunne gi forbedrede logistikkløsninger for våre kunder – som igjen gir miljømessige fordeler med tanke på samlast, sier konsernsjef Geir Drangsland i en pressemelding. 

Se flere bilder
Geir Drangsland, konsernsjef Byggma

Foto: Byggma

STOLT: – Vi er stolte av å kunne gi forbedrede logistikkløsninger for våre kunder – som igjen gir miljømessige fordeler med tanke på samlast, sier konsernsjef Geir Drangsland i en pressemelding.

Samler I-bjelkene

Ytterligere en forenkling for kundene skjer da Byggma ASA den 1. januar fusjonerer Masonite Beams-avdelingen i Huntonit AS inn i Masonite Beams AS.

I Byggma ASA har det historisk vært to avdelinger som arbeider med Masonite I-bjelker; tilbudsgivning, precut og konstruksjonsberegninger. Den ene er plassert hos Forestia AS i Mo i Rana og den andre hos Huntonit AS på Vennesla.

Da selskapet Masonite Beams AS ble opprettet i 2020 flyttet bjelkeavdelingen i Forestia AS dit. Fra 1.1.2023 flyttes også bjelkeavdelingen i Huntonit AS til Masonite Beams AS.

– Å organisere våre to Masonite I-bjelkeavdelinger i ett felles selskap vil være med på å styrke vår posisjon innen bjelkesegmentet. Masonite Beams AS er svært fremtidsrettet og i tråd med vårt arbeide med miljøfokus og bærekraft, sier Drangsland.

Se flere bilder
i-bjelke

Foto: Byggma

SAMLING: Byggma-konsernet samler de to Masonite I-bjelkeavdelingene i ett felles selskap - Masonite Beams AS.

«Styrket mot vekst»

Masonite Beams AS har cirka 40 ansatte med høy fagkompetanse, hvorav 17 jobber med salg, forespørsler, tilbud og konstruksjonsberegninger. I tillegg ivaretar Byggmas salgskorps Masonite I-bjelkene i kunde- og messesammenheng.

– Vi rendyrker segmentet I-bjelker i Masonite Beams AS for å stå styrket mot vekst fremover. Vi har over tid opplevd at våre kunder har etterspurt denne endring – da det forenkler samarbeidet i form av tilbud, EDI-ordre, kundeavtaler, fakturering og kundeopplevelse, sier Byggma i en pressemelding.

Miljømal med ny butikk
Bransjenytt

Miljømal med ny butikk

25. april markerte Miljømal åpning av ny og større butikk på Etterstad i Oslo. Det var gode tilbud og anledning til å møte både lokale og nasjonale eksperter innen maling og bygningsvern. ...

Økt optimisme i overflatebransjen
Tall og prognoser

Økt optimisme i overflatebransjen

Fargemagasinet har nylig gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge forventningene i overflatebransjen. Resultatene viser en interessant utvikling, spesielt ute i butikkene, (byggevarehus/fargehandel)...

Nyhetsbrev
Motta vårt nyhetsbrev!

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.